HomeShare
Artikel

Het klimaatdebat: laten we niet stilzitten en wachten

Sinds een paar weken heeft de klimaatactie in België een geheel nieuw gezicht gekregen. Elke donderdag nemen duizenden (vooral jongere) mensen deel aan marsen door het hele land – en roepen ze industriële en politieke leiders op om concrete klimaatactieplannen te lanceren; een initiatief dat ondertussen al navolging heeft gekregen in een aantal andere landen. 

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat het hernieuwde gevoel van urgentie waarop de demonstranten vandaag aansturen totaal gerechtvaardigd is. Vandaar dat ik eerder vandaag besloot om de petitie 'Sign for my Future' te ondertekenen – een burgerinitiatief dat de Belgische regering aanspoort tot drie concrete acties: (1) een ambitieuze klimaatwetgeving goedkeuren, (2) een investeringsplan opstellen dat de ontwikkeling van schone technologieën stimuleert, (3) een klimaatraad oprichten die de twee vorige eisen mee kan helpen opvolgen.

Toen ik de petitie ondertekende, deed ik dit niet alleen uit een persoonlijk engagement maar ook als de CEO van imec. Vermits we een toonaangevend onderzoeks- en innovatiecentrum zijn op het gebied van nano-elektronica en digitale technologieën, en daarvoor meer dan 4.000 medewerkers samenbrengen, ben ik van mening dat het ook aan imec is om concreet bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Het engagement van imec (en zijn partners) wordt in de eerste plaats vertaald in ons onderzoek naar schone technologieën. Denk aan onze activiteiten in het kader van EnergyVille, waar we bijvoorbeeld significante efficiëntiewinsten in zonneceltechnologie blijven nastreven én realiseren. Dankzij dat onderzoek maken we zonnecellen betaalbaarder en – zowel technisch als economisch – een volwaardige vervanger voor het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen. Andere voorbeelden zijn ons onderzoek naar smart grids en slimme gebouwen, en de vooruitgang die we boeken in de ontwikkeling van vastestofbatterijen (voor elektrische auto's, bijvoorbeeld) die gedurende langere tijd aanzienlijk meer energie kunnen opslaan.

Maar dat zijn inspanningen op de lange termijn. Daarnaast zijn we het aan onszelf en onze planeet verplicht om ook op kortere termijn een verschil te maken. Bij imec doen we dat onder meer door onze processen en dagelijkse operaties te optimaliseren. In 2018 hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in maatregelen om ons eigen energieverbruik te verminderen: door aanpassingen in de cleanroom, door de installatie van een warmtepomp en door beter te isoleren. Op jaarbasis zouden die maatregelen alleen al moeten leiden tot een daling van onze CO2-uitstoot met meer dan 1.000 ton. En in 2019 zullen we onder meer onze mobiliteit onder de loep nemen om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen...

Natuurlijk mogen we niet blind zijn voor het feit dat er ons nog vele uitdagingen wachten. Maar ik ben ervan overtuigd dat we – samen – de impact kunnen genereren die nodig is om onze planeet te beschermen en leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Daarom heb ik 'Sign for my Future' getekend – en ik nodig je van harte uit om dat ook te doen.

Luc Van den hove, CEO, imec

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies