Dialysecentra AZ Sint-Lucas Gent volledig papierloos dankzij innovatieve mobiele applicatie

Typework - een Vlaamse start-up uit het iStart-portfolio van imec - werkte gedurende twee jaar in nauwe samenwerking met AZ Sint-Lucas in Gent aan een oplossing om de workflow en communicatie in de dialysecentra van het ziekenhuis te verbeteren. Sinds enkele maanden wordt het eindresultaat van deze samenwerking - het innovatieve product NephroFlow - dagelijks gebruikt op de dienst.

Hemodialyse - een levensnoodzakelijke behandeling voor veel patiënten met nierfalen - is operationeel complex en zeer arbeidsintensief. De dienst nierziekten van AZ Sint-Lucas heeft een team van meer dan 60 mensen die instaan voor de zorg van slechts 150 patiënten. Deze patiënten komen gemiddeld drie keer per week naar één van de centra verbonden aan het ziekenhuis voor een behandeling.

Een vlotte operationele werking en een goede communicatie tussen verpleegkundigen en artsen is in dialyse centra van levensbelang. Tot voor kort werkte het ziekenhuis op de werkvloer met instructies op papier. Het voorbereiden van elke dialysesessie, het noteren van vitale parameters en het verwerken van de resultaten vereiste op deze manier veel administratieve slagkracht. De manuele invoer van gegevens in het computersysteem van de dienst was ook foutgevoelig, en de resulterende data was pas na elke sessie beschikbaar. De innovatieve oplossing NephroFlow vervangt de verschillende papieren processen en helpt het team om op een efficiënte manier aan elke patiënt een kwaliteitsvolle behandeling te bieden. Elke verpleegkundige krijgt tijdens de dialysebehandeling de nodige werk instructies digitaal op een iPad. De historiek en evolutie van vorige behandelingen is mobiel beschikbaar en de vitale parameters worden automatisch uitgelezen uit de dialyse toestellen. Deze aanpak biedt de verpleegkundigen meer tijd met de patiënt en ondersteunt ze ook actief wanneer onvoorziene omstandigheden optreden. Doordat het concept vertrouwt op een centrale server kunnen de nierspecialisten via dashboards de situatie in de verschillende dialysecentra in real-time opvolgen en waar nodig bijsturen.

Dr. Valerie Neirynck, nierspecialiste in AZ Sint-Lucas en één van de drijvende krachten achter het project, gelooft in het concept van NephroFlow: “We vonden het belangrijk om milieuvriendelijker en dus volledig papierloos te kunnen werken en we wilden de werking van de afdeling efficiënter maken. Met deze nieuwe app verloopt alles veel vlotter en ook de verpleegkundigen zijn heel tevreden over de werking van de app.”

Het hele concept kwam tot stand na een intensieve samenwerking tussen de technische profielen van Typework en de verschillende zorgactoren in het ziekenhuis. Deze kruisbestuiving zorgde voor een frisse, nieuwe aanpak die geen van de partijen alleen had kunnen realiseren. Nu de processen in de dialysezaal werden geoptimaliseerd wordt de focus verlegd naar de opvolging en begeleiding van patiënten thuis. De eerste stappen zijn reeds gezet om rond het pakket een scala aan apps en toepassingen te bouwen die van NephroFlow een totaaloplossing voor dialyse centra moet maken.

Share this on

truetrue

This website uses cookies for analytics purposes only without any commercial intent. Find out more here. Our privacy statement can be found here. Some content (videos, iframes, forms,...) on this website will only appear when you have accepted the cookies.

Accept cookies