Plannen voor nieuwe smart health & food samenwerking van wereldformaat in Gelderland

Wageningen University & Research, Radboudumc, Radboud Universiteit en imec Nederland bundelen de krachten in een innovatief ‘smart food & health’ partnerverband In Gelderland. Het initiatief sluit aan bij maatschappelijke uitdagingen om gezondheid te bevorderen, duurzaam voedsel te produceren en klimaatadaptatie. 

EINDHOVEN, NIJMEGEN & WAGENINGEN 16:00 4 september, 2018 - De partijen imec Nederland,Wageningen University & Research, Radboudumc, Radboud Universiteit hebben plannen voor een samenwerking op het gebied van voeding, landbouw en gezondheid in een nieuwe smart food & health innovatiehub in Gelderland. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn de ontwikkeling van persoonlijke, preventieve tools om gezondheid te bevorderen, maar ook landbouwkundige oplossingen om gewassen optimaal te verbouwen met data die wordt geleverd door sensors op basis van microchiptechnologie. Door intensief samen te werken met bedrijven in de regio en ontwikkelingsmaatschappij Oost NL wordt de regionale economie aanzienlijk versterkt. 

Gelderland heeft een uniek en innovatief ecosysteem op het gebied van voeding, landbouw en gezondheid. Het samenbrengen van experts in nano-elektronica & digitale technologie, gezondheid, agro- milieu- en voedingstechnologie is een vruchtbare voedingsbodem waar nieuwe innovatieve oplossingen voor smart food & health kunnen worden ontwikkeld die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, vergrijzing en gezonde voeding. 

Imec Nederland is naar het succesvolle voorbeeld van Holst Centre bij het initiatief betrokken om een brugfunctie tussen onderzoek en innovatie te vervullen. De stichting werkt sinds 2005 samen met partner TNO in het Holst Centre waar gezamenlijke innovatieve nano-elektronica oplossingen worden ontwikkeld om bestaande en nieuwe markten te bedienen zoals de gezondheidszorg, telecommunicatie en slimme technologie voor steden en gebouwen. John Baekelmans, Managing Director & Vice President van imec Nederland, zegt hierover: “Door onze jarenlange ervaring om academisch onderzoek en industriële innovatie te bundelen met de voeding, landbouw en medische expertise die al aanwezig is in Gelderland, ontstaat een lokale samenwerking op wereldniveau.Onze ambitie is dan ook om in 2019 te starten en binnen drie jaar 75 banen te realiseren. De positionering van de innovatiehub zal de slimme maakindustrie en het beroepsonderwijs in Gelderland met ons verbinden.”

De campussen in Wageningen en Nijmegen zijn broedplaatsen voor innovatie en kweekvijvers voor talent: Wageningen University & Research is een wereldspeler in voedings- landbouw- en milieutechnologie. Vicevoorzitter Raad van Bestuur, Arthur Mol, benadrukt het belang van digitale technologieën in voeding en landbouw: “Wij zien de samenwerking met experts op het gebied van digitale – en sensortechnologie als een aanvulling op onze activiteiten. Het doel is om de totale voedselketen te versnellen en te optimaliseren om zodoende ons milieu, voeding en landbouwmethodes te verduurzamen en verbeteren”. 

Het Radboudumc en Radboud Universiteit zijn voorlopers op het gebied van gezondheid en medische technologie, informatietechnologie en gedragsbeïnvloeding. Paul Smits, decaan en vicevoorzitter Raad van Bestuur Radboudumc: “Door deze samenwerking kan het Radboudumc haar strategie van innovatie en persoonsgerichtheid sneller realiseren, onder meer doordat technologische innovaties sneller op de markt kunnen worden gebracht. We geven met deze samenwerking een krachtige impuls aan preventie van ziekten en aan vernieuwingen in diagnostiek en therapie.” Daniël Wigboldus, collegevoorzitter van de Radboud Universiteit: ‘Met deze partijen kunnen we samen vanuit verschillende perspectieven werken aan een gezonde toekomst voor iedereen.’

Voor de opzet van het nieuwe samenwerkingsverband is een bijdrage nodig van regionale overheden waaronder provincie Gelderland. Gedeputeerde Staten zien in de plannen voor het innovatiecentrum kansen voor van de regionale economie en willen de haalbaarheid hiervan onderzoeken. De resultaten leggen zij voor aan Provinciale Staten die hier uiteindelijk over besluiten.

 

—einde—

 

Over imec Nederland

Imec Nederland is onderdeel van imec, ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiecentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie.Bij imec Nederland werkt een team van 133 onderzoekers van 22 verschillende nationaliteiten samen aan de laatste technologische innovaties. Het zit in ons DNA om innovatieve ideeën naar bruikbare technologieën te vertalen in de gezondheidszorg, thin-film elektronica en Internet of Things. In 2005 hebben wij samen met TNO het ‘Holst Centre’ opgericht om met wetenschappelijke- en technologische innovaties nieuwe marktente bedienen.

Contact pers: Eline van Uden //+31 683 79 76 80 // +31 40 40 20 650

Over Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC)

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, gevestigd in Nijmegen. Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van een innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg.Onze missie luidt: ‘to have a significant impact on healthcare’. Persoonsgericht en innovatief zijn daarbij onze sleutelwoorden. Ruim 11.000 medewerkers en ruim 3.000 studenten werken daarmee aan de toekomst van gezondheidszorg en medische wetenschappen.

Contact pers: Pieter Lomans // T 024 3668799 // M 06 31970558 // buiten kantooruren: 06 51291446

Over Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde en studentgerichte onderzoeksuniversiteit. De Radboud Universiteit koestert een levendige, succesvolle onderzoeksgemeenschap die nieuwe inzichten en ideeën genereert en zo vanuit een breed spectrum aan wetenschapsgebieden regionaal en (inter)nationaal bijdraagt aan kennisvermeerdering en kennisoverdracht en kennisdeling.

De concentratie van hoogwaardige onderzoeksinstituten en –faciliteiten op één campus stimuleert onderzoekers en studenten om multidisciplinair te werken. Op de grensvlakken van bestaande onderzoeksterreinen ontstaan immers nieuwe inzichten die (onze kijk op) de wereld veranderen.

Contact pers: Martijn Gerritsen // T 024 3611433 // M 06 30023250

Over Wageningen University & Research (WUR)

Wageningen University & Research is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research. “To explore the potential of nature to improve the quality of life”. Dat is de missie van Wageningen University & Research. Onze ruim 6.500 medewerkers en 12.000 studenten uit meer dan honderd landen werken in ons domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven.

Contact pers: Simon Vink, Woordvoerder van de RvB Wageningen University & Research, +31 317 482 466 // +31 6 53831629

Provincie Gelderland

Voor vragen aan de Provincie Gelderland over het ‘smart health & food’ initiatief kunt u het beste contact opnemen met de woordvoerder Michel Hulsink // T 026 359 90 22 // sms en whatsapp M +316 528 01 813

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies