Om informatie te verzamelen over de weginfrastructuur en -omgeving, bestaan er tal van tools. Maar die zijn vaak duur, onhandig in gebruik of berusten nog te veel op menselijke interactie. En doordat geen enkele oplossing actuele data inzet, is het voor de beheerders van weginfrastructuur niet eenvoudig om onderhoudswerken te plannen of om eventuele schade aan wegen en voertuigen te beperken. Het MobiSense-consortium ontwikkelt daarom een set van hard- en software die betaalbare dataverzameling in realtime mogelijk maakt.

Kostenefficiënte, betrouwbare en volledige dataverzameling

Sensoren in moderne wagens en smartphones zijn in staat metingen uit te voeren in de omgeving van het voertuig. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld gegevens over de staat van het wegoppervlak, de veiligheid van de weginfrastructuur, het geluidsniveau en de luchtkwaliteit: een schat aan informatie voor tal van stakeholders. Van chauffeurs en stadsplanners over beheerders van weginfrastructuur tot verzekeringsagenten en vastgoedmakelaars: allemaal hebben ze baat bij die dataverzameling. Maar om alle informatie ook efficiënt te verwerken en beheren, moeten nog een aantal drempels weggewerkt worden, vooral op het vlak van wetgeving en datamanagement.

Goed functionerende IoT-netwerken in alle omstandigheden

Daarvoor bundelt het MobiSense-consortium expertise uit verschillende vakgebieden, zoals datamanagement, hardwaredesign, mobile development, veiligheid en privacy. De bedoeling is om zo een proof-of-concept te ontwikkelen voor een hard- en softwareoplossing die:

 • de kwaliteit van het wegoppervlak bepaalt met behulp van akoestische metingen;
 • de verzamelde gegevens koppelt aan informatie over de luchtkwaliteit;
 • gebruikmaakt van communicatiestandaarden, zodat verschillende types toestellen onderling informatie kunnen uitwisselen en zo een completere dataset voortbrengen;
 • een betaalbare en energiezuinige sensor bevat;
 • een datamanagementplatform gebruikt dat voldoet aan alle behoeften op het vlak van databeveiliging en privacy;
 • de verzamelde data omzet in input voor geografische informatiesystemen (GIS) aan de hand van machinelearningalgoritmes.

Ook een onderdeel van het project: een uitgebreide analyse van de commerciële leefbaarheid van de tool, en het uitstippelen van een roadmap om de oplossing te valoriseren.

Infrastructuur herstellen vóór het te laat is

Weginfrastructuur monitoren: dat gebeurt binnen het MobiSense-project tegen minder dan 10% van de huidige kostprijs. Verschillende partijen kunnen met de data aan de slag om wegen efficiënter te onderhouden en schade aan voertuigen te vermijden. Ook de kost van metingen en de apparatuur die daarvoor gebruikt wordt, daalt zienderogen. Met de nieuw ontwikkelde tool kunnen de oorzaken van schade aan de wegen bovendien nauwkeurig worden vastgesteld.

 

“Het MobiSense-consortium ontwikkelt een set van hard- en software die goedkope dataverzameling in realtime mogelijk maakt. De tool verzamelt informatie over de weginfrastructuur en -omgeving. Dat vereenvoudigt niet alleen het plannen van onderhoudswerken, ook de eventuele schade aan voertuigen of de weginfrastructuur kan zo tot een minimum worden beperkt.”

MobiSense

 

 

Mobisense is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec.

Het project werd opgestart op 01.10.2017 en loopt tot 30.09.2019.

Download as pdf

Project informatie

Industrie

 • ASAsense
 • Be-Mobile
 • Qweriu BVBA

Onderzoek

 • imec - WAVES – Ugent
 • imec - CiTiP - KU Leuven
 • imec - IDLab - UAntwerpen

Contact

 • Project Lead: Bert De Coensel
 • Research Lead: David Plets
 • Proposal Manager: Toon De Pessemier
 • Innovation Manager: Eric Moons

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies