Privacy Manager

Leuven - HR, Finance & legal
|
More than two weeks ago

Als privacy manager ben jij samen met jouw team verantwoordelijk voor het ontwikkelen, up-to-date houden en monitoren van het imec privacy beleid.

Apply for this job

Privacy Manager

Wat ga jij doen

Ontwikkelen en up-to-date houden van imecs privacy-beleid:

 • Je bent verantwoordelijk voor en coördineert imec’s Privacy team.
 • Je maakt het actieplan rond het Data Protection/GDPR compliance project op en zorgt voor interne policies, best practices, templates, aangiftes, processen, beleidslijnen, procedures, controles om risico’s beter te beheersen en compliance te bevorderen.   
 • Je doet de juridische opvolging van het Data Protection/GDPR compliance project.
 • Je interageert met de diverse departementen van zowel imec België als imec Nederland, teneinde input te krijgen over hun data en dataflows om vervolgens de nodige acties te kunnen nemen. 
 • Je volgt de privacyregelgeving nauwgezet op. Je informeert het management bij hoge risico’s op basis van een afgestemde risico-inschatting, non-conformiteiten en wijzigingen in de regelgeving.

Ondersteuning bieden aan de imec teams in de implementatie van het privacy-beleid:

 • Je staat de diverse imec teams bij met advies om GDPR compliance te bevorderen, dit betreft zowel algemene kennisopbouw, als het beantwoorden van specifieke privacy vragen. 
 • Je zal interne opleidingen geven m.b.t. de GDPR vereisten.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het opbouwen en het stimuleren van een GDPR compliancebewustzijn binnen imec. Dit betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor het stimuleren van een cultuur waarbij risicobeheersing en compliance ingebed worden in de uitoefening van de activiteiten van elke medewerker.

Toezicht houden en monitoring op de naleving van het privacy-beleid:

 • Je houdt toezicht op en monitort de doeltreffendheid en effectiviteit van de procedures, processen en controlemaatregelen omtrent de naleving van de GDPR-regelgeving. Je doet verbeteringsvoorstellen.
 • Je biedt ondersteuning bij privacy audits, inspecties, databeschermingsinbreuken, …

Wat wij doen voor jou

In ruil voor jouw talent, passie en expertise kom je terecht in een multicultureel en hoogtechnologisch bedrijf waar de uitdagingen voor het grijpen liggen. Dit is jouw opportuniteit om bij te dragen aan technologie die de maatschappij van morgen zal bepalen! Imec steunt en begeleidt je hierbij; niet alleen met woorden, maar ook met daden. Via imec Academy, ‘onze corporate university’, investeren wij actief in jouw persoonlijke ontwikkeling. Jouw energie en inzet wordt dan ook beloond door een aantrekkelijk, marktconform loon aangevuld met talrijke voordelen. 

Wie ben jij

 • Je beschikt over een Master in de rechten met ICT-affiniteit en spreekt vloeiend Nederlands en Engels. 
 • Je hebt een goede kennis van de privacyregelgeving en bent bereid je hier nog verder in te verdiepen. 
 • Je beschikt over een relevant certificaat (IAPP - CIPM, CIPP/E of gelijkwaardig).
 • Je bent communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk) in jouw contacten met collega’s, externe partners en de toezichthoudende overheden.
 • Je hebt een dienstverlenende mindset en neemt initiatief om zaken op te nemen. 
 • Je werkt autonoom, gestructureerd en bent nauwkeurig.
Apply for this job

Share this on

This website uses cookies for analytics purposes only without any commercial intent. Find out more here. Our privacy statement can be found here.

Accept cookies