HomeShare
Artikel

Overstromingen? Die ziet u binnenkort van ver aankomen!

In Antwerpen rolt imec City of Things een uitgebreid netwerk sensoren uit om overstromingen te voorspellen en burgers tijdig te waarschuwen.

De brandweercommandant zélf is vorig jaar bij ons komen aankloppen met een erg specifieke vraag: hoe we zijn korps efficiënter konden maken, met name op piekmomenten. Voor mij persoonlijk, met mijn 25 jaar bagage als officier bij de brandweer, een erg boeiend vraagstuk. Maar ook voor imec City of Things is dit gewoon een unieke opportuniteit: de brandweer is bij uitstek een dienst voor de burger, en dus precies het soort activiteiten waarin we een positieve impact willen maken.

In de eerste fase werd al duidelijk dat, in Antwerpen, een grote opportuniteit ligt bij het stroomlijnen van de processen bij overstromingsgevaar. Op die momenten is de druk bij de brandweer zodanig groot, en komen er zodanig veel oproepen de centrale binnen, dat de dienstverlening voor andere noodgevallen in gevaar komt. Lijnen zijn bezet, voertuigen onbeschikbaar, … Dat kan dodelijk zijn als de nood hoog is natuurlijk.

Via co-creatie naar een routeplan

Het ‘Flooding’-project is een type-voorbeeld van een opdracht waarin we de volledige sterkte van ons team kunnen inzetten:

  • In een eerste fase gingen we met de brandweer en met Antwerpenaars rond de tafel zitten. Cocreatie is voor dit soort projecten cruciaal om inzicht te verwerven in de reële noden én de vereisten voor een geschikte oplossing.
  • Resultaat van die cocreatiesessies was een duidelijke nood aan een proactieve oplossing. Waar de brandweer vandaag bijna altijd reactief optreedt, zou ze in sommige gevallen al in paraatheid kunnen zijn voor het onheil plaatsvindt. Overstromingen zijn bijvoorbeeld relatief goed te voorspellen. Maar ook branden kunnen via warmtecamera’s op drones gedetecteerd worden voor ze uitslaan.
  • Zo’n proactieve opsporing van overstromingsrisico’s biedt ook mogelijkheden om betrokken burgers te informeren. Niet alleen zodat ze voorzorgsmaatregelen kunnen nemen, of zelfs kunnen evacueren, maar ook om te vermijden dat ze op het moment van het onheil allemaal de alarmcentrale bellen.

Overstromingen te slim af zijn met sensoren

Imec bouwt vandaag een netwerk uit van sensoren om overstromingen in de stad te voorspellen. Sommige van die meetinstrumenten zijn erg low-tech: pluviometers op gebouwen, bijvoorbeeld, bestaan al decennia. Maar door ze te digitaliseren en hun informatie te ontsluiten, worden ze plots een pak interessanter.

De gegevens van pluviometers worden in de backbone van het flooding-project gekoppeld aan data uit sensoren in de riolering en gegevens van externe bronnen zoals waterstanden en weerstations. De optelsom van al die informatie, leidt via specifiek uitgedachte algoritmes naar een real-time risicokaart van Antwerpen.

Brandweer én burger als betrokken partij

Wat imec City of Things typeert, is onze reflex om burgers maximaal te betrekken bij alles wat we doen. Niet alleen in brainstorms bij de start van het onderzoek, maar ook als testpubliek in ons living lab, én als relevante stakeholder in de oplossing zelf. Zo is het meest baanbrekende van onze Flooding-oplossing misschien wel het feit dat burgers straks per sms of via een app gewaarschuwd worden als hun kelder onder water dreigt te lopen.

Ontdek dit project in detail

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies