HomeShare
Artikel

Smart Education

Technologie om leerefficiëntie te verhogen

Imec’s smart education programma focust op het doelgericht inzetten van educatieve technologie in het onderwijs. Centraal staat de ontwikkeling en het testen van slimme technologieën (sensoren, algoritmes, adaptieve leerplatformen, enz.) die nodig zijn voor het faciliteren van interactie en collaboratie tijdens het leerproces en voor de introductie van leeroplossingen-op-maat. In de huidige kennismaatschappij zijn zulke oplossingen cruciaal om ieder van ons toe te laten optimaal kennis te verwerven en vaardigheden aan te scherpen, op een manier die is aangepast aan individuele leerkenmerken.

Het Smart Education-programma brengt onderzoekers van over heel imec – inclusief onderzoeksgroepen aan KU Leuven, VUB en UGent – samen voor de ontwikkeling van slimme onderwijstoepassingen. Ze werken daarbij heel concreet rond vier speerpunten:

  • Onderzoek naar individueel leergedrag, zodat leeroplossingen-op-maat gebouwd kunnen worden waarmee iedereen op een optimale, gepersonaliseerde manier kennis kan verwerven.
  • De ontwikkeling van slimme onderwijstechnologieën – van sensoren voor het capteren van neurologische data en data-analysesoftware tot visualisatie- en gamificatietechnologie.
  • Proeftuinonderzoek met echte gebruikers in authentieke leeromgevingen waarin nieuwe onderwijstechnologieën uitgebreid getest en bijgestuurd kunnen worden.
  • Maatschappelijke en economische valorisatie – van het ter beschikking stellen van de Smart Education-technologie en -knowhow aan Vlaamse onderwijs- en opleidingsinstellingen tot de internationale export ervan.

De onderzoeksresultaten worden ook toegepast binnen het imec.academy-opleidingsprogramma. Imec.academy biedt een brede waaier aan professionele navormingscursussen aan rond nano-elektronica en digitale technologie; cursussen die studenten van over de hele wereld aantrekken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een slimme ‘blended’ mix van e-learning en klassikale sessies waarbij de lesinhoud dynamisch wordt aangepast in functie van het niveau van de lerenden en de vragen die zij stellen. Dat trainingsaanbod wordt verder geoptimaliseerd op basis van het Smart Education-onderzoek.

Via intelligente technologie willen we uiteindelijk educatieve oplossingen aanbieden die in de markt hun gelijke niet kennen en die volledig zijn afgestemd op het profiel van elke individuele student.

Edulab – interactieve testomgeving voor interactief en collaboratief leren

Imec’s smart education onderzoek maakt gebruik van het ‘Edulab’ op de Kortrijkse campus van KU Leuven (KULAK). Het ‘Edulab’ is een interactieve testomgeving waar studenten technologische oplossingen gebruiken die interactief en collaboratief leren mogelijk maken – zowel in hoorcolleges als in oefenzittingen. Edulab beschikt ook over ‘remote classrooms’ (voor het leren vanop verschillende locaties) en virtuele klaslokalen die samen ontwikkeld zijn met KU Leuven, Barco en Televic.

De imec - KU Leuven onderzoeksgroep heeft een zeer sterke traditie in onderzoek naar educatieve technologie. In het Edulab zal de onderzoeksgroep ontrafelen hoe een individu leert – via het zoeken naar patronen in grootschalige gebruikersdata, de semi-automatische analyse van leerdersoutput of door met sensoren de aandacht van lerenden te monitoren, en te kijken waar/wanneer ze tijdens het leerproces afhaken. Die kennis wordt vertaald in gedetailleerde richtlijnen voor onderwijsprofessionals, zodat ze beter kunnen inschatten hoe ze nieuwe onderwijstechnologieën op een optimale manier kunnen inzetten. Anderzijds worden op basis van die inzichten ook innovatieve leeroplossingen-op-maat gecreëerd met industriepartners.

 

Externe publicatie

Onderwijsprogrammas-Edulab-en-Smart-Education doorstaan eerste evaluatie met glans (pdf)

www.eduandcare.be

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies