EnergyVille koppelt Thor Park aan Internet of Things

EnergyVille introduceert SmarThor ICT platform !

GENK, 30 november 2017 - Sinds vandaag is de eerste versie van het SmarThor ICT platform, ontwikkeld door EnergyVille, operationeel op Thor Park in Waterschei, Genk. SmarThor is de samentrekking van Smart en Thor en integreert de energieopwekking en het –verbruik, zowel thermisch als elektrisch, van het hele Thor Park in één ICT-platform en maakt daarbij gebruik van Internet of Things oplossingen. Het platform brengt bovendien aan de hand van geavanceerde regel- en stuuralgoritmes energievraag en –aanbod met elkaar in evenwicht en zou zo in de toekomst, via een virtuele elektriciteits- warmte en koude markt, energieoverschotten kunnen uitwisselen. 

SmarThor ICT Platform 

Het is belangrijk onze opgewekte energie zo optimaal mogelijk te benutten: energie-overschotten en afvalwarmtestromen, moeten zo veel mogelijk vermeden worden of, waar dit niet mogelijk is, gerecupereerd worden. Een eerste stap bestaat er daarom in dat we energiestromen meten en vervolgens analyseren om er beter gebruik van te kunnen maken. 

Het SmarThor ICT platform maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen van cloudtechnologie en Internet of Things om alle relevante data samen te brengen. Zo wordt bijvoorbeeld de energieproductie van zonnepanelen gemeten maar ook het energieverbruik van warmtepompen, gasketels, laadpalen, kantoren en verlichting. Via zelflerende technieken zoeken de computers vervolgens relaties tussen deze data om op basis hiervan automatische en zelflerende regelingen op te zetten die rekening houden met weersvoorspellingen en wijzingen in gebruikersgedrag. Zo kan een slimme thermostaatregeling rekening houden met de verwachte zonne-inval via de ramen en de buitentemperatuur. Om optimaal gebruik te maken van de gratis zonnewarmte en zo op warmte- of koudevraag te besparen kan de slimme thermostaat de verwarming al enkele graden lager of hoger zetten zonder daarbij de gewenste binnentemperatuur aan te passen. 

SmarThor ICT Platform 2.0 

De eerste versie van het SmarThor ICT-platform monitort het energieverbruik van EnergyVille I en wordt op termijn uitgebreid naar IncubaThor en Thor Central. Er is voorzien dat EnergyVille II en de T2-Campus die volgend jaar de deuren openen mee aansluiten op dit platform waardoor er een virtuele elektriciteits-, warmte en koude markt ontstaat binnen het Thor Park. 

In een tweede versie die voor begin 2018 voorzien is, gaat het platform vanuit zonne-energievoorspellingen laadpalen, warmtepompen en gasketels slim aansturen zodat de elektriciteitsvraag aangepast wordt aan de beschikbaarheid van duurzaam opgewekte energie. 

Wim Cardinaels, projectcoördinator SmarThor: “Op basis van de verzamelde data kan het 4de generatie warmtenet, waarbij de gebouwen op Thor Park restwarmtes en –koudes kunnen uitwisselen en opslaan, verder uitgewerkt worden. Het water in de mijngangen kan hierbij trouwens ook een interessante vorm van opslag zijn om restwarmte van koeling in de zomer te stockeren en ’s winters te gebruiken voor gebouwverwarming.” 

Door gebruik te maken van Internet of Things technologie kunnen slimme systemen, ongeacht hun locatie, gekoppeld worden aan het SmarThor ICT platform. Hierdoor kan dit platform ook gebruikt worden in toekomstige proeftuinprojecten waarbij de impact van nieuwe oplossingen bij gezinnen en bedrijven getest wordt. 

Het SmarThor project maakt deel uit van het SALK project 936 “Naar een duurzame energievoorziening in steden” dat mogelijk is gemaakt dankzij de financiering van EFRO, de Vlaamse regering en de Provincie Limburg en de uitvoerders KU Leuven, VITO, imec en UHasselt via de onderzoekssamenwerking EnergyVille. 

 

Over EnergyVille 

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten.. 

EnergyVille heeft de ambitie om een plaats te verwerven in de top 5 van Europese instituten voor innovatief energieonderzoek. In deze context was het centrum van meet af aan actief in belangrijke nationale en internationale netwerken. Het doet aan onderzoek en ontwikkeling, training en innovatieve industriële activiteiten, dit alles onder één naam en in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners. 

EnergyVille wil een stuwende kracht zijn in het wetenschapspark Thor in Genk op het gebied van onderzoek, businessontwikkeling en jobcreatie. Het onderzoekscentrum wordt gesteund door de Stad Genk, de Vlaamse Regering, de Provincie Limburg, LRM, Nuhma, POM Limburg en de Europese structurele fondsen. 

Over ‘Naar een duurzame energievoorziening in steden’ 

Het project 'Naar een duurzame energievoorziening in steden' maakt deel uit van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) en biedt EnergyVille de mogelijkheid om een nog beter geïntegreerd toponderzoekscentrum te worden, met een labo-infrastructuur van 1.400 m², geavanceerde apparatuur, deskundige teams en 14 baanbrekende demo's, die in nauwe samenwerking met de lokale industrie werden ontwikkeld. Dit project ontvangt steun van de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Provincie Limburg. 

Met 'Naar een duurzame energievoorziening in steden' worden drie onderzoeksgebieden verder uitgediept: 

- SolSThore - sterk geïntegreerde fotovoltaïsche systemen in gebouwen, verbonden met slimme netwerken en gecombineerd met batterijopslag 

- GeoWatt - thermische netten van de 4de generatie bedoeld om de lokale vraag en de vraag naar verwarming en koeling van grote gebruikersgroepen in evenwicht te brengen 

- SmarThor - het noodzakelijke technisch-economische kader voor de creatie van CO2-neutrale slimme-energieclusters waarin zowel thermische als elektrische energie samen zijn geïntegreerd. 

 

Contact 

Paulien Martens – EnergyVille - Communicatie 

/ t: +32 (0)16 37 91 88 of +32 (0)474 29 77 74 

/ e: paulien.martens@energyville.be 

/ web: www.energyville.be 

Bieke Demaeghdt – EnergyVille - Communicatie 

/ t: +32 (0)499 16 95 00 

/ e: bieke.demaeghdt@energyville.be 

/ web: www.energyville.be

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies