HomeShare
Artikel

Smart Mobility

Wij maken slimme zelfrijdende auto’s mogelijk.

Overheden en mobiliteitsexperts bestuderen al jaren allerlei ingrepen om het aantal auto-ongevallen met zwaargewonden en doden te verminderen. Maar ondertussen lijken zelfs de pogingen om het fileleed te verzachten een verloren strijd, want de files worden alleen maar langer. Het is met andere woorden tijd voor een nieuwe mobiliteitsaanpak: lang leve de ‘slimme mobiliteit’.

De visie van imec op slimme mobiliteit gaat uit van comfortabel en veilig vervoer voor iedereen, terwijl we tegelijk de files en auto-ongevallen de wereld uit willen helpen. Om deze visie gestalte te geven ontwikkelt imec essentiële technologie voor slimme zelfrijdende auto’s.

imec-smart-mobility

Onderzoek naar slimme mobiliteit bij imec

Vóór zelfrijdende auto’s de weg op gaan, moeten ze in staat zijn om verkeerssituaties correct in te schatten. Ze moeten bv. objecten, voetgangers, fietsers, enz. kunnen onderscheiden, en dat ook bij slecht weer (in de mist, bij sneeuw en in het donker).

Ze steunen daarvoor op een brede waaier aan technologieën, van slimme sensorsystemen en datafusietechnologie tot software voor automatische objectherkenning en begrip van veiligheids- en privacy-overwegingen. De multidisciplinaire onderzoeksteams van imec kunnen op al deze domeinen het verschil maken.

Onze onderzoekers proberen een antwoord te formuleren voor deze en andere mobiliteitsvraagstukken:

  • Hoe kunnen wij slimme sensorsystemen (op basis van radar- en lidartechnologie) kleiner, goedkoper en accurater maken, zodat zij als standaardtechnologie in elk voertuig kunnen worden ingezet?

  • Hoe kunnen wij objecten automatisch herkennen en traceren?

  • Hoe kunnen wij data van individuele autosensoren combineren met input van de hele vloot, de omgeving en andere statistieken om zo in real time slimme beslissingen te nemen?

  • Met welke overwegingen inzake privacy, ethiek en veiligheid dienen wij rekening te houden? Welke nieuwe encryptiemethodes moeten worden ontwikkeld om te voorkomen dat slimme auto’s worden gehackt? En welke wetten en voorschriften moeten worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat wij allemaal volop de voordelen van een slimme, geconnecteerde wereld kunnen genieten?

Extra materiaal/voorbeelden/toepassingscases

De imec-radar voor de 79 GHz-frequentieband maakt het gebruik van radarsystemen met hoge resolutie mogelijk, zonder interferentie van bestaande toepassingen. De toepassing van de CMOS-technologie voor deze radars levert uiterst kleine modules met een laag stroomverbruik op die in grote volumes kunnen worden geproduceerd. Met dergelijke voordelige modules gaat een wereld van nieuwe mogelijkheden open, onder andere in de auto- en beveiligingssector.

Imec en Infineon werken samen aan 79 GHz CMOS-radarsensorchips voor de autosector. “De samenwerking met Infineon aan geavanceerde CMOS-gebaseerde 77 GHz en 79 GHz radartechnologie stemt ons bijzonder hoopvol. In vergelijking met de gangbare 24 GHz-frequentieband maken de 77 GHz- en 79 GHz-bands een betere range-, doppler- en hoekresolutie mogelijk. Met deze voordelen willen wij radarprototypes met geïntegreerde multiple-input, multiple-output (MIMO) antennes maken die niet alleen grote objecten detecteren, maar ook voetgangers en fietsers en op die manier bijdragen tot een veiligere verkeerssituatie voor iedereen." - Wim Van Thillo, programmadirecteur perceptive systems bij imec.

De Vlaamse 3D-beeldverwerkingstechnologie stelt zelfrijdende auto’s in staat om hun omgeving te ‘observeren’. "Een zelfrijdende auto moet in realtime accuraat kunnen bepalen waar hij zich bevindt. Met een precisie van enkele meters is GPS onbruikbaar voor die taak. Onze technologie is dat wel: de auto ‘observeert’ zijn omgeving en gebruikt de ontvangen gegevens om zijn positie te bepalen met centimeterprecisie. Zo komen we stapje voor stapje dichter bij een realiteit van volledig autonome auto’s.” - professor Luc Van Gool (imec - KU Leuven).

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies