SeizeIT

Discrete en gepersonaliseerde detectie van epilepsieaanvallen

Technologische innovatie is de drijvende kracht achter een steeds meer gepersonaliseerde zorgverlening voor epilepsiepatiënten. Zorg op maat is immers cruciaal om de beleving en zo ook het leven van mensen met epilepsie te verbeteren.

Het multidisciplinaire consortium van SeizeIT – met experten uit zowel de bedrijfs- als de academische wereld – wil een niet-invasief, aanpasbaar systeem ontwikkelen om epilepsieaanvallen in real time te detecteren en te kwantificeren om een betere opvolging en individuele zorgplannen mogelijk te maken. Het systeem zou op gesynchroniseerde wijze de hersen-, hart- en ademhalingsactiviteit waarnemen en de daaruit resulterende data combineren, en zo veel doeltreffender werken dan de huidige oplossingen op de markt.

Een discrete oplossing voor het meten van hersenactiviteit en andere lichaamsgegevens 

Bestaande toestellen voor de detectie van epilepsieaanvallen zijn onvoldoende doeltreffend en toegespitst, en zijn te invasief. De apparatuur die momenteel gebruikt wordt om de hersenactiviteit te meten en aanvallen vroegtijdig te detecteren, is vaak erg hinderlijk. Bovendien zijn oplossingen die uitsluitend werken op basis van signalen, aan de hand van accelero- of hartritmemeters, vaak onvoldoende nauwkeurig en gevoelig om individuele aanvalspatronen in kaart te brengen. Daarom wil SeizeIT die verschillende technieken combineren met softwaretoepassingen om een aanpasbare, ergonomische en gepersonaliseerde oplossing te ontwikkelen voor de detectie van epilepsieaanvallen. 

Uitdagingen bij het nauwkeurig opsporen van verschillende soorten aanvallen

De aard van epilepsie hangt in grote mate af van de persoon en kan erg verschillende symptomen met zich meebrengen. De meeste epilepsieaanvallen uiten zich in ongecontroleerde bewegingen die snel en makkelijk kunnen worden gedetecteerd met een accelerometer: een toestel dat aan de pols of enkel gedragen wordt. Door alleen maar een accelerometer te gebruiken – zoals vandaag vaak het geval is – zijn de bewegingen die met epilepsieaanvallen gepaard gaan echter moeilijk te onderscheiden van bepaalde dagelijkse motorische handelingen, zoals het tandenpoetsen. Door ook de hersen- en hartactiviteit te meten, kunnen epilepsieaanvallen veel nauwkeuriger gedetecteerd worden.

Andere soorten aanvallen gaan niet gepaard met duidelijke bewegingen. Denk bijvoorbeeld aan eenvoudig partiële aanvallen (de grote meerderheid van de gevallen) en afwezigheidsaanvallen (minder frequent). SeizeIT wil zich voornamelijk toespitsen op die twee types. Door het gebrek aan duidelijk identificeerbare bewegingen, kunnen dat soort epilepsieaanvallen niet aan de hand van een accelerometer, maar alleen op basis van hersenactiviteit gedetecteerd worden. Bijkomende gegevens, zoals het meten van de hartslag, kunnen de nauwkeurigheid nog verder aanscherpen.

Zes doelstellingen voor een commercieel haalbare oplossing

SeizeIT is een publiek-privaat, tweejarig samenwerkingsproject en wordt gefinancierd door zowel de Vlaamse als de Brusselse overheid. Binnen een multidisciplinair team van diverse partners – gespecialiseerd in neurologie, patiëntenzorg, farmaceutica, gezondheidstechnologie en gebruikersgerichte productontwikkeling – wil het consortium zes doelstellingen bereiken:

 • het ontwerp van een draagbaar systeem voor de detectie van epilepsieaanvallen op basis van patiëntenfeedback;
 • systeemspecificatie op basis van tests en validatie bij 200 mensen met epilepsie;
 • de integratie van verschillende relevante sensoren in een energiezuinig apparaat;
 • de ontwikkeling van gepersonaliseerde algoritmes voor de opsporing van aanvallen op basis van hersen- en cardiorespiratoire activiteit; 
 • de ontwikkeling van een geïntegreerd prototype dat sensoren met een laag energieverbruik combineert met algoritmes en een ergonomisch ontwerp;
 • kennis over waardecreatie voor de patiënt en ontwerp van een bedrijfsmodel.

"SeizeIT wil gesynchroniseerde data over de hersen- en cardiorespiratoire activiteit van mensen met epilepsie combineren in een ergonomisch toestel dat verschillende soorten epilepsieaanvallen nauwkeurig detecteert. Zo hebben mensen met epilepsie de touwtjes van hun dagelijkse leven meer in eigen handen."

 

SeizeIT

Discrete en gepersonaliseerde detectie van epilepsieaanvallen.

 

SeizeIT  is een imec.icon onderzoeksproject gefinacieerd door imec, Innoviris en Agentschap Innoveren & Ondernemen. 

Het werd opgericht op 01.10.2016 en het project liep tot 31.12.2018.

Download as pdf

Project informatie

Industry

 • Byteflies
 • Pilipili Productontwerp
 • UCB

Research

 • imec - STADIUS - KU Leuven
 • KU Leuven - Faculty of Medicine

Contact

 • Project Lead: Gergely Vertes
 • Research Lead: Borbála Hunyadi
 • Innovation Manager: Eric Van der Hulst

Share this on

truetrue

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies