Van slimme polsbandjes tot hulpvaardige chatbots: Vlaamse scholen ontwikkelen en testen de nieuwste technologieën

Voorstelling projecten Smart Education @ Schools

BRUSSEL – 2 december 2019 – Vandaag werden in BOZAR, in aanwezigheid van Minister Ben Weyts, de eerste resultaten getoond van ‘Smart Education @ Schools’. Dit programma van de Vlaamse overheid brengt onderzoekers, scholen en bedrijven samen om slimme educatieve toepassingen te ontwikkelen om zowel leerlingen als leerkrachten beter te ondersteunen. ‘Smart Education @ Schools’ wordt gecoördineerd door imec en de KU Leuven.

Het onderzoeksprogramma Smart Education streeft ernaar dat slimme educatieve technologie sneller haar weg vindt naar het klaslokaal. Binnen dit project werken wetenschappers van imec, KU Leuven, VUB en UGent samen aan slimme onderwijstoepassingen. De ambitie is om technologie te ontwikkelen die de samenwerking in de les verbetert, het onderwijs beter afstemt op de individuele noden van de student en zo voor betere resultaten zorgt.

Via ‘Smart Education @ Schools’ worden scholen en leerkrachten daar actief bij betrokken. Zij kunnen via een open projectoproep eigen voorstellen indienen. In deze projecten bedenken en ontwikkelen leerkrachten technologische oplossingen voor specifieke uitdagingen in het onderwijs.

“Smart Education @ Schools is een unicum in Vlaanderen, en wordt ook door buitenlandse onderwijsexperts aandachtig gevolgd”, zegt Rudy Lauwereins, vicepresident bij imec. “Voor het eerst staan leerkrachten – en hun noden, bevindingen en meningen – centraal bij de ontwikkeling van educatieve technologieën, en wordt de kloof tussen theorie en praktijk gedicht. Uiteindelijk is het de bedoeling om de resultaten van deze pilootprojecten ter beschikking te stellen van alle Vlaamse scholen.”

“Ons Vlaams onderwijs telt vele innovatieve leerkrachten, die vanuit hun passie en gedrevenheid schitterende klasprojecten op poten willen zetten”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Helaas ontbreekt het vaak aan digitale middelen om deze projecten draagkracht te geven. Via technologische innovatie en de samenwerking met de industrie en onderzoekers kunnen we educatieve technologie verankeren in ons onderwijs.”

Tien vernieuwende projecten

Tijdens de voorstelling in de Brusselse Bozart werden tien projecten in de kijker gezet:

De nieuwe projecten die opgestart werden in 2019:

  • ‘SAM’-App: een digitale co–teacher die leerlingen toelaat om praktijkopdrachten op eigen tempo af te werken, op basis van digitale stappenplannen met gepersonaliseerde instructies  
  • Tienerpas: een digitale tool die jongeren inzicht geeft in hun talenten en hen helpt bij het maken van (studie)keuzes
  • VSimulation@ChildCareEducation: een online simulatiespel dat kinderbegeleiders-in-opleiding confronteert met levensechte situaties om probleemoplossend en kritisch leren na te denken


De projecten die in 2019 werden afgerond:

  • KIKS: een online lessenreeks over artificiële intelligentie
  • SENSEI: een webapp met slimme chatbotfunctie die gepersonaliseerde feedback geeft aan leerlingen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van hun studie- en examenplanning
  • SCI-I maakt aan de hand van 3D-visualisaties abstracte begrippen binnen de vakgebieden fysica en chemie bevattelijker.
  • Smart Symbols voorziet een ‘extra paar ogen’ voor de kleuterklas met behulp van slimme polsbandjes.
  • VRhoogte leert de student in een veilige, interactieve en uitdagende omgeving om op hoogte te werken.
  • VRkeer is een interactieve virtual reality (VR)-toepassing die leerlingen verkeersinzicht bijbrengt.
  • Kr8cht!: een gratis online game voor laatstejaars uit het basisonderwijs waarin ze uitgebreid kennis kunnen maken met de studiedomeinen in het secundair onderwijs

 
“Het is prachtig om vaststellen dat onze leerkrachten aan de slag gaan met toptechnologie zoals virtual & augmented reality, artificial intelligence of adaptieve leersystemen. Ze zitten zelf mee aan de knoppen van alle ontwikkelingen om zo te garanderen dat de resultaten éffectief inzetbaar zijn in hun klassen en bij tal van collega’s. Innovatie van binnenuit, in volle interactie met onderzoeksexperten, daar draait het om”, aldus professor Piet Desmet (KU Leuven), academisch coördinator van het onderzoeksprogramma Smart Education.

“Het is nog iets te vroeg om conclusies te trekken over de impact van de SCI-I-tool op de studieresultaten van mijn leerlingen. Maar ik heb wel gemerkt dat deze AR-toepassing mij toelaat om wetenschappelijke begrippen zoals orbitalen een pak sneller uit te leggen. Wat vroeger twee lesuren in beslag nam, kan ik nu uitleggen in één uur”, zegt Els Bruynooghe, een leerkracht van GO! Atheneum Anderlecht die meewerkte aan het SCI-I-project.

Lees hier meer over de geselecteerde projecten van 'Smart Education @ Schools

Lees meer
Hanne Degans
press communications manager - imec
Nieuwsdienst KULeuven
Twitter @KU_Leuven http://nieuws.kuleuven.be

Over Smart Education @ Schools

Smart Education @ Schools roept leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs, maar ook uit onderwijsinstellingen voor volwasseneneducatie, op om samen de uitdagingen van het Vlaamse onderwijs aan te pakken met slimme educatieve technologie. Om hun ideeën te realiseren, kunnen scholen samenwerken met kennisinstellingen, bedrijven en andere partners. Via een jaarlijkse open oproep kunnen consortia projecten indienen met een looptijd van maximaal één jaar, en daarvoor een beroep doen op een maximale subsidie van € 75.000.

Smart Education @ Schools wordt georganiseerd door de Vlaamse Overheid – in samenwerking met onderzoekscentrum imec en imec-onderzoeksgroepen aan KU Leuven, de UGent en VUB. Meer info op https://www.imec-int.com/nl/smarteducationatschools

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en onderwijs.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit meer dan 97 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, en kantoren in China, India en Japan. In 2018 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 583 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

Over KU Leuven

De KU Leuven werd opgericht in 1425 en is naast de oudste ook de meest innovatieve universiteit van Europa (Reuters). Met haar 58 000 studenten en meer dan 20 000 medewerkers is zij bovendien de grootste universiteit van België. Vijftien faculteiten bieden bachelor- en masteropleidingen aan op 10 locaties in Vlaanderen. De verschillende klemtonen en aanpak op de campussen zorgen voor een grote variatie in het onderwijsaanbod. De opleidingen zijn gebaseerd op het onderzoek van meer dan 7000 wetenschappers. Als medeoprichter van de League of European Research Universities (LERU) is KU Leuven zowel nationaal als internationaal een toonaangevende onderzoeksinstelling. Meer informatie op www.kuleuven.be

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies