HomeShare
Artikel

CREW: voor een efficiënter gebruik van het draadloze spectrum

Het draadloze spectrum is begrensd. Gratis netwerken zoals wifi en sensornetwerken wedijveren er om zich te handhaven in de meestal overbevolkte vrije frequenties, terwijl de vergunde frequentiebanden vaak onderbenut worden. Precies dit probleem leidde tot de oprichting van CREW, een Europees project (2010-2015) gecoördineerd door Ingrid Moerman (iMinds - IBCN - UGent) dat in september 2015 zijn succesverhaal afrondde.

Ingrid Moerman geeft toelichting bij enkele mijlpalen van dit succesvol onderzoeksproject.

Onderzoek naar cognitieve radio en cognitieve netwerken

“Hoe kan je die beschikbare maar beperkte middelen efficiënt gebruiken? Dat was de vraag waar we antwoord op wilden vinden”, legt Ingrid Moerman uit.

Door hun testbedfaciliteiten beschikbaar te stellen voor de bredere onderzoeksgemeenschap, wilde CREW meer experiment stimuleren op het gebied van cognitieve radio – draadloze, intelligente toestellen die in staat zijn de netwerkomgeving te detecteren en te analyseren en hun parameters te herconfigureren voor een efficiënter gebruik van het netwerk en een betere verbindingskwaliteit.

Om dat te bereiken, maakte het project reeds bestaande faciliteiten in Europa klaar voor extern gebruik. Met een gemeenschappelijke methodologie, nieuwe experimenteermiddelen, trainingssessies en online videotutorials creëerden de partners een unieke omgeving voor onderzoekers om hun experimenten uit te voeren.

Draadloze testbedfaciliteiten toegankelijk voor externe spelers

Het CREW-project organiseerde vervolgens drie open calls om het gebruik van de draadloze faciliteiten te promoten. 

“In eerste instantie zouden we slechts de twee open calls houden die we konden opzetten binnen het beschikbare budget”, legt de onderzoeker uit.

Deze twee calls ontvingen in totaal 39 aanvragen, waaruit 7 projecten geselecteerd werden.

Het succes van de eerste twee calls zorgde ervoor dat de partners een derde oproep organiseerden, ook al was dat zonder financiering. 

“Het enige wat we konden garanderen was onze ondersteuning en training bij het gebruik van de faciliteiten”, voegt Ingrid Moerman toe.

De laatste open call ontving 10 voorstellen, waarvan er 7 doorgingen.

Onder de indieners van de call bevonden zich academici, leden uit de industrie en KMO’s. Deze initiatieven hadden een onbetwistbaar positieve impact op de CREW-faciliteiten. Tegen het einde van het project werden ze voor 62% gebruikt door externe onderzoekers. Ondanks de nog steeds duidelijke dominantie van de academische gemeenschap (70%), lijkt ook het aandeel van de industrie te groeien: het had 20% bereikt toen CREW werd afgesloten.

Net die veelheid aan experimenten leidde tot meer inzicht en kennis over efficiënt gebruik van het beperkte draadloze spectrum.

Open calls om wireless experimenten te stimuleren

Dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen alle consortiumpartners startte CREW een open-toegangsfase die nog steeds doorloopt. Alle faciliteiten zijn gratis beschikbaar voor het uitvoeren van externe experimenten op vlak van cognitieve radio en cognitieve netwerken, met gegarandeerde basisondersteuning door de partners.

Een project met een sterke nalatenschap

Het door de Europese Commissie erkende succes van CREW legde de basis voor de lancering van twee andere projecten:

  • WiSHFUL: biedt de software aan die ontbrak in de instrumenten ontwikkeld met CREW en maakt daarbij uitsluitend gebruik van Fed4FIRE-conforme testbedden. “Dit was iets wat we leerden van CREW. We realiseerden dat het bouwen van de software voor sommige mensen die niet gewoon zijn draadloze experimenten uit te voeren, een grote uitdaging vormde”, legt de onderzoeker uit.
  • eWINE: startte op 1 januari vanuit CREW’s hardware en de WiSHFUL-protocollenstapel en is erop gericht intelligente toestellen te maken die experimenten mogelijk maken in complexere scenario’s met dichtere netwerken en meer radio’s in de omgeving.

Over Ingrid Moerman

Ingrid Moerman is onderzoeker bij iminds - IBCN - UGent. Ze leidt er het onderzoek naar mobiele en draadloze communicatienetwerken en coördineert verschillende interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Ze was de projectcoördinator van CREW en leidt nu de opvolgprojecten WiSHFUL en eWINE.

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies