HomeShare
Artikel

Ja maar … wat met privacy?

Imec City of Things neemt privacy als doel mee vanaf de allereerste fase van elk project.

Privacy is hot. De nieuwe GDPR-regels worden volop in praktijk gebracht, Facebook ligt onder vuur voor het delen van persoonsgegevens met politieke campagneteams en je nieuwe iPhone maakt duidelijker dan ooit zichtbaar welke gegevens in de achtergrond door welke app gebruikt worden. We zijn ons dus steeds meer bewust van de gegevens die over ons verzameld worden door allerlei instanties en toestellen. En we staan steeds standvastiger op onze strepen.

Middenin die complexiteit willen wij de stad vol sensoren en camera’s hangen. Om die stad slimmer en leuker te maken, uiteraard. Maar heiligt dat doel dan alle middelen? En als dat niet zo is: hoe garanderen we dan de privacy van iedereen in die slimme stad van morgen?

Meer vragen dan antwoorden

Het antwoord lijkt eenvoudig: hou je aan de privacyregels die we met zijn allen stemmen. Uiteraard doen we dat. Maar met imec City of Things bouwen we permanent aan nieuwe systemen waarvoor uiteraard nog geen privacyreglementering bestaat. Hoe moeten we ons dan gedragen?

Wat doe je bijvoorbeeld met camerabeelden die je wil gebruiken om verlichting op een stadsplein aan te passen? Dat valt buiten de politionele bevoegdheid, maar een akkoord vragen aan iedere voorbijganger is uiteraard ook geen optie. En zelfs als je je ertoe verbindt om die beelden alleen geanonimiseerd en voor specifieke doeleinden te gebruiken, zijn nog niet alle vragen beantwoord. Moeten die gegevens bijvoorbeeld meteen op de camera’s verwerkt worden (waardoor ze niet in de cloud terechtkomen)? Moeten ze meteen gewist worden? Of mogen ze als dataset nog dienen om eventuele latere onderzoeken van basisinformatie te voorzien? Op elke vraag zijn meerdere antwoorden te verzinnen die allemaal minstens gedeeltelijk zinvol zijn.

Een specifiek team bedenkt antwoorden

Bij imec City of Things zien we privacy als een fundamenteel onderdeel van elk onderzoek dat we voeren. Daarom zit ons PETS-team (Privacy & Ethics) vanaf de eerste meeting mee rond de tafel. In de eerste plaats om alle relevante vragen op te lijsten die zich zouden kunnen stellen. Is het bijvoorbeeld wel ok om camera’s te laten interpreteren van welk geslacht de persoon is die wil oversteken? Tegelijk formuleren we ook een antwoord op die vragen, in nauw overleg met de Privacycommissie en na co-creatie met burgers en betrokken partijen.

Zo proberen we het beste van twee werelden te bereiken: innovaties die volledig in lijn zijn met alle geldende en toekomstige regelgevingen, én die ook zo gepercipieerd worden door burgers. Want die is minstens zo belangrijk als we brede steun willen krijgen voor onze innovaties.

Ontdek onze City of Things projecten

 

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies