Vlaamse Regering en onderzoeksinstelling imec zetten extra in op lokale innovatie

BRUSSEL EN LEUVEN, 21 februari 2017 – Het nieuwe vijfjarige convenant tussen de Vlaamse Regering en imec zet volop in op de lokale én internationale voortrekkersrol van het gereputeerde onderzoekscentrum. Concreet wordt de jaarlijkse dotatie van imec opgetrokken tot 108 miljoen euro. Enerzijds wordt er extra geïnvesteerd in imec’s langetermijnonderzoek – zodat het zijn positie kan consolideren als ’s werelds belangrijkste onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie. Anderzijds wordt volop de kaart van Vlaanderen getrokken, met extra middelen om lokale innovatie te ondersteunen – door Vlaamse partners makkelijker toegang te geven tot imec-technologie, bijvoorbeeld, en door te blijven investeren in professionele begeleiding voor hightech ondernemers.   

Dankzij de fusie tussen imec en iMinds in 2016 beschikt Vlaanderen over een innovatiecentrum van wereldklasse op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Imec trekt niet alleen getalenteerde wetenschappers van over de hele wereld aan, maar werkt ook erg nauw samen met toponderzoekers aan de vijf Vlaamse universiteiten. Zo legt imec dag in dag uit de basis voor een betere toekomst in domeinen zoals slimme gezondheidszorg, slimme steden, mobiliteit, energie en Industrie 4.0 – met een innovatiecapaciteit die zich vertaalt in meer dan 120 patentaanvragen per jaar. 

“Het is altijd onze strategie geweest om internationaal de beste te zijn,” zegt Luc Van den hove, Algemeen Directeur en CEO van imec. “We zijn er immers van overtuigd dat voldoende kritische massa en opereren op een internationale schaal de beste garanties bieden om ook lokaal grenzen te verleggen en impact te genereren. Zo zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd om een aantal internationale topbedrijven uit de microchipindustrie naar Vlaanderen te halen – zoals het Nederlandse ASML en het Japanse JSR; samenwerkingsverbanden die de creatie van meer dan 6.000 Vlaamse jobs met zich meebrachten – en die ons bovendien toelaten om de 15% subsidies door de Vlaamse overheid verder aan te vullen met inkomsten gegenereerd door eigen onderzoek.”

“In het nieuwe convenant met imec erkennen we volop het belang van dat internationaal leiderschap. Maar daarnaast voorzien we binnen de jaarlijkse dotatie van 108 miljoen euro ook extra middelen voor het ondersteunen van lokale innovatie,” voegt Philippe Muyters, Vlaams minister van economie en innovatie daaraan toe. “Zo kunnen Vlaamse bedrijven bij imec aankloppen voor geïntegreerde oplossingen die gebruik maken van de allerlaatste ontwikkelingen op het vlak van hard- én software. Dat is onontbeerlijk in hun zoektocht naar technologie die onmiddellijk in hun producten kan worden geïntegreerd om hen snel een competitief voordeel te verschaffen.”   

Ook de voorbije jaren konden Vlaamse KMO’s trouwens al volop hun voordeel doen met de aanwezigheid van imec. Er werden bijvoorbeeld al innovatieprojecten opgezet met meer dan 500 Vlaamse bedrijven en ook de imec.icon-werking van het voormalige iMinds kan indrukwekkende cijfers voorleggen. Zo bleek uit een recente impactmeting dat elke euro die de overheid in het programma investeert, resulteert in elf euro omzetverhoging voor de bedrijven in kwestie en zes euro aan bedrijfsinvesteringen in extra arbeidsplaatsen. Bovendien worden ook hightech startups al jarenlang ondersteund – getuige daarvan de 43 imec spin-offs en de meer dan 120 startups die reeds begeleid werden binnen het imec.istart-programma.

Dankzij het nieuwe convenant kan imec Vlaamse bedrijven voortaan nog beter begeleiden in hun volledige innovatieproces. Er worden onder meer extra middelen vrijgemaakt voor imec.icon – waardoor nog meer bedrijven op een laagdrempelige manier samen met imec onderzoeksprojecten kunnen opstarten. Maar ook instrumenten zoals imec.istart (gericht op Vlaamse digitale startups) en imec.xpand (voor entrepreneurs die innovaties op de markt willen brengen op basis van imec’s nano-elektronica knowhow) worden verder uitgebouwd, en hetzelfde geldt voor proeftuinprojecten zoals het Antwerpse City of Things. 

“Op die manier gaan we lokaal nog meer het verschil kunnen maken, en kunnen we het volledige potentieel van imec aanwenden om het Smart Flanders-initiatief en het Vlaamse ecosysteem een flinke duw in de rug te geven,” besluit Luc Van den hove. “We appreciëren het dan ook enorm dat de Vlaamse Regering ons de middelen geeft om met ons academische langetermijnonderzoek een versnelling hoger te schakelen – en ons tegelijkertijd toelaat om de brug te slaan tussen dat onderzoek en de industriële toepassingen die onze Vlaamse partners nodig hebben.”   

 

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiecentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0 en energie.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, startups en universiteiten, en brengt bijna 3.500 topwetenschappers uit meer dan 70 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2015 bedroeg de bedrijfsopbrengsten van imec 415 miljoen euro en van iMinds (sedert 21 september 2016 geïntegreerd in imec) 52 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com 

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).


Contact:

Hanne Degans, Press Officer, +32 16 28 17 69 // +32 486 06 51 75 // Hanne.Degans@imec.be 

Lees meer

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies