Nieuwe start-ups geselecteerd voor imec.istart programma

LEUVEN, 8 maart 2018 – Imec, ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub in nano-elektronica en digitale technologie, kondigt opnieuw een aantal veelbelovende tech start-ups aan die geselecteerd werden voor het imec.istart ondernemersprogramma. Naast financiële steun krijgen de gekozen start-ups ook toegang tot persoonlijke coaching, workshops en andere faciliteiten op maat van startende ondernemingen. Opvallend in deze lichting is dat de start-ups ook sectoren aanboren die traditioneel weinig te maken hebben met de digitale revolutie.

“De impact van de digitale revolutie dringt steeds dieper door in Vlaanderen. Dat zien wij ook bij de start-ups die zich kandidaat stellen voor het imec.istart programma. In deze lichting hebben we start-ups die technologische oplossingen ontwikkelen voor sectoren die nog weinig gedigitaliseerd zijn, zoals de vee-industrie en zelfs ongediertebestrijding. Vanuit ons standpunt is het alvast positief dat ook deze niet-traditionele tech start-ups hun weg vinden naar het imec.istart programma. Vaak hebben de ondernemers al heel wat marktspecifieke knowhow en kunnen wij hen vanuit imec ondersteunen om hun business plan verder uit te bouwen en hun technologie te verfijnen,” legt Sven De Cleyn uit.

Agrin (Heverlee) biedt met Farmdesk één allesomvattende tool die melkveehouders opnieuw de touwtjes in handen geeft

Hoewel er al heel wat software op de markt is om boeren te ondersteunen, focussen de meeste van die programma’s slechts op één specifiek aspect of kunnen ze enkel retrospectief data-analyses uitvoeren. De tool van FarmDesk brengt daarentegen alle data die relevant zijn voor de melkveehouderij (melkproductie, stock management, fokstrategieën, enz.) samen in één platform. Zo krijgen veehouders een totaaloverzicht, wat hen toelaat om meer gebalanceerde beslissingen te maken en hun winstgevendheid te verhogen. Op dit moment is er reeds een werkende basisversie die proefdraait in de praktijk. Met de steun van imec.istart wil Farmdesk vooral haar technologie verder verfijnen en haar go-to-market strategie op punt stellen.

Buffl (Mechelen) ontwikkelt een app voor marktonderzoek op maat van digital natives

Veel marktonderzoek verloopt nog steeds via relatief traditionele methodes (online vragenlijsten, enquêtes via de post, cold calling, enz). Maar de nieuwe generatie consumenten, de zogenaamde millennials, die door het leven gaan met hun smartphone in de hand, wordt via deze kanalen amper bereikt. Buffl ontwikkelde daarom een digitaal platform voor gebruikersonderzoek dat zich specifiek op deze doelgroep richt. Door spelelementen, een beloningssysteem en netwerkmogelijkheden in te bouwen, willen ze het engagement van de deelnemers verhogen. Via hun website kunnen bedrijven op een snelle en eenvoudige manier hun marktonderzoek opzetten. Ook op technologisch vlak wil Buffl verder gaan dan een standaard survey-app: zo willen ze o.a. augmented reality inzetten om participanten de mogelijkheid te geven om nieuwe concepten in hun dagelijkse omgeving te visualiseren. Van het imec.istart programma verwachten ze vooral hulp bij het positioneren van hun service en ondersteuning bij het verder ontwikkelen van de technologie achter hun app (o.a. op vlak van AI).

Ratsapp (Retie) zet Internet-of-Things technologie in om ongedierte op een ecologische manier te bestrijden

Ongediertebestrijding gebeurt vandaag voornamelijk met vergif, maar steeds meer muizen en ratten worden immuun voor de vaakst gebruikte substanties. Bovendien wordt de EU ook steeds strenger wat het gebruik van rattenvergif en dergelijke betreft. Om op deze trends in te spelen ontwikkelde Ratsapp een innovatief en ecologisch vangsysteem. IoT-technologie registreert de vangsten in een centrale database, waardoor gerichter actie ondernomen kan worden door de ongediertebestrijder. Op dit moment heeft Ratsapp al een aantal betalende klanten. Het team kan bovendien terugvallen op ruime ervaring en een uitgebreid netwerk in de sector.

Wise (Gent) creëert een online platform dat de samenwerking tussen bedrijven en uitzendkantoren optimaliseert

Externe rekrutering is voor veel bedrijven vandaag een uitdaging. De founder van Wise Rada-HR ontwikkelde op basis van zijn gerichte ervaringen een efficiënte en betaalbare online tool die een gecentraliseerd, geautomatiseerd, eenvoudig en inzichtelijk beheer van het uitzend- en selectieproces mogelijk maakt. Op die manier vermindert de planlast en verhoogt de productiviteit en de efficiëntie. De innovatieve tool wordt door verschillende bedrijven gebruikt en is verder beschikbaar voor geïnteresseerde bedrijven. Daarenboven heeft Wise Rada-HR overeenkomsten met diverse uitzendorganisaties. Via imec.istart wil Wise zijn go-to-market strategie verder op punt stellen en zijn service uitrollen in onze buurlanden.

Imec.istart vijfde industriespecifek traject gelanceerd

Sven De Cleyn, program manager imec.istart:

“Om het verschil te kunnen blijven maken evolueert het aanbod van imec.istart met de noden van de markt. Zo maken we bijvoorbeeld onze coaching steeds gerichter, door het aanbieden van industriespecifieke trajecten. Imec.istart biedt momenteel vijf van dit soort trajecten aan, namelijk Logistics & Mobility; Health; Media, Telecom & Entertainment, (Aero)Space, en sinds kort FinTech, InsurTech & CyberSecurity.”

Kris Mertens (imec.istart innovation manager) legt uit:

“Voor start-ups is de financiële markt erg veelbelovend, maar het is niet bepaald een makkelijke sector om als buitenstaander voet aan wal te krijgen, o.a. door de complexe wet- en regelgeving. Door in te stappen in het imec.istart FinTech-, InsurTech- & Cyber Security-traject, krijgen start-ups niet alleen toegang tot een uitgebreid netwerk in hun veld, maar ook tot industriespecifieke begeleiding door onze partners. Wij zijn op dit moment het enige start-up-initiatief in Vlaanderen dat zich specifiek op deze sector richt.”

Ben je als innovatieve tech start-up op zoek naar ondersteuning? De volgende imec.istart call opent begin mei en wordt op 1 juni afgesloten. Klik hier voor meer informatie of bezoek onze portfolio booth op Tech Startup Day 15 maart te Brussel.
 

imec.istart

 

Over imec en het imec.istart ondernemersprogramma

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en onderwijs.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt bijna 3.500 topwetenschappers uit meer dan 70 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2016 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 496 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com.

Via het imec.istart-programma ondersteunen we onderzoekers, jonge ondernemers en start-ups bij het succesvol naar de markt brengen van hun idee; ondersteuning die bestaat uit financiële support, professionele coaching en allerhande faciliteiten op maat van een startende onderneming. Het imec.istart-programma loopt typisch gedurende 12 tot 18 maanden, afhankelijk van de maturiteit van de technologie, de ervaring van het start-upteam en specifieke marktkenmerken. Meer informatie: www.imec-int.com/istart.

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

Contact

Hanne Degans, Press Communications Manager, +32 16 28 17 69 // +32 486 06 51 75 // hanne.degans@imec.be

Lees meer

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies