HYCOWARE

Hybride geconnecteerde magazijnen

Gebruikmakend van innovaties in het Internet of Things (IoT) domein wil HYCOWARE een systeem ontwikkelen om producten van verschillende exportgeoriënteerde dienstverleners te connecteren, en dit binnen één interoperabel, kostenefficiënt systeem dat beantwoordt aan de noden van geautomatiseerde magazijnen. Die gaan van geconnecteerde medewerkers, transportsystemen, goederen en trolleys, tot sensoren, transportbanden en andere apparatuur.

Magazijnen connecteren met meerdere leveranciers

Effectieve connectiviteit blijft een heikel punt voor veel magazijnen. De reden daarvoor ligt onder meer bij de hoge integratiekosten, beperkte flexibiliteit om nieuwe systemen in bestaande te integreren, hoge hardware- en inbedrijfstellingkosten en het gebrek aan duidelijke businessmodellen. Er is dan ook veel ruimte voor verbetering op het vlak van efficiëntie, productiekwaliteit en logistiek – met name in de EU, waar de industrie goed is voor 21% van het bbp en 22% van de werkgelegenheid.

HYCOWARE wil een stimulans bieden voor de markt van geconnecteerde industriële magazijnen door innovatieve, betaalbare en draadloos verbonden producten te ontwikkelen die makkelijk ingezet of geïntegreerd kunnen worden in bestaande oplossingen. Een aanpak die zal leiden tot compatibele multi-leveranciersoplossingen waarmee traditionele magazijnen kunnen uitgroeien tot geconnecteerde magazijnen die data verzamelen uit alle mogelijke geconnecteerde bronnen, ongeacht het merk.

Betaalbare, innovatieve en gebruiksvriendelijke technologie

Om betaalbaarheid en optimaal gebruiksgemak te garanderen, streeft HYCOWARE naar baanbrekende resultaten op het gebied van innovatieve geconnecteerde producten, betaalbare draadloze netwerken, lokalisatie en ‘plug-and-produce’-geconnecteerde goederen, toestellen en personen. Het doel daarbij is verhoogde efficiëntie, minder stress, lagere werkdruk en meer veiligheid.

HYCOWARE werkt aan vier innovaties op het vlak van geconnecteerde producten:

 • een kettingtransportsysteem met draadloos verbonden, lokaliseerbare trolleys, ladingen en operatoren; 
 • een 2D-shuttle om goederen automatisch op te slaan; 
 • geavanceerde, hybride trackinglabels; en 
 • geconnecteerde operatoren via Augmented Reality-technologieën.

Twee gebruikscases

Twee gebruikscases moeten aantonen dat het haalbaar is om compatibele systemen – bestaande uit hybride verbonden producten en draadloze communicatie- en lokalisatietechnologieën – snel uit te rollen. Het HYCOWARE-consortium werkt nauw samen met partnerbedrijven die gespecialiseerd zijn in productie, IT en logistiek. Zo mikt het project op twee overkoepelende doelstellingen. HYCOWARE zal niet alleen nieuwe technologieën ontwikkelen in de vorm van geconnecteerde hardware, software en ondersteunende tools; het project zal ook nieuwe kennis genereren over draadloze technologieën, multi-vendorsystemen, de impact van geconnecteerde producten op bedrijven, en potentiële nieuwe markten.

 

"De partners zien tal van mogelijkheden om hun portfolio’s uit te breiden met nieuwe geavanceerde draadloos geconnecteerde producten die gebruik maken van innovaties in het IoT-domein. Hetzelfde geldt voor de kennis die geconnecteerde producten kunnen genereren. Daarmee kan men een holistische visie uitwerken en geavanceerde gebruikscases realiseren voor hogere efficiëntie en kwaliteit."

HYCOWARE

Hybride geconnecteerde magazijnen.

 

HYCOWARE is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec en IWT.

Het werd opgericht op 01.04.2016 en het project loopt tot 31.05.2018.

Download as pdf

Project informatie

Industry

 • Aucxis
 • EGEMIN
 • Intation

Research

 • imec - IBCN - UGent
 • imec - WAVES - UGent

Contact

 • Project Lead: Wim Van Betsbrugge
 • Research Lead: Jeroen Hoebeke 
 • Innovation Manager: Stefan Van Baelen

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over.

Accepteer cookies