Eerlijker punten geven op school

UAntwerpen, imec en UGent lanceren nieuwe spin-off D-PAC die een  softwareprogramma voor comparatieve beoordeling op de markt brengt.

ANTWERPEN, 30 november, 2018 - Een spreekbeurt, een opstel, een tekening: aan leerkrachten de moeilijke taak om er punten op te geven. Dat op een objectieve manier doen is onmogelijk. Wás onmogelijk, want het softwareplatform D-PAC brengt daar voortaan verandering in.

UAntwerpen, imec en de UGent hebben vandaag een nieuwe spin-off gelanceerd. D-PAC, afkorting voor Digital Platform for Assessment of Competences, brengt een baanbrekend softwareplatform op de markt voor een efficiëntere en eerlijkere beoordeling van allerhande soorten werkstukken van leerlingen. De software richt zich op comparatief beoordelen: een methode waarbij je niet elk werkstuk afzonderlijk beoordeelt, maar in directe vergelijking met willekeurige anderen. D-PAC optimaliseerde de bestaande methode en goot ze in een digitaal jasje zodat ze eenvoudig op grote schaal in te voeren is. Na vier jaar productontwikkeling is D-PAC nu klaar om de wereld te veroveren.

Beoordelen is moeilijk. Toch moeten leerkrachten wereldwijd scores geven op werkstukjes die haast onmogelijk objectief te beoordelen zijn. Maarten Goossens, founder en CEO D-PAC: “Waarom verdient de ene tekening een zes en de andere een zeven? En krijgt een opstel een acht omdat het écht zo goed is, of omdat de leerkracht toevallig in een goede bui is? De reeds bewezen methode van comparatief beoordelen biedt hier een oplossing voor en dankzij D-PAC kan je ze nu ook eenvoudig toepassen.”

Statistisch model

Bij comparatief beoordelen krijgen meerdere evaluatoren telkens twee werkstukken naast elkaar te zien. Ze moeten vervolgens kiezen welke de betere is van de twee. Door meerdere willekeurige combinaties te maken en voldoende evaluatoren in te schakelen, ontstaat op basis van een statistisch model een goed onderbouwde volgorde van mindere naar betere kwaliteit.

Hoewel erg effectief en objectief, is deze methode offline haast onmogelijk te implementeren vanwege de vele mogelijke combinaties en de statistiek erachter. D-PAC heeft nu een platform dat dit hele proces automatiseert. Dit betekent een grote doorbraak in het transparant en objectief maken van beoordelingen. Op school, maar bijvoorbeeld ook bij sollicitaties, subsidiebeoordelingen, het kiezen van opties binnen een agile softwaretraject en nog veel andere beoordelingen.

Wereld veroveren

D-PAC is ontstaan uit een strategisch onderzoeksproject (SBO) van de Unversiteit Antwerpen, imec en de Universiteit Gent, waarin onderwijsexperts samenwerkten met softwareontwikkelaars. Toen het onderzoek na vier jaar afliep, klopten de drie oprichters - Maarten Goossens, Marije Lesterhuis en Roos Van Gasse - begin dit jaar aan bij het imec innovatieteam en bij de Dienst Valorisatie van UAntwerpen voor ondersteuning bij de valorisatie van hun opgebouwde kennis. Na een intern traject van twaalf weken wisten ze de nodige opstartfondsen veilig te stellen dankzij imec en het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) van de Universiteit Antwerpen. Hiermee financierden ze de laatste productontwikkeling en stelden ze hun zakelijke strategie op punt.

D-PAC richt zich in de eerste plaats op de Vlaamse en Nederlandse onderwijsmarkt en kan al rekenen op de eerste betalende klanten. Voor de technische ontwikkeling bouwt het op een meerjarig partnerschap met Infanion, een Belgisch-Indische softwarebouwer. Ambitie is om de wereld te veroveren, niet alleen in de onderwijssector, maar in alle sectoren waar objectieve evaluaties een noodzaak zijn. Hiervoor wil D-PAC ook aankloppen bij imec.istart of andere startup-accelerator programma’s.

Info: www.d-pac.be

Lees meer
Hanne Degans
press communications manager - imec
Maarten Goossens
co-founder en CEO - D-PAC

Over UAntwerpen

De Universiteit Antwerpen is een onderzoeksuniversiteit, waar grensverleggend en vernieuwend onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau. Onderzoek en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. Onderwijsinnovatie krijgt onze voortdurende aandacht, en bijzondere zorg gaat naar de opvang en begeleiding van onze twintigduizend studenten. De universiteit telt negen faculteiten.

De Universiteit Antwerpen is geen eiland op zich: wij bouwen bruggen naar het onderwijs, de industrie, de volledige maatschappij. Met haar vijfduizend werknemers is de Universiteit Antwerpen een van de belangrijkste werkgevers in Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen.

Meer informatie: www.uantwerpen.be 

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en onderwijs.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit meer dan 88 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2017 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 546 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

Over UGent

De UGent is met meer dan 42.000 studenten en 9.000 personeelsleden een van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied. Meer dan 100 vakgroepen bieden hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aan. Disciplines als biotechnologie, aquacultuur, micro-elektronica en geschiedenis genieten wereldfaam.

De UGent is actief in de regio in en rond Gent, maar heeft ook campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende én Zuid-Korea.

Meer informatie: www.ugent.be

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies