Antwerps blockchain pilootproject pioniert met veiligere en efficiëntere oplossing voor documenten

Leuven, maandag 18 juni 2018 – Imec, ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het gebied van nano-elektronica en digitale technologie, heeft vandaag aangekondigd dat T-Mining, een start-up die ondersteund wordt door het imec.istart onderzoeksprogramma, samen met het Havenbedrijf Antwerpen een bockchain oplossing zal testen voor het efficiënt en veilig transfereren van fytosanitaire certificaten die het veilig transport van fruit en groenten garanderen. De blockchain technologie werd ontwikkeld door T-Mining en zal uitgetest worden in een pilootproject samen met Belfruco, Enzafruit en PortApps.

Bij de import van fruit en groenten zijn verschillende partijen betrokken en vandaag gebeurt de uitwisseling van de export en importcertificaten per post. Tijdens dit pilootproject worden appels afkomstig van Nieuw-Zeeland en bestemd voor de Europese markt voorzien van fytosanitaire certificaten die getransfereerd worden via blockchain technologie. Hierbij zijn heel wat partijen betrokken. Zo is de bevoegde controleautoriteit in Nieuw-Zeeland verantwoordelijk voor het uitreiken van het fytosanitair certificaat. Vervolgens zal de Nieuw-Zeelandse exporteur dit certificaat - samen met de lading appels - transfereren naar de Belgische importeur Enzafruit die het certificaat overmaakt aan de expediteur Belfruco - die op zijn beurt de certificaten moet overmaken aan de Belgische autoriteiten zodat deze kan overgaan tot inspectie en het certificaat al dan niet kan goedkeuren alvorens de lading fruit vrij te geven voor import in België vanaf de terminal.

Dankzij blockchain technologie zijn we in staat om de originele versie van documenten volledig digitaal te transfereren - eerder dan een kopie ervan door te sturen,” legt Filip Heremans, Chief Product Officer bij T-Mining uit. “Vergelijk het met een tekstbestand dat je e-mailt naar een persoon. Beiden beschikken nu over een eigen versie van hetzelfde document. De vraag is dan wie er de originele versie heeft. Met belangrijke documenten zoals certificaten, die de oorsprong en veiligheid van onze voeding garanderen, is dit uiteraard een probleem. Blockchain technologie laat toe om documenten te transfereren, zonder ze te dupliceren. Er is dus op elk moment maar één partij die het originele document bezit. Daarnaast garandeert de blockchain de echtheid en authenticiteit van het document - aangezien niemand ongemerkt iets kan wijzigen of verwijderen – een van de belangrijkste kenmerken van blockchain. Daarvoor wordt alle data gedecentraliseerd opgeslagen op meerdere “nodes” bij verschillende partijen zoals het Havenbedrijf Antwerpen, het Nieuw-Zeelandse havenautoriteit, Belfruco en T-Mining. Een andere belangrijke eigenschap van blockchain is dat alle partijen steeds over exact dezelfde informatie beschikken, wat natuurlijk noodzakelijk is voor een vlot en efficiënt proces.  Vandaag is dit een gekend probleem, met heel wat wachttijden tot gevolg. Zogenaamde “Smart Contracts” automatiseren de documentenstroom tussen de verschillende partijen, zodat bepaalde toegangsregels kunnen worden afgedwongen en nieuwe informatie zonder vertraging en op een veilige manier met de betrokken partijen wordt gedeeld. Omdat blockchain een back-end technologie is, werken we daarnaast ook samen met PortApps, die de front-end applicatie ontwikkelt zodat eindgebruikers documenten kunnen opladen, transfereren en goedkeuren via de blockchain.

Sven De Cleyn, imec.istart program manager: “We zijn verheugd dat de mogelijkheden die via nieuwe technologieën zoals blockchain gecreëerd worden hun weg vinden naar concrete toepassingen die het leven makkelijker en efficiënter maken, én dat start-ups zoals T-Mining daar een belangrijke rol in spelen. Het toont aan dat de nieuwe generatie start-ups, waaronder T-Mining, die door imec.istart ondersteund worden, relevante oplossingen ontwikkelen voor hun klanten, ook al zijn dit grote spelers wereldwijd.”

Volgens Nico Wauters, CEO van T-Mining, is blockchain een nieuwe technologie die volledig nieuwe oplossingen mogelijk maakt, maar afhangt van partners die intensief én op armslengte willen samenwerken. Dit pilootproject toont aan dat de Antwerpse havengemeenschap een innovatieve mindset heeft.

“Ik durf te stellen dat de Antwerpse Haven stilaan wereldwijde erkenning geniet op het gebied van blockchain technologie,” aldus Wauters.

 

T-Mining

 

Over T-Mining

T-Mining is een onafhankelijke Tier 2-technologieprovider die een trusted Smart Contracts Community Platform voor de Maritieme & Logistieke sector bouwt gebruikmakende van blockchain-technologie. Dit open platform is een framework voor communities, waarmee blockchain-services voor de logistieke sector snel kunnen worden opgebouwd door een aantal kant-en-klare componenten te hergebruiken. Derden kunnen het platform gebruiken om nieuwe oplossingen voor eindklanten te ontwikkelen, door blockchain gevoede functies aan hun bestaande softwareproducten toe te voegen en toegang te krijgen tot het onderliggende blockchain-netwerk dat wordt gedeeld door de business community.

Over imec.istart

Het imec.istart business acceleratieprogramma ondersteunt ondernemers gedurende de vroege ontwikkelingsfasen van hun technologie start-up. Het programma biedt minimaal 12 maanden ondersteuning en een financiële investering. Het is bedoeld om de haalbaarheid van het business-concept te onderzoeken, de commerciële lancering van de eerste producten te helpen realiseren en de opstart naar een duurzame en gezonde start-up te helpen faciliteren, mede ondersteund door het partnernetwerk van imec.istart.

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiecentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van zijn voortrekkersrol in microchiptechnologie en software- en ICT-expertise maakt het uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken ze aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en industrie 4.0, energie en educatie.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit meer dan 85 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2017 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 546 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

Contact
Hanne Degans, press communications manager, +32 16 28 17 69 // +32 486 06 51 75 // Hanne.Degans@imec.be

Lees meer

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies