Unieke ‘Smart Highway’ test toont hoe auto’s kunnen samenwerken om ongevallen te vermijden

ANTWERPEN, 8 APRIL 2019 —Imec, ‘s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, samen met UAntwerpen en UGent zullen vandaag op de nieuwe Smart Highway testinfrastructuur langs de E313, een unieke reallife test uitvoeren met twee geconnecteerde samenwerkende auto’s.  Op het dak van de auto’s bevindt zich een radiomodule voor communicatie met de andere auto’s en met de weginfrastructuur, en een module voor dataverwerking. Over het traject van de testsite zijn radio-eenheden aan de kant van de weg geïnstalleerd die communiceren met de auto’s.

Kettingbotsingen en andere ongevallen ontstaan vaak omdat chauffeurs geen zicht hebben op wat er gebeurt voorbij het voertuig onmiddellijk voor hen. Daardoor reageert een chauffeur mogelijk te laat, of foutief. Auto’s met elkaar laten communiceren zal de verkeersveiligheid verbeteren. Bij de test van 8 april zullen drie auto’s achter elkaar rijden. Twee ervan zijn uitgerust met radiomodules, tussenin rijdt een gewone auto. Wanneer de eerste auto een noodstop uitvoert, zal die informatie razendsnel worden doorgegeven aan de andere uitgeruste auto, zelfs wanneer de gewone auto zich tussen de twee geconnecteerde auto’s bevindt, of wanneer die zich buiten het zicht van de eerste auto bevindt. De tweede geconnecteerde auto zal daarop ook onmiddellijk een waarschuwing krijgen om te remmen of te stoppen. Het is de bedoeling om die soort informatie in de toekomst te gebruiken als extra databron om zelfrijdende wagens aan te sturen.

“Vandaag bestaan er verschillende technologieën voor korteafstandscommunicatie tussen auto’s en met de weginfrastructuur,” benadrukt Bart Lannoo, Business development manager bij imec/UAntwerpen. “Zo zijn er twee grote technologiestrekkingen, met een WiFi variant (ITS-G5 genaamd) en een 4G variant (C-V2X genaamd). Daarnaast kan ook de commercieel beschikbare (langeafstands) 4G communicatie gebruikt worden. Autofabrikanten hebben nog geen keuze gemaakt over de meest geschikte technologie. Nochtans is het voor de interoperabiliteit tussen auto’s van verschillende automerken belangrijk dat ofwel de autosector een keuze maakt voor één welbepaalde technologie die dan overal gebruikt wordt, ofwel dat de interoperabiliteit tussen de technologieën gegarandeerd wordt. Binnen het Smart Highway project testen we de verschillende technologieën en bieden we een flexibel platform aan om eenvoudig volgende generatie technologieën toe te voegen, en dit in een reallife omgeving. Dit platform biedt ook de mogelijkheden om toekomstige use cases te ondersteunen die veel data processing vergen, bv door gebruik van artificiële intelligentie.”

“De technologieën die hier getest worden, kunnen de verkeersveiligheid verbeteren en het fileprobleem verlichten. Daarom investeert Vlaanderen 3,5 miljoen euro in dit project en in de ‘smart highway’, een permanente testsite langs de E313/E34, die toelaat om op een flexibele manier nieuwe communicatie-, data- en sensortechnologieën te testen en valideren. Een volgende fase voorziet uitbreiding naar de Antwerpse ring. Dit is een belangrijke stap naar zelfrijdende wagens in ons verkeer”, benadrukt Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie.

De verwachting is dat geconnecteerde en straks mogelijk zelfsturende auto’s zullen compenseren voor menselijke fouten en daarmee het aantal en ernst van ongevallen zullen terugdringen. Dit doordat de auto, dankzij technologie, meer weet, ziet en kan verwerken dan de bestuurder, ook over gebeurtenissen die zich bv. 10 auto’s verder afspelen. Ook verwacht men een bijdrage tot vlotter verkeer doordat er beter geanticipeerd kan worden wat bruusk remmen en harmonicafiles tegengaat, de manoeuvres (zoals wisselen van rijstrook) vlotter gebeuren en doordat de auto’s op een veilige manier korter op elkaar kunnen rijden.

“We moeten steeds inventiever worden in onze strijd voor vlotter en veiliger verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Zeker in het geval van verkeersveiligheid is het laaghangend fruit nu wel geplukt. Om het aantal ongevallen en slachtoffers verder te laten dalen zullen we creatief en innovatief moeten zijn. Gelukkig hebben we in Vlaanderen de nodige inventiviteit bij de vleet. Communicerende voertuigen die informatie uitwisselen zijn veelbelovende innovatie. Vlaanderen wil en zal deze trein niet missen”.

Smart Highway is een project van de Vlaamse overheid en loopt in parallel met het Europese CONCORDA project. Binnen deze projecten wordt technologie ontwikkeld en uitgetest voor coöperatieve en geconnecteerde wagens, met als doel het verkeer – waaronder toekomstige zelfrijdende wagens – slimmer te maken door hun gezichtsveld uit te breiden met de informatie van naburige wagens. Beide projecten worden in Vlaanderen gecoördineerd door imec en UAntwerpen, met de UGent, VUB, KU Leuven en Flanders Make (enkel Smart Highway) als onderzoekspartners, en Toyota, Ericsson (CONCORDA), BMW, Telenet en Septentrio (Smart Highway) als geassocieerde partners uit de industrie. Vanuit Europa loopt er met CONCORDA een parallel initiatief in landen als Nederland, Duitsland, Spanje en Frankrijk.

Meer informatie op https://www.imec-int.com/nl/imec-magazine/imec-magazine-maart-2018/Imec-laat-auto-s-samenwerken-voor-een-veiliger-en-vlotter-verkeer

Lees meer
Hanne Degans
press communications manager - imec

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en onderwijs.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit meer dan 88 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2017 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 546 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies