EnergyVille II wordt uniek lab voor zonnecel- en batterijonderzoek

Op 2 mei vond in Genk een feestelijk werfbezoek aan EnergyVille II plaats in aanwezigheid van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters. Het is het tweede gebouw dat het onderzoek van EnergyVille zal huisvesten en zal volledig gewijd zijn aan technologieontwikkeling voor energieopwekking met dunne-film zonnecellen, intelligente PV-modules en nieuwe batterijen voor lokale energieopslag. Daarnaast is er een opstelling voor onderzoek naar integatie van PV in de gebouwschil. Een honderdtal onderzoekers, voornamelijk van imec en UHasselt, zullen volgend jaar hun intrek nemen in het gebouw.

Nadat de eerste onderzoekers in juni vorig jaar het EnergyVille I gebouw betrokken, werd in september gestart met de bouw van het tweede onderzoekscentrum. “Dit tweede gebouw vormt een mooie aanvulling op de laboratoria die we op dit moment ter beschikking hebben. Met de realisatie van dit gebouw zullen we over de nodige infrastructuur beschikken om aan toponderzoek te doen en kennis te leveren aan binnen- en buitenland.”, aldus Ronnie Belmans, CEO van EnergyVille.

Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van bijna 5000m² en zal plaats bieden aan state-of-the-art onderzoekslabo’s, imec’s pre-pilootlijn voor dunnefilm zonnecelproductie en kantoorruimte voor ongeveer honderd onderzoekers. In de context van de energietransitie en de te behalen klimaatdoelstellingen is het essentieel om de productie van zonne-energie nog efficiënter en goedkoper te maken. In Energyville II zal daarom onderzoek gedaan worden naar het efficiënter maken van PV-systemen. Door de materialen en de architectuur van zonnecellen en zonnepanelen te optimaliseren wordt gewerkt aan dunnere en goedkopere zonnecellen die meer energie genereren dan de huidige generatie zonnecellen. Hierbij wordt de esthetische component niet uit het oog verloren: ook BIPV (Building Integrated Photovoltaics), waarbij zonnecellen geïntegreerd worden in de gevel of het dak, behoort tot de onderzoeksonderwerpen, net zoals het inbouwen van intelligentie in PV-systemen. Hiertoe biedt het nieuwe gebouw ook uitgebreide mogelijkheden. Tenslotte zullen de onderzoekers zich ook richten op nieuwe opslagsystemen, bijvoorbeeld voor elektrische wagens of thuisbatterijen.

In 2018 zal het PV-onderzoek van imec en UHasselt naar Genk verhuizen.  “Door de topexpertise binnen imec samen te brengen met de aanwezige kennis rond hernieuwbare energie bij VITO, KU Leuven en UHasselt, willen we samen met onze industriële partners doorbraken realiseren die tot echte innovatie kunnen leiden,” zegt Ludo Deferm, Executive Vice President van imec. “Behalve samenwerkingen met toestel- en materiaalbedrijven en met energieleveranciers zoeken we ook partnerships met service providers, die opportuniteiten zien in de groeiende hernieuwbare energiemarkt. Door samen te werken met het hele ecosysteem kunnen we de toppositie van Vlaanderen in dit domein verder uitbouwen.”
 

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica, energie en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0 en energie.

Imec is wereldleider in onderzoek naar fotovoltaïsche-celtechnologie. Om zonne-energie op grote schaal in het toekomstige energienetwerk te integreren, groeit de vraag naar fotovoltaïsche systeemoplossingen op maat. Om zulke oplossingen uit te werken, te testen en te implementeren, bundelt imec in EnergyVille zijn expertise in het integreren van extra functionaliteiten in de PV-module met kennis van de andere betrokken partijen. Op die manier kan de energie-innovatie economische vooruitgang stimuleren.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt bijna 3,500 topwetenschappers uit meer dan 75 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2016 bedroeg de bedrijfsopbrengsten van imec 496 miljoen euro. Meer informatie op www.imec.be.

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).Campus EnergyVille

Over Campus Energyville

Campus EnergyVille omvat de gebouwen die de onderzoeksfaciliteiten van EnergyVille huisvesten. Het wordt gefinancierd door het Europese structuurfonds EFRO, LRM, POM Limburg, het Hermesfonds van de Vlaamse overheid, Nuhma, Stad Genk, VITO, KU Leuven, imec en UHasselt. De constructie van Campus EnergyVille op de Thor-site in Waterschei werd gestart in de herfst van 2013, met de opening van EnergyVille I op 22 september 2016. Volgens plan zal het personeel van de onderzoekssamenwerking EnergyVille het tweede gebouw, EnergyVille II, rond het tweede kwartaal van 2018 betrekken.

Over EFRO

EFRO subsidieert projecten die de ongelijkheden tussen regio’s verminderen, het concurrentievermogen vergroten, werkgelegenheid creëren en de cohesie tussen de regio’s versterken. In overeenstemming met de vernieuwde Lissabon- en Göteborgstrategie, is het Europees Cohesiebeleid 2007-2013 gericht op de volgende prioriteiten: de lidstaten, regio’s en steden aantrekkelijker maken, innovatie, ondernemerschap en de groei van de kenniseconomie stimuleren door onderzoek en ontwikkeling, meer en betere banen scheppen.

Over Thor-wetenschapspark

Thor Park is een hoogwaardig bedrijvenpark met wetenschapspark, nu volop in ontwikkeling op het voormalige mijnterrein van Genk-Waterschei. Stad Genk,  KU Leuven en LRM hebben samen de Holding Wetenschapspark opgericht dat twee infrastructuurprojecten ontwikkelt: de bouw van infrastructuur om EnergyVille te huisvesten: Campus EnergyVille en de bouw van een bedrijfsincubator: IncubaThor.

Op hetzelfde Thor Park wordt eveneens een technologietalentcampus ontwikkeld. Zo worden de drie factoren opleiding, onderzoek en ondernemerschap rond technologie en duurzame energie samengebracht op één locatie: een ideale bron voor kruisbestuiving.          

Over LRM

LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. We zorgen voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren, kunnen groeien. Onze financiële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem.

Over Stad Genk

De Stad Genk is in volle transitie van een klassieke maakindustrie naar een innovatieve maak- en kenniseconomie en heeft de ambitie om een smart city tee worden. Ook voor Thor Park, dat op het grondgebied van de Stad Genk ligt, kiest het stadsbestuur bewust voor een actieve en participatieve ontwikkelingsrol. Dit komt tot uiting in de keuze van het stadsbestuur om sterk in te zetten op visieontwikkeling en te participeren aan de structuren die op de site uitgebouwd worden. De ambitie van de Stad Genk is om Thor Park uit te bouwen tot dé hot spot van energie, technologie en innovatie waar zowel toponderzoek, -ontwikkeling en bedrijvigheid thuishoren, waaronder de opleiding van aanstormend  technologisch talent. Dit leidt immers tot nieuwe, technologische ontwikkelingen die een boost bieden aan een duurzame samenleving én een nieuwe dynamiek bieden voor het Limburgse ondernemerschap.   

Over POM Limburg

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) onderneemt, coördineert en ondersteunt, in opdracht van de provincie Limburg, diverse acties ter versterking van de economische ontwikkeling in Limburg en haar 44 gemeenten. De werking is enerzijds toegespitst op de creatie van voldoende en kwalitatief hoogstaande ruimte om te ondernemen, en anderzijds op de concrete ondersteuning van economische speerpuntsectoren, zoals Cleantech, die een reëel groeipotentieel hebben in Limburg.

Over KU Leuven

Voor EnergyVille slaan de afdelingen Energie van de departementen Elektrotechniek, Mechanica en Bouwfysica van de KU Leuven de handen in elkaar. Ze leggen hun expertise samen wat energie-efficiëntie, energieopwekking, marktwerking, flexibiliteit, geavanceerde sturingen en regelingen en de connectie binnen netwerken betreft.

Over VITO

Klimaatverandering, duurzame energievoorziening, grondstoffenschaarste, voedselzekerheid, vergrijzing … VITO’s onderzoeksagenda richt haar pijlen op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. De rode draad: duurzaamheid en cleantech, en de transitie hiernaartoe. De energiegroep van VITO heeft zijn intrek genomen in het nieuwe en vooruitstrevende onderzoeksgebouw.

Over UHasselt

De UHasselt is in vier decennia uitgegroeid tot een dynamisch centrum van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De UHasselt heeft twee campussen (Diepenbeek en Hasselt), zes faculteiten (Architectuur en kunst, Bedrijfseconomische wetenschappen, Geneeskunde en levenswetenschappen, Industriële ingenieurswetenschappen, Rechten, Wetenschappen) en zes onderzoeksinstituten (biomedisch, statistisch en milieu-, en materiaalonderzoek, onderzoek rond mobiliteit en digitale media). De UHasselt heeft meer dan 6.000 studenten en 1.200 personeelsleden. Meer info: www.uhasselt.be

Over EnergyVille

EnergyVille verenigt de onderzoeksinstellingen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten.

EnergyVille brengt onderzoek, ontwikkeling, training en industriële innovatie samen onder één naam, in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners. Het samenwerkingsverband werd vanaf de start ingebed in grote nationale en internationale netwerken met het doel in en buiten Europa de expert en thought leader voor duurzame energie in de bebouwde omgeving te zijn. De activiteiten moeten zijn positie in de top van Europa op het vlak van innovatief energieonderzoek verder verankeren.

EnergyVille wil in het Thor-wetenschapspark in Genk het centrum vormen van een ecosysteem voor onderzoek, bedrijfsontwikkeling en jobs. In Thor-industriepark vormen het een aantrekkingspool voor energiebedrijven zodat er ondernemerschap, innovatie, nieuw economisch weefsel en uiteindelijk ook een nieuwe markt rond duurzame energie ontstaat.

 

Lees meer

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies