Imec rapporteert groeicijfer van 7% in 2018

LEUVEN, 26 APRIL, 2019 — Imec, ‘s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, maakte vandaag de jaarresultaten van 2018 bekend. In het afgelopen jaar draaide imec een omzet van meer dan 583 miljoen euro, een stijging van bijna 7% ten opzichte van 2017. In het komende jaar zal imec nog sterker inzetten op het brengen van innovatie in Vlaanderen, o.a. met een belangrijke rol in het AI-actieplan van de Vlaamse overheid.

Terugblikken op een succesvol jaar

Imec is toonaangevend in een brede waaier van domeinen, zoals de meest geavanceerde chip, sensor en communicatietechnologie, hernieuwbare energie, artificiële intelligentie, security en privacy technologie, enz. Al deze technologieën zijn cruciaal in de evolutie naar een slimme en verbonden samenleving, preventieve en efficiënte gezondheidszorg, industrie 4.0, slimme steden, onderwijs-op-maat en tal van andere. De combinatie van vooruitstrevend technologisch onderzoek en toepassing in de sectoren die cruciaal zijn voor de maatschappelijke evolutie, is een succesvolle strategie, want in 2018 was er een merkbare groei over de hele lijn.

Het grootste deel van de inkomsten (ongeveer 70 procent) komt uit samenwerkingsakkoorden met de industrie. Daarnaast ontving imec in 2018 onder meer ook 109,6 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid om een voortrekkersrol op te nemen in de Vlaamse digitale economie.

2018 in cijfers

4,012 medewerkers, 97 nationaliteiten

174 nieuwe patentaanvragen

1931 wetenschappelijke publicaties

4 nieuwe spin-offs (komt op een totaal van 112 spin-offs)

25 nieuwe start-ups die geselecteerd werden voor imec.istart 

Brug tussen onderzoek en industrie

“Imec is als internationaal erkend onderzoekscentrum ideaal geplaatst om binnen Vlaanderen te fungeren als brug tussen onderzoek en industrie. Met onze technische expertise, unieke geavanceerde onderzoeksinfrastructuur en ons uitgebreid netwerk kunnen we onze partners optimaal ondersteunen bij het realiseren van hun innovatieve ideeën,” zegt Luc Van den hove, algemeen directeur en CEO van imec.

Zo werden in het afgelopen jaar 16 nieuwe interdisciplinaire coöperatieve onderzoeksprojecten (imec.icon) opgezet. Dit soort projecten groeit altijd uit een concrete vraag van de Vlaamse industriële, maatschappelijke of culturele sector. En met deze resultaten kunnen de commerciële projectpartners vervolgens aan de slag.

In 2018 werden ook 25 nieuwe tech start-ups uit uiteenlopende sectoren opgenomen in imec’s business accelerator programma imec.istart. Imec’s start-up portfolio ­— die inmiddels bestaat uit 169 bedrijven — doet het zeer goed, want dit jaar werd de kaap van 150 miljoen euro vervolgfinanciering bereikt. Dit betekent dat voor elke euro geïnvesteerd door imec.istart meer dan 18 euro extern kapitaal werd opgehaald.

Daarnaast was 2018 een zeer succesvol jaar voor het imec.xpand fonds, dat in samenwerking met imec’s innovatieteam nieuwe ventures begeleidt en financiert waarbij imec’s kennis, technologie of infrastructuur een differentiërende rol speelt. Dit jaar sloot imec.xpand haar eerste kapitaalsronde af met 117 miljoen euro, ruim meer dan de vooropgestelde 100 miljoen, en investeerde imec.xpand in 5 startende ventures, waarvan 4 imec spin-offs.

Vlaanderen klaarstomen voor artificiële intelligentie

Naast zijn brede internationale ambitie wil imec ook sterk inzetten op sectoren die voor Vlaanderen belangrijk zijn. Met teams in Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Hasselt en Genk, is imec heel uitdrukkelijk lokaal verankerd. Imec neemt een centrale rol op in belangrijke Vlaamse projecten zoals City of Things, Smart Flanders, Mobilidata, en geeft mee vorm aan samenwerkingsinitiatieven zoals Mission Lucidity en EnergyVille. Imec’s livinglabs werking, en imec’s innovation services and solutions vullen de Vlaamse focus verder in. In 2018 had imec lopende samenwerkingsakkoorden met 554 lokale partners.

Recent werden ook de Vlaamse actieplannen rond Artificiële Intelligentie en rond Cyber Security gelanceerd — initiatieven van de Vlaamse overheid —waarin imec als expertisecentrum een belangrijke rol opneemt.

“Artificiële intelligentie en cyber security zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze samenleving en industrie. Imec wil bedrijven ondersteunen bij het implementeren van bestaande AI- en CS-technologie, maar ook de toekomstige uitdagingen, zowel op technologisch als maatschappelijke vlak, het hoofd bieden. Het doel is om op die manier Vlaanderen klaar te stomen voor de digitale revolutie die eraan komt, en als regio mee die kar te trekken,” legt Luc Van den hove uit.

Lees meer
Hanne Degans
press communications manager - imec

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en onderwijs.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit meer dan 97 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, en kantoren in China, India en Japan. In 2018 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 583 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies