De eHealthMonitor

De term eHealth omschrijft de verschillende digitale toepassingen die ter ondersteuning in de zorgsector worden gebruikt.

Voor de eerste editie van de eHealthMonitor bereikten we tussen oktober en december 2019 meer dan 9000 zorgverleners en patiënten over hun ervaringen met eHealth.

 

Deze pagina is ook beschikbaar in het Engels en het Frans.

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2021 is in 2019 de eerste editie van de eHealthMonitor gelanceerd. De eHealthMonitor is een recurrent onderzoek naar de kennis over en het gebruik van eHealth-toepassingen binnen de Belgische gezondheidszorg. De nadruk van de bevraging ligt op volgende thema’s:

  • De beschikbaarheid van eHealth-toepassingen
  • Het gebruik van eHealth-toepassingen
  • De evolutie in het gebruik van eHealth-toepassingen
  • De verwachtingen over eHealth-toepassingen

Doelstelling

De concrete feedback van gebruikers moet beleidsmakers helpen om de kwaliteit, de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheden van de eHealth-toepassingen in ons land verder te verbeteren. En daar wint iedereen bij, patiënten, zorgverleners, instellingen in de zorg én de overheid.

Eindrapport: zomer 2020

De allereerste eHealthMonitor is eind 2019 afgesloten. Maar daarmee is het verhaal natuurlijk nog niet afgerond.

  • In eerste fase wordt de feedback van de meer dan 9000 respondenten kwantitatief verwerkt.
  • In april volgen een kwalitatief onderzoek: de kwantitatieve analyse wordt dan aangevuld met de feedback van zorgverleners en patiënten via begeleide focusgroepen. In die gesprekken kunnen zorgverleners dieper ingaan op de sterke punten en de knelpunten die ze ervaren bij het gebruik van eHealthtoepassingen en op de verwachtingen die ze koesteren naar de toekomst toe.
  • Al die informatie bundelen we vervolgens in een eindrapport dat in de zomer van 2020 wordt gepubliceerd. De resultaten zullen we uiteraard ook op onze website delen.

Ben je een zorgverlener (arts, apotheker, verpleeg- of zorgkundige) of patiënt en wil je graag deelnemen aan een interactief groepsgesprek over eHealth in het kader van ons kwalitatief onderzoek? Schrijf je dan hier in.

Je kan ook altijd contact opnemen met ons voor andere vragen en/of opmerkingen via ehealthmonitor@imec.be.

De eHealthMonitor wordt uitgevoerd door imec in opdracht van Riziv en in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, de federale en de regionale overheden.

RIZIV logo     Vlaanderen is zorg logo     Wallonie familles santé handicap AVIQ logo     Federal public service logo     Commission communautaire commune logo

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies