Artificial intelligenceGovernment funded researchSmart HealthSmart IndustriesSmart Mobility

Vlaanderen investeert 30 miljoen in artificiële intelligentie

In deze speciale AI editie van imec magazine vertellen we je meer over imecs rol in dit impulsprogramma. Welke voordelen biedt het programma jou als bedrijf en hoe kan je er zelf ook aan bijdragen?

Het Vlaams Departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie stelt de komende jaren 30 miljoen euro ter beschikking om Vlaanderen in het koppeloton te brengen voor artificiële intelligentie. In een AI-actieplan schuift het drie grote lijnen naar voor: 

 • Strategisch basisonderzoek 
 • Toepassingen in de industrie 
 • Flankerend beleid (sensibilisering, training, ethiek…) 

Waar automatisering eindigt en artificiële intelligentie begint 

Het impulsprogramma definieert AI in vier stadia van toenemende complexiteit. Het zijn meteen ook de programmalijnen die het AI-onderzoek de komende jaren zullen sturen: 

 1. Het ondersteunen van beslissingen: hoe kunnen AI-algoritmes helpen om uit een complexe dataset informatie te halen die je als mens niet (of niet zo snel) zou opmerken? De meest eenvoudige vorm van AI waarbij software de mens kan helpen om een onderbouwde beslissing te nemen. Denk aan het ondersteunen van een diagnose door een arts. 
 2. Zelf beslissingen nemen in de egde: het moment waarop systemen zelf beslissingen nemen in een complexe en veranderende omgeving. Aan een snelheid die niet toelaat om informatie op en neer te sturen in de cloud. Zodat de intelligentie dus in het apparaat zelf (in de egde) moet ontstaan. Bijvoorbeeld in omgevingen waar mensen en machines samenwerken, zoals een logistiek centrum of een industriële productielijn. 
 3. Met elkaar onderhandelen: een stadium waarbij AI-systemen die onafhankelijk van elkaar geprogrammeerd zijn met elkaar in dialoog moeten om tot een gepaste oplossing te komen. Zonder dat er een centrale eenheid is die het hele systeem kan overzien of macht heeft over alle andere apparaten. Bij mensen komt dit goed tot uiting in teamsporten. Bij AI-systemen kan dat bijvoorbeeld in een dialoog tussen (zelfrijdende) wagens, slimme verkeersregelaars etc. 
 4. Naadloze communicatie met mensen: er komen toepassingen waarbij AI-systemen complexe redeneringen moeten voeren met mensen en waarbij ze ook niet-feitelijke contextuele informatie moeten verwerken zoals sociaal gedrag en culturele achtergrond. Een doorgedreven begrip van de omgeving en gebruik van de menselijke taal komen hierbij om de hoek. Denk aan omgevingen waar mens en machine met elkaar moeten samenwerken aan niet voorspelbare taken.  

Op elk van deze uitdagingen zullen concrete proof-of-concepts ontwikkeld worden van waaruit kennis en technologie kan overgedragen worden naar het bedrijfsleven. Als inhoudelijke focus werd gekozen voor drie sectoren: industrie 4.0, gezondheid en mobiliteit&logistiek. Al zullen de resultaten ook breder inzetbaar zijn. 

Concrete hulp voor bedrijven 

Onder leiding van het Vlaams Agentschap Innovatie & Ondernemen (VLAIO) en het Vlaams departement voor Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI), zetten de partners in het AI-impulsprogramma hun schouders onder de vertaling van de kennis en het onderzoek naar concrete meerwaarde voor de (Vlaamse) industrie. 

Om dit op een effectieve manier te doen, worden geen nieuwe programma’s opgezet, maar maken ze gebruik van de bestaande instrumenten, waarin ze een verhoogde aandacht creëren voor projecten met een AI-aspect. Sommige van deze instrumenten zijn generiek en gericht op een hele sector of een groter aantal bedrijven. Anderen zijn samenwerkingsverbanden tussen een klein aantal bedrijven, al dan niet met kennisinstellingen. En nog andere laten toe om aan één bedrijf specifieke ondersteuning te bieden of zijn specifiek gericht op spin-offs en startups. 

Een kort, maar onvolledig, overzicht van een aantal mogelijkheden: 

 • Algemene sensibiliseringscampagnes en opleidingen 
 • Samenwerkingsprojecten met meerdere bedrijven zoals ICON, Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK) etc. 
 • Gerichte trajecten tussen een bedrijf en een onderwijs of kennisinstelling zoals Onderzoek en Ontwikkelingsprojecten (O&O), Tetra-projecten, Baekelandmandaten… 
 • Individuele steunmaatregelen zoals Innovatiemandaten, Ontwikkelingsprojecten… 

En er is meer 

Aanvullend op het technologisch onderzoek, werken imec en de partners in het AI-impulsprogramma ook nog aan volgende activiteiten: 

 • De AI-barometer. Dankzij een online vragenlijst wil imec een rapport beschikbaar maken over de adoptie van Artificiële Intelligentie (AI) in het Vlaamse (bedrijfs)landschap. 
 • AI-experience centers. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zullen fysieke hubs ingericht worden waar bedrijven in contact kunnen komen met de mogelijkheden van AI. 
 • Denktank voor AI en ethiek. Een groep specialisten uit de academische wereld en het bedrijfsleven zal zich specifiek buigen over de ethische en deontologische aspecten van AI. 
 • Outreach en opleiding. Er zullen diverse mogelijkheden komen voor basiscursussen en gevorderde opleidingen voor AI. Toegankelijk voor bedrijven, maar ook voor het bredere publiek. Zo werkt imec al samen met de VRT nieuwsdienst, RVO Society en Mediawijs aan een AI-EDUbox, bedoeld om leerlingen de basisprincipes van machine learning bij te brengen.

 

Meer weten? 

 • Wie meer details wil kan terecht op de website van VLAIO, of kan contact opnemen met ai@imec.be. Op termijn zal er een online portal komen om AI-gerelateerde instrumenten en resultaten te bundelen. 

 • AI-barometer: dankzij deze vragenlijst wil imec zicht krijgen op de adoptie van artificiële intelligentie (AI) in het Vlaamse (bedrijfs)landschap. Deze inzichten delen we uiteraard graag: op het einde van de vragenlijst kan u aangeven om het eindrapport ook zelf te ontvangen. Zo blijft u ook op de hoogte van waar AI vandaag de dag al staat.

Het AI-impulsprogramma is een samenwerking tussen volgende partners, onder impuls van het Vlaams Departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie: Agoria – VOKA – SIRRIS – imec – Flanders Make – VIB – VITO – VIL – VUB – KU Leuven – Universiteit Antwerpen – Universiteit Gent – Uhasselt

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies