Omzet imec groeit met 10 procent in 2017

Imec breidt dienstenaanbod en onderzoeksportfolio uit na merger met iMinds

LEUVEN –27 april 2018– Imec, ‘s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, heeft er opnieuw een erg succesvol jaar opzitten. De totale omzet van imec bedroeg in 2017 meer dan 546 miljoen euro – een stijging met bijna 10 procent ten opzichte van 2016. In het jaar volgend op de fusie met iMinds, heeft de verbredingoperatie geleid tot een uitbreiding van imec’s dienstenaanbod en technologieportfolio. 

Voortrekkersrol in Vlaanderen

“Imec is niet alleen wereldleider in zijn vakdomein, met belangrijke internationale partners zoals Intel, Samsung, Qualcomm en Huawei, stelt Luc Van den hove, algemeen directeur en CEO van imec. “We hebben ook een significante impact op de Vlaamse economie. Uit een onafhankelijke impactstudie die we door Idea Consult lieten uitvoeren blijkt dat imec in 2016, na de merger met iMinds, uitgegroeid is tot een tewerkstellingspool met bijna 8.900 jobs, een cijfer dat zowel de jobs bij imec als afgeleide jobs bij ondermeer toeleveranciers en spin-offs meetelt. Uit de impactstudie blijkt ook dat de fiscale terugvloei naar de overheid in 2016 318 miljoen euro bedroeg.”

2017 was het jaar waarin het nieuwe 5-jaarlijkse convenant met de Vlaamse overheid werd ondertekend. In dit nieuwe convenant werd de jaarlijkse subsidie verhoogd van ongeveer 76 miljoen euro naar 108 miljoen euro. Met deze bijkomende middelen zet imec extra in op lange termijnonderzoek waarmee onze toppositie in de wereld kan gehandhaafd worden, en op initiatieven voor lokale innovatie.

“Vlaamse bedrijven komen niet alleen naar imec voor hoogtechnologisch onderzoek, maar vooral voor hun chipontwerpen, voor de ontwikkeling en het testen van innovatieve producten waarbij technologie het verschil maakt, of voor de productie van lage volumes gespecialiseerde chips,” licht Van den hove toe. “En we investeren ook in initiatieven die expliciet gericht zijn op het Vlaamse ecosysteem. Zo is er het imec.icon onderzoeksprogramma waarbinnen Vlaamse academische en industriële partners samenwerken aan een welbepaalde innovatie.”

Om nog beter te kunnen inzetten op de oprichting van spin-offs en tech start-ups heeft imec in 2017 jaar zijn venturing initiatieven verder versterkt.

“Zo is er het imec.xpand fonds, een ambitieus start- en groeifonds voor de oprichting van kapitaalintensieve spin-offs op basis van imec technologie dat in 2017 werd gelanceerd,” zegt Luc Van den hove. “En met ons imec.istart programma dat tech start-ups ondersteunt werden we door het invloedrijke UBI voor het tweede jaar op rij verkozen tot ’s werelds nummer 4 in de categorie World Top Business Accelerator – Linked to University. Dat de start-ups onder begeleiding van imec.istart in totaal al meer dan 100 miljoen euro opvolgfinanciering konden ophalen, is een bevestiging van de effectiviteit van ons programma.”

Succesvolle integratie die zijn vruchten afwerpt

Na de merger met iMinds werd imec’s portfolio uitgebreid met nieuwe onderzoeksactiviteiten. Zo werd in 2017 het city-of-things programma gelanceerd, waar sensor- en chiptechnologie gecombineerd wordt met expertise in software en apps om oplossingen te ontwikkelen voor een duurzame en toekomstgerichte slimme stad waarbij burger en beleid nauw betrokken worden. Binnen het ichange-onderzoeksprogramma werken experts in draadloze sensoren samen met de collega’s van imec.livinglabs en sociologen van SMIT (een imec onderzoeksgroep aan de VUB) om mensen aan te zetten tot een duurzame gedragsverandering die hun gezondheid ten goede komt. En in het domein van slimme mobiliteit hebben we bijvoorbeeld het onderzoek naar geavanceerde technologieën zoals LIDAR gecombineerd met beeldverwerking en -beeldinterpretatie om oplossingen te ontwikkelen voor de zelfrijdende auto. We combineren ook onze soft- en hardware-expertise om doorbraken te realiseren in artificiële intelligentie. Zo worden zelflerende chips gerealiseerd die gebaseerd zijn op de werking van de hersenen en algoritmes voor gedistribueerde machine learning, wat essentieel is bij bvb. zelfrijdende wagens die continu in verbinding moeten staan met hun omgeving en onmiddellijk moeten kunnen reageren. Ook wordt baanbrekend onderzoek verricht naar cyber security: door gebruik te maken van kleine variaties tijdens de chipproductie heeft elke chip een unieke vingerafdruk. Zo kunnen we chips op een eenvoudige manier identificeren waardoor internet-of-things applicaties veel veiliger gemaakt kunnen worden.

2017 in het kort

>4.010 medewerkers

>88 nationaliteiten

>191 Europese octrooiaanvragen

>2.159 wetenschappelijke publicaties in 2016

>vernieuwing van het ISO900I-certificaat

>98 spin-offs

 

imec-toren

 

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en onderwijs.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit meer dan 88 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2017 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 546 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

Contact
 
Hanne Degans, Press communications manager, +32 16 28 17 69 // +32 486 06 51 75 // Hanne.Degans@imec.be

Lees meer

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies