Slimme technologie biedt nieuwe mogelijkheden voor onderwijs op maat

KORTRIJK EN LEUVEN, 18 april 2017 – Via je smartphone een vraag stellen aan de docent vooraan in de aula. Met sensoren de aandacht van studenten tijdens de les registreren. Vanop verschillende locaties actief deelnemen aan dezelfde les. Het zijn maar enkele van de toepassingen die mogelijk worden door de lancering van het Edulab (KU Leuven, Barco en Televic) en het Smart Education-programma van imec. Met deze projecten maakt het gebruik van educatieve technologie in het Vlaamse onderwijs een sprong voorwaarts. De nieuwe slimme technologieën maken interactief en collaboratief leren mogelijk en creëren leeroplossingen-op-maat. De bedoeling is om de effectiviteit van het Vlaamse onderwijs te versterken in alle geledingen, van het kleuteronderwijs tot professionele training.

Uit internationale studies blijkt dat Vlaanderen hoog scoort op onderwijskwaliteit. Tegelijkertijd is het potentieel van technologie – waarvan de voordelen intussen in vrijwel alle maatschappelijke sectoren werden aangetoond – binnen educatie nog onvoldoende aangeboord. Om daar verandering in te brengen, en om ervoor te zorgen dat Vlaanderen gebruik kan maken van de modernste en meest effectieve (gepersonaliseerde) onderwijstechnologieën, worden vandaag twee initiatieven gelanceerd: het Edulab van de KU Leuven, Barco en Televic, en het Smart Education-programma van imec.

Op de Campus Kulak Kortrijk (KU Leuven) kan vandaag kennis worden gemaakt met het Edulab. Centraal staat een digitaal platform waarmee zowel docenten als studenten via hun eigen toestel – laptop, smartphone, tablet – verbinding kunnen maken. In hoorcolleges kunnen studenten het platform bijvoorbeeld gebruiken om nota’s te nemen en te delen, en om silent questions te stellen. In de groepswerklokalen hebben studenten toegang tot een eigen scherm dat ze kunnen delen op een groepsscherm. Zo kunnen ze beter samenwerken aan opdrachten en casussen. De aanwezige docent kan het groepsscherm overnemen of projecteren naar andere groepsschermen.

Voorts zet het Edulab ook in op multilocatieleren. Dankzij een digitale omgeving kunnen studenten op een andere locatie evenveel deel uitmaken van een les – met dezelfde interactiemogelijkheden – als de studenten die met de docent in dezelfde ruimte zitten. “Campus Kulak Kortrijk wordt hierdoor als onderwijslaboratorium ingezet – niet alleen voor onze onderwijsinstelling, maar ook ver daarbuiten”, aldus Rik Torfs, rector KU Leuven.

“Onze onderzoeksgroep heeft al een sterke traditie in onderzoek naar educatieve technologie. In het Edulab willen we nu verder ontrafelen hoe een individu leert. Dat doen we door naar patronen te zoeken in grootschalige gebruikersdata en door de output van lerenden semi-automatisch te analyseren.  Met sensoren kunnen we ook hun aandacht monitoren en zo kijken waar ze tijdens het leerproces afhaken. Die kennis vertalen we dan in gedetailleerde richtlijnen voor onderwijsprofessionals. Zo kunnen ook zij nieuwe onderwijstechnologieën op een optimale manier inzetten. Anderzijds kunnen we op basis van die inzichten ook zelf innovatieve leeroplossingen-op-maat creëren – samen met industriepartners zoals Barco en Televic”, aldus Piet Desmet (imec - ITEC - KU Leuven).

Het Smart Education-programma brengt dan weer onderzoekers van over heel imec – inclusief onderzoeksgroepen aan de KU Leuven, VUB en UGent – samen voor de ontwikkeling van slimme onderwijstoepassingen. Ze werken daarbij heel concreet rond vier speerpunten:    

  • Onderzoek naar individueel leergedrag, zodat leeroplossingen-op-maat gebouwd kunnen worden waarmee iedereen op een optimale, gepersonaliseerde manier kennis kan verwerven.
  • De ontwikkeling van slimme onderwijstechnologieën – van sensoren voor het capteren van neurologische data en data-analysesoftware tot visualisatie- en gamificatietechnologie.
  • Proeftuinonderzoek met echte gebruikers in authentieke leeromgevingen waarin nieuwe onderwijstechnologieën uitgebreid getest en bijgestuurd kunnen worden.
  • Maatschappelijke en economische valorisatie – van het ter beschikking stellen van de Smart Education-technologie en -knowhow aan Vlaamse onderwijs- en opleidingsinstellingen tot de internationale export ervan.     

“En uiteraard gaan we met de onderzoeksresultaten ook zelf aan de slag. Via ons imec.academy-opleidingsprogramma bieden we immers een brede waaier aan professionele navormingscursussen aan rond nano-elektronica en digitale technologie; cursussen die studenten van over de hele wereld aantrekken. We maken daarbij nu al gebruik van een slimme ‘blended’ mix van e-learning en klassikale sessies waarbij de lesinhoud dynamisch wordt aangepast in functie van het niveau van de lerenden en de vragen die zij stellen. Dat trainingsaanbod willen we nu verder optimaliseren op basis van het Smart Education-onderzoek. Het is onze bedoeling om – via intelligente technologie – educatieve oplossingen aan te bieden die in de markt hun gelijke niet kennen en die volledig zijn afgestemd op het profiel van elke individuele student”, zegt Luc Van den hove, Algemeen Directeur en CEO van imec.   

“Vlaanderen staat aan de top in het onderzoek naar educatieve technologie, onder meer dankzij de imec-onderzoeksgroep ITEC op Campus Kulak Kortrijk. Bovendien zetten ook Vlaamse technologiebedrijven zoals Barco en Televic in toenemende mate in op deze sector. En tenslotte is digitale innovatie in het onderwijs ook voor de Vlaamse overheid een duidelijke prioriteit. Laten we dus met kenniscentra, bedrijven en de overheid de handen in mekaar slaan om van educatieve technologie een speerpunt te maken binnen onze regio,” aldus Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs: “Ik kijk nu al uit naar de eerste resultaten. Eerst en vooral willen we de kennis en de technologie die hieruit voortvloeit, gebruiken om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs verder te versterken en onze positie aan de kop van het internationale onderwijspeloton te verstevigen. Naast die maatschappelijke uitdaging is dit echter ook een unieke kans om Vlaanderen op te werpen als epicentrum voor de export van innovatieve onderwijstechnologieën; een markt waarvan het economische potentieel jaar na jaar fors toeneemt. Vlaanderen moet zo meer dan ooit voortrekker zijn in het intelligent inzetten van technologie in het onderwijs, niet als doel op zich, maar als hefboom voor het verder versterken van dat onderwijs.”

 

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0 en energie.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt bijna 3.500 topwetenschappers uit meer dan 70 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2015 bedroeg de bedrijfsopbrengsten van imec 415 miljoen euro en van iMinds (sedert 21 september 2016 geïntegreerd in imec) 52 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

Over KU Leuven

De KU Leuven werd opgericht in 1425 en is daarmee een van de oudste en meest gerenommeerde universiteiten van Europa. KU Leuven is een toonaangevende onderzoeksinstelling met bijna 7000 wetenschappers die innovatief onderzoek uitvoeren in uiteenlopende maatschappelijk relevante domeinen. In 2016 werd KU Leuven uitgeroepen tot meest innovatieve universiteit van Europa, op basis van haar onderzoeksoutput en invloedrijke uitvindingen. Vijftien faculteiten bieden bachelor- en masteropleidingen aan op 11 locaties in Vlaanderen. De unieke klemtonen en aanpak op de verschillende campussen zorgen voor een grote variatie in het onderwijsaanbod. www.kuleuven.be

Contact:

Hanne Degans, Press Officer, +32 16 28 17 69 // +32 486 06 51 75 // Hanne.Degans@imec.be

Lees meer

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies