Toolkit voor gebruikersonderzoek

In een living lab project worden (potentiële) gebruikers in hun natuurlijke omgeving ingezet als co-ontwerpers en testgebruikers van nieuwe applicaties of processen. De innovatie doorloopt hierbij een aantal herwerking- en verbeteringfasen met focus op alle typen gebruikers en hun specifieke noden en wensen. 

Over de toolkit voor gebruikersonderzoek

Imec.livinglabs betrekt ook verschillende stakeholders uit het innovatie-ecosysteem om samenwerking en kennisdeling aan te wakkeren. Zo komen snel(ler) (on)voorziene oplossingen tijdens het proeftuinonderzoek naar boven die het succes bij marktlancering kunnen verhogen.

Elk project van imec.livinglabs begeleidt dat proces in een quasi-experimenteel traject:

  • De pre-test meet de huidige state-of-the-art in het innovatiedomein op (wat in de post-testfase als benchmark zal dienen om de toegevoegde waarde van de innovatie te beoordelen).
  • De interventiefase omvat alle stappen van de praktijktests.
  • In de post-testfase wordt de toegevoegde waarde van de innovatie beoordeeld.

imec-livinglabs-fases

In elk traject stellen we een mix van onderzoeksmethoden en -tools samen op basis van de concrete vragen en noden van een projectstarter. Dit behelst onder meer een combinatie van co-creatiesessies, stakeholder interviews, survey-technieken, labtesten, praktijktesten en validatie-workshops.

 

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies