HomeShare
Artikel

Gelinkte open data kan overheden helpen burgers efficiënter te bedienen

Naar aanleiding van de strategie van de Vlaamse Overheid om via digitalisering dichter bij haar burgers te komen, vervoegden iMinds onderzoekers het nieuwe project ‘Lokale besluiten als gelinkte open data'.

Hun baanbrekende methodologie is erop gericht lokale besluiten als gelinkte open data te helpen publiceren om overheidstransparantie te stimuleren en zo administraties toe te laten hun burgers sneller en efficiënter te bedienen.

Lokale overheidsbesluiten publiceren

iMinds’ UGent-onderzoeksgroepen Data Science Lab en MICT ontwikkelen een methode om besluiten van lokale overheden gestructureerd en geïntegreerd te publiceren – als gelinkte open data – zodat deze automatisch uitgewisseld kunnen worden tussen lokale overheden. Hierdoor kan eenvoudige informatie hergebruikt worden, wat zorgt voor administratieve lastenvermindering, eenvoudigere beslissingsprocessen en beleidsplanning, en betere en efficiëntere dienstverlening naar burgers.

Integreerbaarheid getest in proeftuinen

Tijdens de eerste fase van het project zal het onderzoeksteam de haalbaarheid van deze methodologie onderzoeken voor de publicatie van lokale besluiten, rekening houdend met factoren als de integreerbaarheid van potentiële oplossingen in de lokale processen en de bijhorende kosten. Vervolgens zal het proces ontwikkeld worden voor een beperkt aantal lokale besluiten en getest worden in een proeftuincontext.

Gelinkte data

Gelinkte data is een methode om gestructureerde data online te publiceren in een formaat dat gelezen en geïnterpreteerd kan worden door zowel mensen als automatische systemen. Deze aanpak maakt het mogelijk om beschikbare informatie automatisch onderling te linken met gerelateerde data, aan de hand van standaard webformaten zoals HTML en URI's.

Over het project

'Lokale besluiten als gelinkte open data' is een project van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en deel van ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ en de bredere transitie van het Agentschap naar een administratie met meer focus op beleidsontwikkeling gericht op een betere administratieve organisatie van de Vlaamse overheid. Het project loopt van 15/10/2015 tot 30/06/2016.

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies