Vlaanderen versterkt innovatief onderwijs dankzij educatieve technologie

Imec, KU Leuven en Vlaamse overheid werken samen met scholen aan onderwijs van de toekomst

Vandaag hebben imec, KU Leuven en de Vlaamse overheid zes projecten voorgesteld die geselecteerd zijn voor Smart Education @ Schools. In deze projecten bedenken en ontwikkelen leerkrachten technologische oplossingen voor specifieke uitdagingen in het onderwijs. Tijdens de voorstelling op Campus Kulak Kortrijk lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits meteen ook een oproep voor nieuwe projecten.

Op Campus Kulak Kortrijk van de KU Leuven zijn de eerste projecten voorgesteld die deel uitmaken van Smart Education @ Schools. Met dat initiatief willen imec, de onderzoekshub in nano-elektronica en digitale technologie, en Vlaams ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters ervoor zorgen dat slimme educatieve technologie sneller haar weg vindt naar het klaslokaal. Scholen en leerkrachten worden daar actief bij betrokken: via een open projectoproep konden zij eigen voorstellen indienen.

Vernieuwende projecten

De Vlaamse overheid stelt middelen ter beschikking voor de ontwikkeling. Die zijn verdeeld over zes projecten die verschillende onderwerpen en onderwijsniveaus beslaan.

Smart Symbols - slim observeren in de kleuterklas’: een platform dat de activiteiten van kleuters registreert ter ondersteuning van de leerkracht. Een draagbare beacon, bijvoorbeeld een armband met bluetooth, maakt het mogelijk om de interesses van de kleuters op de voet te volgen; zowel op het vlak van leervaardigheden als van sociaal gedrag.

‘VRkeer – immersief leertraject voor verkeersinzicht bij fietsers’: in het basisonderwijs gaat veel aandacht naar verkeerseducatie en fietsen, maar inzicht in het verkeer komt voornamelijk door oefening. Dat is heel intensief voor de leerkrachten en brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom ontwikkelt dit team een virtual reality-leermodule. Daarin kunnen leerlingen met behulp van een VR-bril en een joystick verschillende verkeerssituaties op een uitdagende maar veilige manier inoefenen.

‘SENSEI - slimme chatbot voor studievaardigheden’: individuele begeleiding en persoonlijke coaching zijn essentieel in het leerproces, zeker bij de overgang van basisschool naar secundair onderwijs. Een webapplicatie met geautomatiseerde chatbot helpt leerlingen bij hun studie- en examenplanning en rapporteert de vooruitgang aan leerling en leerkracht.

‘SCI-I - het oog van de wetenschap’: ontwikkeling van vijf augmented reality-applicaties voor het onderwijzen van chemie en fysica. Via de applicaties op de smartphone worden abstracte wetenschappelijke begrippen geanimeerd en zo begrijpelijk voorgesteld. Het project richt zich op secundaire scholen in een grootstedelijke context waar taal een mogelijke barrière is voor interactief onderwijs.

‘KIKS: Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata’: het KIKS-team gaat een lessenreeks ontwikkelen waarin leerlingen eigenhandig leren omgaan met artificial intelligence. Er wordt werk gemaakt van een concrete toepassing rond klimaatverandering: aan de hand van deep learning-technieken gaan scholieren een computer programmeren om automatisch huidmondjes in planten te tellen.

‘VRhoogte - Veilig werken op virtual hoogte’: virtual reality-opleidingsmodule voor het secundair onderwijs (BSO, TSO en Duaal Leren). In een virtuele omgeving trainen de leerlingen basisvaardigheden voor werk op grote hoogte, bijvoorbeeld het onderhoud van hoogspanningsmasten of windmolens. Op basis van de beelden kan de leerkracht ook beter evalueren. Zo wordt de overstap naar de praktijk beter voorbereid.

Rudy Lauwereins van imec licht toe: “De geselecteerde projecten zijn stuk voor stuk gegroeid vanuit noden in het klaslokaal en zijn door de scholen zelf uitgewerkt. Zo garanderen we dat ze echt beantwoorden aan een bestaande vraag. Het is van essentieel belang dat kinderen en jongeren de juiste vaardigheden ontwikkelen om onze digitale samenleving mee vorm te geven. De technologie die imec ontwikkelt, draagt bij tot betere en efficiëntere gezondheidszorg, mobiliteit en duurzame energie. Ook het onderwijs zelf willen we slimmer maken door technologische oplossingen te ontwikkelen die leerling én leerkracht beter ondersteunen.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onze samenleving verandert razendsnel. Ook onze scholen zijn doordrongen van ICT. Zo zijn er meer en meer laptops, desktops, tablets, chromebooks en digitale schoolborden, heeft bijna elke school ‘wifi’ en maken leraren vaker gebruik van ICT in de les. Digitale innovatie in het onderwijs is dan ook belangrijk. Met Smart Education @ Schools zorgen we ervoor dat scholen mee slimme technologische oplossingen ontwikkelen voor uitdagingen in het onderwijs. Hiervoor worden ook de nodige middelen vrijgemaakt. Ik ben bijzonder enthousiast over de kwaliteit en de inhoud van projecten. Dit toont voor mij nog maar eens de creativiteit en de betrokkenheid in ons onderwijs aan. Onze scholen zijn bereid om mee in te spits te lopen van de digitale revolutie. Door de samenwerking met imec geven we hen daartoe de mogelijkheid.”

Impact op het hele onderwijsveld

De projecten kaderen in een breder onderzoeksprogramma naar educatieve technologie, Smart Education. Binnen het project werken wetenschappers van imec, KU Leuven, VUB en UGent samen aan slimme onderwijstoepassingen. De ambitie is om technologie te ontwikkelen die de samenwerking in de les verbetert, het onderwijs beter afstemt op de individuele noden van de student en zo voor betere resultaten zorgt.

“Educatieve technologie is er klaar voor om écht het verschil te maken, ook in de basisschool en het secundair onderwijs”, aldus Piet Desmet, vicerector van de KU Leuven en wetenschappelijk directeur van Smart Education. “Het werk van de ITEC-onderzoeksgroep op Campus Kulak sluit direct aan bij die evolutie: door de ontwikkeling van nieuwe onderwijstoepassingen en door onderzoek naar individueel leergedrag. De ambitie van Smart Education is om effectieve impact te genereren op het ganse onderwijsveld. Daarin worden we gesteund door de Vlaamse regering die dit verhaal mee mogelijk maakt.”

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “De tijd van krijtbord en bestofte bordenwissers ligt al eventjes achter ons. Technologie vindt zijn weg in de klaslokalen. Dat is ook nodig, want élke leerling krijgt vandaag te maken met technologie en digitale toepassingen. Met imec hebben we in Vlaanderen de wereldtop op vlak van nanotechnologie in huis. Ik ben ook heel erg trots dat zij hun schouders zetten onder projecten die via technologie concrete oplossingen in de klassen vinden.”

Meer informatie

De projecten van Smart Education @ Schools passen binnen de lopende beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en imec tot 2021 en de oproep zal jaarlijks herhaald worden.

De fiches van alle Smart Education @ Schools-projecten vind je hier.

Kom meer te weten over Smart Education @ Schools.


 

Lees meer
Annelies Huysentruyt
Projectmanager Smart Education @ Schools (KU Leuven)
Frederik Cornillie
Projectmanager Smart Education
Nieuwsdienst KULeuven
Twitter @KU_Leuven http://nieuws.kuleuven.be

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en onderwijs.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit meer dan 88 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2017 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 546 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies