/Planner/Werkvoorbereider FainOps Maintenance

Planner/Werkvoorbereider FainOps Maintenance

Installation, Maintenance and Repair - Leuven | More than two weeks ago

Dagelijks vanuit de meldingen de benodigde werkvoorbereiding aanzetten.

Planner/Werkvoorbereider FainOps Maintenance

Wat ga jij doen

 • Werkvoorbereiding taken: 
  • Opname werkzaamheden. 
  • Opzetten jobkaart (Method statement).
  • Bepalen Maintenance proces (COSO)(Reparatief/Correctief/Storingen etc).
  • Bestellen/aanvraag materialen alsook Controle aanwezigheid grijpvoorraad/reserve onderdelen en apart opslaan.
  • Bestellen aanvullende diensten indien van toepassing (Steiger, hijscapaciteit, etc).
  • Omschrijving van uit te voeren werkzaamheden (Aanvulling op method statement). 
  • Inschatting van de uitvoeringsuren, welke op de opdracht/voorblad dienen te worden vermeld.
  • Wanneer de werkzaamheden in uitvoering zijn resteert de verantwoordelijkheid om de uitvoering; overdracht, te instrueren en indien nodig bij vragen te ondersteunen.
 • In het dagelijks gatekeep overleg worden de prioriteiten van de uit te voeren werkorders bepaald. De betreffende werkorder dient hiermee rekening te houden en dient derhalve de data te volgen. Afwijkingen hierop dient te worden gecommuniceerd met aanvragen en/of maintenance manager.
 • Wanneer de werkvoorbereiding heeft plaatsgevonden dient de werkorder op de juiste gewenste uitvoeringsdatum te worden ingepland. Hiervoor bestaat een uitvoeringsbak. De werkvoorbereider dient de werkorder hierin te vermelden en de uitvoeringsmap te overhandigen aan een SPOC en/of de maintenance manager. 
 • Ten aanzien van PPM’orders dient de werkvoorbereider de jaarplanning globaal aan te houden zoals deze in het CMMS is opgesteld.  
 • PPM’orders welke “Conditioned Based” zijn dienen te worden ingepland wanneer de gemeten waarden dit aangeven. 

Wat wij doen voor jou

We bieden je de kans om deel uit te maken van een van 's werelds belangrijkste onderzoekscentra in nanotechnologie in het hoofdkwartier in Leuven, België. Met jouw talent, passie en expertise maak je deel uit van een team dat het onmogelijke mogelijk maakt. Samen geven we vorm aan de technologie die de maatschappij van morgen zal bepalen. 

We streven ernaar een inclusieve werkgever te zijn (http://www.imec-int.com/en/careers#diversity) en zijn trots op onze open, multiculturele en informele werkomgeving met ruime mogelijkheden om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te tonen. Bij alles wat we doen, laten je toekomstige collega's zich leiden door de imec-waarden passie, uitmuntendheid, verbondenheid en integriteit. Wij engageren ons om je hierbij te ondersteunen en te begeleiden; niet alleen met woorden maar ook met tastbare daden. Via imec.academy, 'onze bedrijfsuniversiteit', investeren we actief in jouw ontwikkeling om je technische en persoonlijke groei te bevorderen.  

We zijn ons ervan bewust dat jouw waardevolle bijdrage imec tot een topspeler in zijn domein maakt. Jouw energie en inzet wordt dan ook gewaardeerd door middel van een marktconform salaris met tal van extralegale voordelen.   

Wie ben jij

Voor de functie van Planner/werkvoorbereider heb je minimaal een graduaat opleiding in een technische richting of de nodige ervaring in een vergelijkbare functie. 
 
Verder heb je kennis nodig van onderhoudsmethoden en -planningen. Denk dan aan LCC (Life Cycle Cost), FMECA (Failure Mode Effect & Criticality Analysis), RCM (Reliability Centered Maintenance) en RCA (Root Cause Analysis). Daarnaast kun je niet zonder kennis van wet- en regelgeving op het gebied van onderhoud.   IMEC volgt bijvoorbeeld de SEVESO-richtlijnen. 

 

IMEC and its affiliates will not accept unsolicited resumes from any source other than directly from a candidate. IMEC will consider unsolicited referrals and/or resumes submitted by vendors such as search firms, staffing agencies, professional recruiters, fee-based referral services and recruiting agencies (hereafter “Agency”) to have been referred by the Agency free of charge. IMEC will not pay a fee to any Agency that does not have a prior written agreement with IMEC, validated by its HR department, in place regarding a specific job opening and allowing to submit resumes.

Who we are
Accept marketing-cookies to view this content.
Cookie settings
imec's cleanroom
Accept marketing-cookies to view this content.
Cookie settings

Send this job to your email