De eHealthMonitor

De term eHealth omschrijft de verschillende digitale toepassingen die ter ondersteuning in de zorgsector worden gebruikt. 

Ben jij een zorgprofessional of zorggebruiker? Dan kan jij jouw ervaringen met eHealth delen in deze online bevraging.

 

Deze pagina is ook beschikbaar in het Engels en het Frans.

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2021 wordt de eHealthMonitor gelanceerd. De eHealthMonitor is een jaarlijks onderzoek naar de kennis over, en het gebruik van eHealth-toepassingen binnen de Belgische gezondheidssector. De nadruk ligt daarbij op volgende thema’s:

  • De beschikbaarheid van eHealth-toepassingen
  • Het gebruik van eHealth-toepassingen
  • De evolutie in het gebruik van eHealth-toepassingen
  • De verwachtingen rond eHealth-toepassingen

Uiteindelijk moet de eHealthMonitor meer en beter inzicht opleveren in de mogelijkheden en uitdagingen van eHealth-toepassingen.

Wat kan jij doen?

Als zorgverlener of zorggebruiker kan jij je mening geven over eHealth-toepassingen door deel te nemen aan deze online bevraging. Twijfel je daarbij of je wel voldoende kennis hebt over eHealth? Geen probleem, iedereen kan de vragenlijst invullen. Elke mening is waardevol!

Waarom meedoen?

Op basis van het onderzoek wordt bekeken hoe eHealth-toepassingen beter en gebruiksvriendelijker kunnen worden gemaakt, en waar de eventuele knelpunten zitten. Dankzij de juiste digitale aanpak moeten in de toekomst de administratie en communicatie binnen de zorg vlotter verlopen. En iedereen, of je nu arts, apotheker, verpleegkundige of zorggebruiker bent, is daarbij gebaat. Een echte win-win, dus.

Heb je interesse in de uiteindelijke resultaten van het onderzoek? Dan is er nog een extra reden om mee te doen. Want elke deelnemer aan de vragenlijst kan aanduiden dat hij of zij een kopie van het eindrapport wil ontvangen. Die krijg je dan digitaal toegestuurd, gratis en voor niets!

Zorgverlener of zorggebruiker

Het onderzoek wil het gebruik van eHealth-toepassingen bij zowel zorgverleners als zorggebruikers in kaart brengen.

Op vlak van zorgverlening spitst het onderzoek zich vooral toe op:

  • Artsen (huisartsen en specialisten)
  • Apothekers
  • Verpleegkundigen en verzorgenden

Een ‘zorggebruiker’ is iedereen die al eens in contact is gekomen met een dokter of een andere zorgverlener. Dat maakt dat bijna iedereen welkom is!

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door imec in opdracht van RIZIV en in samenwerking met FOD Volksgezondheid en de regionale overheden.

RIZIV logo     Vlaanderen is zorg logo     Wallonie familles santé handicap AVIQ logo     Federal public service logo     Commission communautaire commune logo

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies