Smart City Meter

Met de Smart City Meter brengt imec de Smart City trends vanuit het perspectief van de burger in kaart. Meer dan 1.500 mensen uit Vlaanderen en Brussel worden bevraagd omtrent dit concept. Ook jij kan deelnemen kan tot eind maart 2018.

Naar de vragen

Jouw standpunten op een rijtje

Steden die bruisen van activiteit en leven, brengen ook uitdagingen met zich mee op het vlak van mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid. Waar beleidsmakers, bedrijven en onderzoekers kijken hoe nieuwe technologie├źn ingezet kunnen worden om de stad leefbaar te houden, ligt het werkelijke succes van de slimme stad bij de inwoners ervan, jij dus,  en jouw bereidwilligheid tot het gebruik van deze innovaties. 

Voor de tweede maal polst imec daarom naar jouw standpunten ten opzichte van slimme steden in de Smart City Meter. Wat vind je van het concept, wat zijn jouw ervaringen met slimme diensten, en wat verwacht je in de toekomst? De vragenlijst wordt online en offline afgenomen in Vlaanderen en Brussel. Hierbij krijgen wakkere burgers uit zowel de metropolen, de centrumsteden als de kleinere steden een platform om hun stem in dit verhaal te laten horen.   

Al van gehoord?

Uit de eerste studie, zoals geraporteerd in 2017 op basis van de input van 742 Vlamingen, kwamen oa. onderstaande inzichten:

  • Het concept Smart City klinkt de meerderheid van de bevraagden (78%) wel bekend
  • Minder dan de helft van zij die er al wel van hadden gehoord, stelden zichzelf echter in staat om uit te leggen wat dat begrip dan juist inhoudt
  • Het gebruik van Smart City diensten bleek beperkt, maar de ervaringen werden wel zeer positief beoordeeld
  • De bevraagden toonden zich erg open tegenover het Smart City concept en willen er actief aan bijdragen
  • Tegenover die bereidwilligheid staat wel de verwachting voor afdoende bescherming van de privacy 

Lees meer over de resultaten van de eerste meter in het imec magazine

Doe mee aan het onderzoek

This website uses cookies for analytics purposes only without any commercial intent. Find out more here. Our privacy statement can be found here. Some content (videos, iframes, forms,...) on this website will only appear when you have accepted the cookies.

Accept cookies