CMOS and beyond CMOS
Discover why imec is the premier R&D center for advanced logic & memory devices. anced logic & memory devices.
Connected health solutions
Explore the technologies that will power tomorrow’s wearable, implantable, ingestible and non-contact devices.
Life sciences
See how imec brings the power of chip technology to the world of healthcare.
Sensor solutions for IoT
Dive into innovative solutions for sensor networks, high speed networks and sensor technologies.
Artificial intelligence
Explore the possibilities and technologies of AI.
More expertises
Discover all our expertises.
Research
Be the first to reap the benefits of imec’s research by joining one of our programs or starting an exclusive bilateral collaboration.
Development
Build on our expertise for the design, prototyping and low-volume manufacturing of your innovative nanotech components and products.
Solutions
Use one of imec’s mature technologies for groundbreaking applications across a multitude of industries such as healthcare, agriculture and Industry 4.0.
Venturing and startups
Kick-start your business. Launch or expand your tech company by drawing on the funds and knowhow of imec’s ecosystem of tailored venturing support.

PVopMaat

Zonnepanelen op maat voor esthetische integratie in bouwelementen.

Over PVopMaat

Interreg logo imec

In het Interreg project PV OpMaat werken acht kennispartners en een tiental bedrijven samen aan de ontwikkeling en demonstratie van bouwelementen die elektriciteit opwekken uit zonlicht. 

Met financiële steun van de Europese Unie wordt onderzocht hoe op maat gemaakte, gekleurde of doorzichtige PV elementen reeds in productie volledig geïntegreerd kunnen worden in bouwdelen. Imec, partner in Solliance, is project partner en mede-initiator van PV OpMaat.

Contact: Dr. ir. Mario de Rooij
Locatie Delft - Van Mourik Broekmanweg
+31 88 866 32 23
mario.derooij@tno.nl

PV Op Maat

De huidige zonnepanelen worden massaal geproduceerd in de vorm van rechthoekige panelen met een door de producent gekozen standaard maatvoering. Voor toepassing op daken en gevels worden deze standaard panelen op de bouwlocatie in een later stadium aan het gebouw toegevoegd. Met name dunne film zonnecel materialen kunnen echter rechtstreeks op bouwmaterialen (glas, metaal, kunststof) worden vervaardigd, en binnen Solliance wordt nieuwe technologie ontwikkeld om massa geproduceerde dunne film zonnecel materialen op klantvraag tot maatgesneden modules te vormen. Deze zonnecelmaterialen kunnen bovendien in uiteenlopende kleuren of translucent gemaakt worden. Doel van het project is om de maatgesneden produceerbaarheid van dunne film PV aan te tonen, en deze PV op maat te integreren in bouwdelen zoals daken, ramen, serres en gevelpanelen. Hiertoe zullen in samenwerking met bedrijven demonstratoren worden vervaardigd die binnen het project op testgebouwen beproefd zullen worden, en vergeleken met de huidige standaard technologie. Deze ontwikkeling vormt de opmaat naar steeds grootschaliger toepassing van esthetisch verantwoorde PV voor stroomopwekking in de gebouwde omgeving.

Grensoverschrijdende samenwerking volgens het principe van open innovatie

Imec is een van de partners in het Publiek Private samenwerkingsverband Solliance, en is partner en mede-initiator van PV OpMaat.  Naast de Solliance partners TNO (NL), ECN (NL), imec (B), FZ Jülich (D), TU/e (NL), en Universiteit Hasselt (B), nemen ook ZUYD (NL) en KU Leuven (B) deel. Daarnaast wordt er samengewerkt met leveranciers, PV producenten en -integratiebedrijven, bouwondernemingen en eindgebruikers, kennis- en onderwijsinstellingen en de private sector.

Interreg

Dit project komt tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert.

Meer informatie over het project is te vinden op de website: www.pvopmaat.be