Trefdag Digitaal Vlaanderen

Donderdag 28 november 2019 / Gent, BE

Er is een sprekersessie van imec, Jan Adriaenssens en John Baekelmans zullen er spreken.

Sessie 9: een slim beleid voor een smart city:

SMART FLANDERS

Tijdens de sessie geven we een update van het Smart Flanders programma dat de 13 centrumsteden ondersteunt bij het opzetten van een opendatabeleid. In jaar 3 van Smart Flanders werd een kennisdelingstraject opgezet rond het meten van drukte in de stad. Steden gingen daarbij in dialoog met leveranciers om tot een meer uniforme aanpak te komen. We lichten de resultaten van dit traject kort toe.

Spreker(s):
Nils Walravens - imec

Ruimte: Baekelandzaal (2de)

Sessie 10: Standaarden als basis voor een digital twin

Steden staan voor de uitdaging om de luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersoverlast in de stadskern te verminderen en de stad aantrekkelijk, leefbaar en gezond te houden.  Ingrepen om een situatie te verbeteren in een bepaalde wijk of stad kunnen impact hebben op meerdere factoren en meerdere locaties in Vlaanderen.

Door informatie te standaardiseren maken we mee de brug van big data naar smart data. Daardoor wordt deze combineerbaar met andere data en applicaties. Zo kan vlot worden ingespeeld op de noden van burgers en beleidmakers.  Precies daarom zetten overheden, ondernemingen en imec samen in op de effectieve realisatie van een inclusief DataOps proces via het programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO).  Op die manier kan een ecosysteem van schaalbare innovatie ontstaan.

Een realistische virtuele representatie van Vlaamse steden en gemeenten, een ‘digital twin’ die een brug vormt van de digitale naar de fysieke wereld, kan beleidsmakers ondersteunen bij het nemen van of anticiperen van complexe beslissingen rond stedelijke leefbaarheid.

Spreker(s):
Raf Buyle - Informatie Vlaanderen
Stefan Lefever - imec
Johan Torfs - Microsoft

Ruimte: Baekelandzaal (2de)

Sessie 11: Slim Beheer

INTERNET OF WATER: SLIM WATERBEHEER IN VLAANDEREN

Water is cruciaal in onze maatschappij. Heel wat sectoren zoals de landbouw en de industrie hangen rechtstreeks af van de beschikbare hoeveelheid water én de kwaliteit ervan.

Een goed waterbeheer maakt betere voorspellingen en een duurzamer zoetwaterbeleid in Vlaanderen mogelijk. De effecten van droogte en wateroverlast blijven zo tot een minimum beperkt.

Imec bouwt daarom samen met de projectpartners Vito, VLAKWA, VMM, De Watergroep, Aquafin, een reusachtig permanent sensorennetwerk van 2500 kleine, energiezuinige en draadloze waterkwaliteitssensoren. Die meten allerhande parameters in het water en sturen die informatie autonoom door. Vernieuwend aan het ‘Internet of water’ is het gebruik van zelflerende algoritmes om die data te verwerken en te vertalen naar bruikbare beleidsinformatie.

De output van die algoritmes zorgt ervoor dat beslissingen over waterbeheer steunen op stevige fundamenten: waterinname, het leveren en hergebruiken van gezuiverd afvalwater en hemelwater, het hergebruik van effluent voor irrigatie, het oppompen van water in kanalen en het inrichten van bufferbekkens.

Spreker(s):
John Baekelmans - imec

Ruimte: Baekelandzaal (2de)

Sessie 12: Burgerparticipatie in een slimme stad

STRESS IN THE CITY – DE IMPACT VAN STRESS EN AANPASSINGEN IN EEN STAD

Steeds meer mensen leven in een stedelijke omgeving. Dat zorgt dikwijls voor een toename van stress. Project Stressy wil een raamwerk bieden aan het beleid en gezondsheids- en bedrijfspartners om interventies te ontwikkelen en te testen die stress tegengaan of verminderen. Het gaat hier niet alleen om sociale factoren die stress veroorzaken, maar ook om geografische.

Binnen dit project wordt een platform ontwikkeld waarbinnen draagbare toestellen metingen uitvoeren. Die metingen worden opslagen, geanalyseerd en gevisualiseerd voor het maken, gebruiken en evalueren van interventies. Imec stelt een stand van zaken voor van het project dat in april startte. Het wordt gesubsidieerd door het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Spreker(s):

Sébastien Walder – imec

Ontdek meer

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies