Imec en de UGent openen HomeLab

Unieke testruimte voor smart home toepassingen en diensten

Gent, 18 oktober 2017 - Vandaag openen imec en de UGent op het technologiepark in Zwijnaarde HomeLab, een digitale leef- en leeromgeving die de woning van de toekomst als uitgangspunt neemt – en waar bedenkers, designers, ontwikkelaars en testgebruikers slimme diensten en producten kunnen ontwikkelen en/of testen.

“HomeLab is een co-innovatieruimte, een creatief lab waar onderzoekers nauw samenwerken met bedrijven én gebruikers om concepten als Internet of Things (IoT) en Smart Living om te zetten in de huis-, tuin- en keukentoepassingen van de toekomst – van projecten rond zorg, comfort of energie over mobiliteit en media, tot veiligheid,” licht prof. Piet Demeester, hoofd IDLab onderzoeksgroep van imec aan de UGent toe. “In HomeLab wordt innovatie op alle niveaus ondersteund, vanaf het concept en co-creatie met potentiële gebruikers, tot en met het testen van prototypes in een echte leefomgeving.”

Voor bedrijven die IoT oplossingen willen ontwikkelen voor het slimme huis van de toekomst, zijn de mogelijkheden van HomeLab enorm. Het huis omvat 600m2 testomgeving verdeeld over 3 verdiepingen, waar wetenschappers en gebruikers tijdelijk kunnen verblijven, om nieuwe ideeën en producten te ontwikkelen, te testen en te optimaliseren.

De technische gangen, verlaagde plafonds, verhoogde vloeren en het domoticasysteem laten zeer grote flexibiliteit toe: nieuwe slimme oplossingen kunnen kostenefficiënt en onzichtbaar voor de gebruikers geïmplementeerd worden en de omgeving kan volledig aangepast en uitgerust worden volgens de noden, waarbij ook de interoperabiliteit met bestaande systemen kan getest worden.

HomeLab’s domoticasysteem (VelBus) controleert alle functionele elementen zoals zonneschermen, schakelaars, deuren en ramen, en imec’s DYAMAND technologie laat toe om nieuwe prototypes eenvoudig te integreren met allerhande sensoren, actuatoren en gebruikersinterfaces van verschillende commercieel beschikbare technologieën. Een brede waaier aan relevante standaarden (EnOcean, Grove, UPnP, ZWave, ZigBee, Philips Hue, Amazon Echo, ...) en meer experimentele technologieën en opstellingen zijn voorhanden. Naast al deze technologieën zijn ook verschillende robots in het huis aanwezig, zoals QMBT’s Zora en Pepper. Het HomeLab team, bestaande uit experten van imec en de UGent, biedt ook ondersteuning en software-tools aan voor data captatie en -analyse, en sensor fusion (het verwerken van meetgegevens van verschillende types sensoren).

“We willen van Vlaanderen een koploper maken in de nieuwe digitale evoluties. We hebben kennis en instellingen in huis die internationaal zeer gewaardeerd worden. Het HomeLab is een unieke omgeving waar onderzoekers en bedrijven hun ontwikkelingen in het echt kunnen testen. Het is een nieuwe troef om nog meer ontwikkelingen naar Vlaanderen te trekken en ons nog meer op de kaart te zetten als innovatieve voortrekker,” zegt Philippe Muyters, Vlaams minister van Innovatie.

“Het slimme huis van morgen dient nieuwe vormen van intelligentie te koppelen aan een reële gebruikersnood en extreem gebruiksgemak” zei Paul Matthijs, CEO NIKO GROUP. “Het HomeLab biedt een unieke omgeving om dit versneld te valideren en te optimaliseren.”

 “Een dergelijk onafhankelijk initiatief, op deze schaal, waarbij niet alleen onderzoekers, maar ook bedrijven en eindgebruikers zeer nauw betrokken worden, is uniek in Europa,” besluit Prof. Demeester.

 

 

Homelab
Homelab2
Homelab3
Homelab4
Homelab5
Opening HomeLab - ​​​​Vlaams minister Philippe Muyters
Opening HomeLab - imec CEO Luc Van den hove

 

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiecentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en educatie.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt bijna 3.500 topwetenschappers uit meer dan 75 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2016 bedroeg de bedrijfsopbrengsten van imec 496 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

 

Over de UGent

De Universiteit Gent (UGent) is opgericht in 1817 en profileert zich als een open, sociaal geëngageerde en pluralistische universiteit in een breed internationaal perspectief. Met haar 117 vakgroepen, verdeeld over 11 faculteiten, biedt ze in vrijwel elke wetenschappelijke discipline hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aan. De UGent staat open voor alle studenten ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond. Het motto van de universiteit is ‘Durf Denken’. Vandaag de dag is de Universiteit Gent één van de belangrijkste universitaire instellingen in het Nederlandse taalgebied. Meer info op www.UGent.be.

 

Contact

Kabinet Muyters: Thomas Pollet, M +32 474 69 56 08, Thomas.pollet@vlaanderen.be

Imec: Hanne Degans, T +32 16 28 67 19 – M +32 486 065 175, Hanne.Degans@imec.be

UGent: Stephanie Lenoir, T +32 9 264 82 76, M +32 472 96 82 81, stephanie.lenoir@ugent.be 

Lees meer

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies