CMOS: advanced and beyond
Discover why imec is the premier R&D center for advanced logic & memory devices.
Connected health solutions
Explore the technologies that will power tomorrow’s wearable, implantable, ingestible and non-contact devices.
Life sciences
See how imec brings the power of chip technology to the world of healthcare.
Sensor solutions for IoT
Dive into innovative solutions for sensor networks, high speed networks and sensor technologies.
Artificial intelligence
Explore the possibilities and technologies of AI.
More expertises
Discover all our expertises.
Research
Be the first to reap the benefits of imec’s research by joining one of our programs or starting an exclusive bilateral collaboration.
Development
Build on our expertise for the design, prototyping and low-volume manufacturing of your innovative nanotech components and products.
Solutions
Use one of imec’s mature technologies for groundbreaking applications across a multitude of industries such as healthcare, agriculture and Industry 4.0.
Venturing and startups
Kick-start your business. Launch or expand your tech company by drawing on the funds and knowhow of imec’s ecosystem of tailored venturing support.

Interreg-logo

Nano4Sports heeft als doel om innovatie in het sport-, beweeg- en gezondheidsdomein te stimuleren door nieuwe innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Nanotechnologie speelt hierbij een cruciale rol. De nodige ingrediënten zijn alvast aanwezig: eminente technologische spelers, innovatieve bedrijven, excellente (top)sporters en coaches en een groot aantal recreatieve sporters.

Dankzij sensortechnologie kunnen coaches, topsporters en amateursporters hun sportprestaties verbeteren en blessurerisico’s indijken. Nano4Sports zal zeer geavanceerde sensoren ontwikkelen die de sporter goed kan dragen tijdens het sporten en hem of haar feedback geven over tal van zaken, zoals de fysieke activiteit, houding, hartslag, spierinspanningen of huidgeleidbaarheid. Het legt de focus op lopen en fietsen. In Vlaanderen zal het livinglab-platform Run4Sports & Bike4Sports uitgebouwd worden, een samenwerking van KU Leuven Indoor Atletiekhal, UGent Sport Science Lab, Topsporthal en Wielercentrum Eddy Merckx. Allerhande metingen van de te ontwikkelen sensortechnologieën zullen in deze beide livinglabs uitgevoerd worden. Ook in Nederland zullen bestaande SportFieldLabs participeren aan deze pilot tests. Een belangrijke troef is dat er vraaggestuurd te werk wordt gegaan. Sporters zullen in een vroeg stadium van de technologieontwikkeling betrokken worden zodat rekening wordt gehouden met hun specifieke noden en behoeften.

Naast het meten van de fysieke activiteit van het lopen en fietsen, wordt ingezet op continue monitoring waarbij specifieke parameters zoals hartslag, spieren en huidgeleidbaarheid bij de sporter gedurende lange tijd opgemeten worden, zowel voor, tijdens en na fysieke inspanning. Er wordt voortgebouwd op eerder onderzoek van imec dat hierin het voortouw nam en een patch ontwikkelde waarin zowel hartregistratie als bewegingssensoren zitten vervat om langdurige metingen te kunnen uitvoeren.

De voortgang van het project en de projectresultaten kunnen gevolgd worden op http://www.nano4sports.eu/projectresultaten/

Meer informatie over de behaalde projectresultaten werd samengevat in het Nano4sports magazine  “Technology for a sportive lifestyle”

This content is only visible on the desktop version of this website.

Rol van imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiecentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Imec beschikt over een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0 en energie. Het BAN (Body area Networks) departement heeft over de jaren heen een zeer grote expertise opgebouwd in de exploratie en ontwikkeling van kost-effectieve en betrouwbare gezondheids- en wellness toepassingen voor de industrie. De focus ligt op de ontwikkeling van de nodige front-end circuits die toelaten ultra laag verbruik schakelingen te ontwerpen en te realiseren die nodig zijn voor draagbare systemen die lichaamssignalen (ECG, EEG, EMG,…) zeer nauwkeurig kunnen registreren. Deze schakelingen zijn de basis voor de ontwikkeling van draagbare draadloze sensoren (in nauwe samenwerking met imec Nederland). Deze sensoren worden momenteel ingezet in verscheidene toepassingsdomeinen en studies rond diverse aandoeningen (slaapstoornissen, stress, ..) met klinische partners (UZ Leuven, ZOL, …) in ambulante testomgevingen.

Daarenboven kan imec mature technologie aanbieden voor de comfortable integratie van sensoren en elektronica op het lichaam, de kledij of de hulpmiddelen van de sporter (bv. de fiets). Eens het elektrisch sensor ontwerp gekend is, kan imec de nodige prototypes in deze technologieën aanmaken en ter beschikking stellen.