Imec en partners ontwikkelen Augmented Reality oplossing voor de fabriek van de toekomst

AR-laag bovenop de reële fabriekscontext helpt technici bij het onderhouden van machines

Leuven, 30 mei 2018 – Vandaag stellen de partners van het imec.icon vraaggedreven onderzoeksproject ARIA een prototype voor van een Augmented Reality interface, die technici helpt bij het controleren en onderhouden van industriële toestellen. Een Microsoft Hololens projecteert een AR-laag bovenop de reële situatie op de fabrieksvloer. De AR-projectie past zich in-real time aan aan de werkelijke situatie, en geeft de technicus gerichte informatie over de kritische onderdelen van een toestel waar hij naar kijkt, over de toestand ervan, en hoe eventuele onderhouds-of herstellingswerken kunnen worden uitgevoerd.

Wanneer geschoold technisch personeel vertrekt, hebben fabrieken vaak te kampen met het verlies van specifieke kennis en expertise die nodig is om machines te controleren en te onderhouden. Nieuwe medewerkers hebben nog onvoldoende kennis opgebouwd om deze taken onafhankelijk uit te voeren. AR-technologie kan hier een belangrijke bijdrage leveren, en hulpmiddelen aanreiken om de flexibiliteit op de werkvloer te verhogen. Met draagbare toestellen zoals tablets of slimme brillen is het mogelijk om op gebruiksvriendelijke wijze de nodige informatie in real time beschikbaar te maken voor medewerkers, zodat die voldoende ondersteund worden om stap voor stap zelfstandig de juiste technische handelingen uit te voeren.

Het imec.icon project ARIA had als doel om op maat van een concrete bedrijfssituatie en met behulp van AR, een efficiënte oplossing te ontwikkelen die de communicatie, support en training van onderhoudstechnici op de fabrieksvloer ondersteunt. De oplossing die werd ontwikkeld is een semi-automatische interface voor de Microsoft Hololens, met speciale lokalisatiesoftware die voor een accurate positionering vanuit het gezichtspunt ten opzichte van de machine zorgt, en een geavanceerd algoritme dat kritische onderdelen en werktools herkent vanuit verschillende hoeken, zonder markers aan te brengen, en relevante onderdelen aanduidt, en de handelingen aangeeft die moeten worden uitgevoerd.

“Door de razendsnelle hightech evolutie staan we vandaag aan het begin van een technologische revolutie die de manier waarop we werken fundamenteel zal veranderen. Vlaanderen mag deze Vierde Industriële Revolutie, waarin automatisering, interactie tussen mens en computer, het Internet der Dingen, en artificiële intelligentie, centraal staan, niet missen,” zei Steven Van Assche, manager van het imec.icon programma. “Door multidisciplinaire teams van onderzoekers uit de industrie, nl. van Evonik, Neopica en Viu More, en van de imec-onderzoeksgroepen ETRO (aan de VUB) en IPI en mict (aan de UGent), samen te brengen binnen het imec.icon onderzoeksproject ARIA zijn we erin geslaagd om een concrete oplossing te ontwikkelen om industriële processen te verbeteren, om kosten te reduceren, tijd te besparen, en om de flexibiliteit op de werkvloer te verhogen.”

Jan Van Looy, onderzoeker van mict (een imec-onderzoekslabo aan de UGent) zei:“De potentiële impact van artificiële intelligentie voor de industrie is moeilijk te overschatten. Door AR te implementeren krijgt iedereen op de werkvloer directe toegang tot de kennis van de meest gespecialiseerde experts.”

Tom Jacobs, projectleider ALC Datamanagement van evonik licht toe: “Met AR kunnen we de veiligheid en de kwaliteit van het werk verhogen. Zo kan bijvoorbeeld een LMRA (last minute risk analyse) in de bedienings- of onderhoudstaak geïntegreerd worden en reduceren we foutieve handelingen door een betere visualisatie en digitale ondersteuning on site.”

Benny Lauwers, CEO van Viu More: “Viu More zal de verworven technologie uit het ARIA project stapsgewijs integreren in zijn Augmented Support platform. Dit platform heeft als doel om de juiste contextuele informatie, in real-time op de juiste plaats bij de juiste persoon te brengen. Specifiek voor het Augmented Support platform van Viu More gaat het over o.a. werkinstructies, manuals, plannen, joborders, historische data, remote support, … die via smart devices tot bij de field service technieker gebracht wordt zodat een significante efficiëntieverhoging kan gerealiseerd worden.”

ARIA is een imec.icon project dat werd opgestart in april 2016 en vandaag in De Krook in Gent zijn eindresultaten voorstelt. Naast demonstraties van automatische lokalisatie en objectherkenning en resultaten van gebruikerstests, wordt een geïntegreerde oplossing voor onderhoud van een koelmachine voorgesteld.

 

screenshot_417

screenshot_416

 

 

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en onderwijs.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit meer dan 85 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2017 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 546 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

Contact

Hanne Degans, Press communications manager, +32 16 28 17 69 // +32 486 06 51 75 // Hanne.Degans@imec.be

Lees meer

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies