Imec en TNO lanceren Digitale Tweeling van stad Antwerpen

Digitale 3D replica van de stad en stedelijke leefbaarheid

ANTWERPEN, 27 september 2018 — Deze week, op SuperNova in Antwerpen, lanceren imec, ‘s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, en de Nederlandse innovatieorganisatie TNO een ‘digital twin’ van de stad Antwerpen. Deze digitale 3D replica van de stad combineert gegevens over geluidsoverlast met real-time sensorinformatie van luchtkwaliteit en verkeer, en computermodellen. Ze biedt een actuele en voorspellende kijk op de situatie in de stad, waarmee de impact van geplande maatregelen gesimuleerd en uitgetest kan worden.

Steden staan voor grote en complexe uitdagingen om de CO2-uitstoot, geluidshinder en verkeersoverlast in de stadskern te verminderen en de stad aantrekkelijk, leefbaar en gezond te houden. Ingrepen om een situatie te verbeteren in een bepaalde wijk kunnen impact hebben op meerdere factoren en/of meerdere locaties in een stad. Het autovrij maken van een bepaalde straat kan bijvoorbeeld een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit en geluidsoverlast van aanliggende wijken, maar de mobiliteit en ook de luchtkwaliteit op andere plaatsen verslechteren.

De digital twin die imec en TNO deze week voorstellen, is een uiterst realistische virtuele representatie van de stad Antwerpen. Ze slaat een brug van de digitale naar de fysieke wereld en ondersteunt beleidsmakers en gebiedsontwikkelaars bij het nemen van complexe beslissingen rond stedelijke leefbaarheid. Met ‘een druk op de knop’ kan vooraf voorspeld worden wat de effecten zijn van bepaalde scenario’s op verkeer, geluidshinder en luchtkwaliteit. Door de beschikbaarheid van meer en actuele data uit verschillende sensoren die in de stad opgesteld staan, worden de toekomstvoorspellingen nog nauwkeuriger en kunnen planners de meest optimale beslissingen nemen voor korte-termijn maatregelen. De digital twin werd gemaakt op basis van het simulatieplatform ‘Urban Strategy’ van het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO, waarop imec een nieuwe interactieve interface bouwt en sensordata aanlevert om de real-time koppeling en verrijking van de modellen mogelijk te maken. Partners in het project zijn Dept MOW van de Vlaamse Overheid, TomTom en PTV.

“De mogelijkheden van deze tool zijn legio. In principe kunnen we alle data die beleidsmakers belangrijk vinden – van fietsdata tot informatie over de riolering – in de digital twin verwerken. Zo heeft het stadbestuur een digitale controlekamer ter beschikking om maatregelen te plannen die de leefbaarheid en mobiliteit van hun stad verbeteren.” – Jan Adriaenssens, programmadirecteur City of Things imec.

 “Naarmate steden groeien en meer geconnecteerd worden, moeten stadsbesturen op zoek naar innovatieve hulpmiddelen om de uitdagingen die met deze evolutie gepaard gaan het hoofd te bieden. De real-time data van de digital twin zijn daarbij onmisbaar. Het is voor Vlaamse steden een stap op weg om echte Smart Cities te worden.” – Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie.

“Antwerpen is de ideale pilootstad voor de digital twin. Het is een wereldstad, een havenstad, bevat een mix aan industrie, gebouwen en retail en is thuishaven van innovatieve start-ups. Een diverse mix van spelers die met de verschillende facetten van de digital twin aan de slag kunnen. Het is niet voor niets de thuisbasis van het City of Things-project.” – Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen.

 

DigitalTwin

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en onderwijs.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit meer dan 88 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2017 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 546 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com.

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

Over TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3.000 professionals van TNO, dagelijks aan. We werken, samen met partners, gericht aan transities in negen maatschappelijke domeinen die we samen met onze stakeholders hebben geïdentificeerd.

Contact 
Maarten Lörtzer, Persvoorlichter: +31 6 20 42 07 32 // +31 88 866 08 88 //
maarten.lortzer@tno.nl

Lees meer
Hanne Degans
press communications manager - imec
Maarten Lörtzer 
Press Officer - TNO

About imec

Imec is the world-leading research and innovation hub in nanoelectronics and digital technologies. The combination of our widely acclaimed leadership in microchip technology and profound software and ICT expertise is what makes us unique. By leveraging our world-class infrastructure and local and global ecosystem of partners across a multitude of industries, we create groundbreaking innovation in application domains such as healthcare, smart cities and mobility, logistics and manufacturing, energy and education.

As a trusted partner for companies, start-ups and universities we bring together more than 4,000 brilliant minds from over 85 nationalities. Imec is headquartered in Leuven, Belgium and also has distributed R&D groups at a number of Flemish universities, in the Netherlands, Taiwan, USA, China, and offices in India and Japan. In 2017, imec's revenue (P&L) totaled 546 million euro. Further information on imec can be found at www.imec-int.com.

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

About TNO

The Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO) is an independent research organization. We connect people and knowledge to create innovations that boost the sustainable competitive strength of industry and well-being of society. Now and in the future. This is our mission and it is what drives us, the over 3.000 professionals at TNO, in our work every day. We work in collaboration with partners and focus on transitions or changes in nine social themes that we have identified together with our stakeholders.

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies