HomeShare
Artikel

Bouwen aan een mobiele micro-economie

Frank Bekkers & Pieter Vandekerckhove - Mobile Vikings

Oktober 2015 - De 235.000 gebruikers van Mobile Vikings zijn niet zomaar klanten. Ze vormen een gemeenschap (of community) op zich. Samen met iMinds wendt de Vlaamse mobiele operator die community aan om de grootste proeftuin van België te creëren: het ‘City of Things’-project in Antwerpen. De Vikings worden in contact gebracht met app-ontwikkelaars en ondernemers die nieuwe producten en toestellen willen onderzoeken. In ruil voor hun deelname aan studies en enquêtes worden ze beloond met kortingen, virtuele valuta en speciale aanbiedingen.

We spraken met Frank Bekkers, CEO van Mobile Vikings (links op de coverfoto), en Chief Strategic Officer Pieter Vandekerckhove (rechts op de coverfoto), om meer te leren over Mobile Vikings en het ‘City of Things’-project

Q: Wat was het idee achter Mobile Vikings?

Frank Bekkers: Toen we met ons bedrijf begonnen, was het gebruik van mobiele data heel duur. Voor ons was mobiel internet echter een fundamenteel mensenrecht. Ons initiële doel was dan ook om het mobiele internet in België volledig gratis te maken. Dat was nog voor de komst van de smartphone. Toen de iPhone aan populariteit won, ging de prijs van mobiele data naar beneden. Maar intussen hadden wij al een community opgezet van leden en abonnees, en waren we klaar om het enorme potentieel ervan op een creatieve manier aan te wenden.

Pieter Vandekerckhove: Door onze omvang en het aantal abonnees — 235.000 en dat aantal neemt nog steeds toe — hebben we een hefboom om speciale akkoorden te sluiten met overheden en bedrijven. Dankzij innovaties zoals virtuele munten en een mobiele wallet die gekoppeld is aan je mobiele telefoon kunnen wij fantastische deals sluiten voor onze gebruikers. Het komt erop neer dat, als wij een samenwerkingsakkoord hebben met een winkelier in een stad, onze leden punten (wij noemen ze Vikingpunten) kunnen verdienen door in die winkel te shoppen. Die punten kunnen gebruikt worden voor mobiele herlaadbeurten, zodat gebruikers gratis kunnen bellen door eenvoudigweg hun winkelgewoonten aan te passen.

Frank Bekkers: Eén van de grote voordelen die wij als mobiele operator hebben, is dat onze gebruikers erg betrokken zijn en snel nieuwe diensten oppikken. Zij zijn enthousiast over nieuwe producten en diensten; ze willen deel uitmaken van onderzoek; ze willen nieuwe toepassingen ervaren; en ze willen meewerken aan de ontwikkeling ervan. Je kan echt geen groep partners vinden die nog enthousiaster is. En dat is precies wat ze zijn en willen zijn: innovatiepartners. Medewerkers.

Q: Wanneer gingen jullie in zee met iMinds?

Pieter Vandekerckhove: Ik begon in 2004 met iMinds te werken via hun originele proeftuinproject, onderdeel van het i-City initiatief. We hadden een groep van 1.000 gebruikers die hielpen met ons onderzoek naar nieuwe locatiegebaseerde toepassingen, diensten en bedrijfsmodellen; we waren op zoek naar manieren om gebruikers te helpen nieuwe technologieën en producten te omarmen en in hun dagelijkse leven te integreren. Die manier van werken deed me inzien wat de mogelijkheden ervan zijn, en heeft ons geholpen de integratie van tal van nieuwe apps en producten te optimaliseren.

Frank Bekkers: We zijn altijd al fan geweest van het iMinds proeftuinonderzoek. De methodologie waarmee ze gebruikers en andere belangengroepen betrekken, is heel flexibel. Na dat eerste project gingen we door met iMinds. Het CoMobile-project, bijvoorbeeld, zocht naar manieren om een open mobiele portefeuille te creëren en zo de band tussen klanten en winkeliers te versterken. Het ondersteunt betaaltransacties, klantenkaarten, prepaid kaarten, en zelfs virtueel geld.

Pieter Vandekerckhove: We werkten ook mee aan het SoLoMIDEM- project, dat een platform voor gepersonaliseerde reclame creëerde: gebruikers ontvangen reclame op basis van hun specifieke winkelgewoontes, locatie, dat soort dingen, maar wel met respect voor hun privacy. Die overwegingen en technologieën worden allemaal geïntegreerd in onze Mobile Vikings-community.

Q: Het gaat dus niet alleen om het creëren van een community, het is bijna het opzetten van een microeconomie, of een ecosysteem.

Frank Bekkers: Precies. We zetten in feite een alternatieve manier van betalen op, maar ons project gaat veel breder dan alleen maar financiële transacties. Wat als je sociale valuta kon verdienen, of ecologische valuta? Hoe groener je bent, hoe meer punten je verdient? Op dit moment hebben we een project lopen waarbij gebruikers beloond worden wanneer ze boodschappen doen voor mensen die dat door hun leeftijd of door een handicap zelf niet meer kunnen. Die shoppers krijgen dan punten die gebruikt kunnen worden voor eender wat — van concert- en filmtickets tot toegang tot het zwembad. Je krijgt een korting als je mensen helpt. Het is een mooi voorbeeld van het potentieel van sociale valuta en bewijst de kracht van beloning in ruil voor een sterk engagement in de ‘City of Things’.

Q: Waaruit bestaat het ‘City of Things’-project precies?

Frank Bekkers: Het is een samenwerking tussen ons, iMinds en de stad Antwerpen. Wij bieden onze Viking Community aan als een groot, levend laboratorium om nieuwe applicaties te testen en feedback te krijgen over hoe mensen hun toestellen precies gebruiken. Wat wij hier gecreëerd hebben — en waar alle proeftuinprojecten naartoe werken — is een platform om te experimenteren met producten en diensten, terwijl er continu contact is met de gebruikers. Het gaat over gebruikersonderzoek, de ontwikkeling van prototypes, dataverzameling, datamapping,… al wat nodig is om een nieuw aanbod te ontwikkelen, uit te rollen en te testen.

Pieter Vandekerckhove: Concreet hebben we in Antwerpen iBeacon-toestellen geplaatst die verbonden zijn met kassasystemen in winkels over de hele stad. Daardoor kunnen we non-stop allerlei gegevens van onze gebruikers in real-time opvolgen, wat van grote waarde is voor ontwikkelaars.

Q: Wat met de privacy bij het verzamelen van al die gegevens?

Pieter Vandekerckhove: Het belang dat wij aan privacy hechten is één van de dingen die ons project zo uniek maken. Eén van onze belangrijkste principes als bedrijf is dat de gebruiker eigenaar blijft van zijn eigen gegevens — en het is aan hem om te bepalen wat ermee gebeurt. Dat gevoel van ‘empowerment’ maakt dat mensen sneller geneigd zullen zijn om deel te nemen. Zij bepalen immers welke gegevens beschikbaar zijn voor welke partners.

Frank Bekkers: Dit is gebaseerd op een aantal dingen die we geleerd hebben tijdens het SoLoMIDEM- project. Wanneer je werkt met reclame-op-maat zijn gebruikers altijd bezorgd om hun privacy. Met SoLoMIDEM bekeken we alle socio-economische factoren rond privacy — privacywetgeving, technische uitdagingen, vragen als “hebben verschillende types gebruikers verschillende privacygrenzen?” Dat lag aan de basis van het paradigma ‘Own Your Own Data’.

Q: Hoe garandeert u dat soort privacy in een proeftuinomgeving?

Frank Bekkers: Het is een combinatie van technische oplossingen en beleid. Encryptie helpt natuurlijk om gegevens te beveiligen. Maar we werken ook aan een charter dat onze partners moeten ondertekenen en naleven. Dat zal het privacybeleid bevatten en natuurlijk ook manieren om te controleren en te garanderen dat het charter nageleefd wordt door alle partijen.

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies