imec.istartSpin-offimec.xpand

10 min

Van geniaal idee tot bloeiend bedrijf: vergroot je kansen met imec

Om succesvol te innoveren heb je niet enkel een uniek technologisch concept nodig, maar ook talent voor zaken en een sterke dosis durf. Imecs ondersteunende ecosysteem biedt start-ups en beginnende ondernemers de stevige basis die ze nodig hebben om de sprong in het onbekende te wagen.

Een succesvolle tech start-up groeit altijd uit een innovatief en weloverwogen idee. Maar het omgekeerde ligt minder voor de hand: veel geniale en baanbrekende ideeën worden nooit commercieel succesvol. Soms is de timing verkeerd, krijgen de initiatiefnemers niet voldoende startkapitaal bijeen, is het businessmodel gedoemd om te mislukken of - en dat is wellicht nog het ergste - liggen de ideeën gewoon stof te vergaren en doet niemand er iets mee. Om succesvol te innoveren heb je meer nodig dan enkel een sterk technologisch concept. Je moet ook een neus voor zaken hebben en vooral de sprong in het onbekende durven wagen. De laatste jaren besteedt imec steeds meer aandacht aan ondernemerschap, o.a. door het opbouwen van een ondersteunend ecosysteem dat innovatieve ondernemers stimuleert om het commerciële potentieel van hun hightech ideeën te verkennen.
 
Overzicht: imec als voedingsbodem voor innovatie

Imec ondersteunt innovatie op diverse manieren en elk programma heeft zijn eigen focus en missie. Om te beginnen is er imec.istart, het toonaangevende tech acceleratorprogramma om digitale innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen te stimuleren. Imec.istart werd in 2011 gelanceerd en ontwikkelde sindsdien een uitgebreid partnernetwerk (met o.a. ING, BNP Paribas Fortis, Telenet, Cronos, de Vlaamse regering, enz. – klik hier voor een volledig overzicht van het imec.istart partnernetwerk). Imec.istart heeft momenteel meer dan 150 tech start-ups in portefeuille, uit diverse sectoren, van multimedia en logistiek tot gezondheidszorg. In de 2018 UBI World Ranking werd imec.istart vermeld als een van de beste aan een universiteit verbonden business accelerators ter wereld. Deze classificatie is gebaseerd op de meest uitgebreide screening van universiteitsincubatoren en -acceleratoren ter wereld. Binnen Europa behaalde imec.istart zelfs de eerste plaats. 

Sven De Cleyn (imec.istart program manager):

“Met het imec.istart-programma willen we veelbelovende jonge ondernemers die digitale producten of diensten ontwikkelen een extra duwtje in de rug geven om hun bedrijf op poten te zetten. Het hoeft niet om imec-onderzoekers te gaan, ook externe ondernemers zijn welkom. "

Wij bieden een combinatie van pre-seed financiering (50.000 euro), coaching, mentoring en gespecialiseerde workshops door experts op hun domein. Bovendien krijgen ze ook praktische ondersteuning in de vorm van een gedeelde werkruimte, softwaredeals, marketing- en communicatieadvies, enz. Start-ups die in het programma stappen, hebben bovendien toegang tot het imec-ecosysteem. Daardoor kunnen ze gemakkelijker hun netwerk uitbreiden en potentiële investeerders vinden. In feite geven wij hen alle steun die ze nodig hebben om de cruciale, risicovolle eerste start-up fase door te komen en uit te groeien tot volwaardige bedrijven of scale-ups.”

Innovatie zit ingebakken in de organisatiecultuur van imec en over de jaren heen hebben een heel aantal van onze medewerkers uit hun ervaring geput om succesvolle imec spin-offs op te richten. Zij konden daarvoor rekenen op ons investeringsfonds Fidimec NV, dat meestal samen met andere investeerders optreedt. Recente voorbeelden zijn bijvoorbeeld miDiagnostics, gespecialiseerd in snelle on-chip diagnosetests; AnSem, een ontwikkelaar van analoge ASICs; EYEco EyeCO, dat innoverende digitale brillenglazen voor ouderdomsverziendheid ontwikkelt; en Bloom, dat wearables voor zwangerschapsmonitoring aanbiedt.

Imec.xpand: een unieke kijk op investeren in prille start-ups

Om het creatieve en innovatieve potentieel dat bij imec aanwezig is optimaal te stimuleren, steunde imec in februari 2017 het durfkapitaalinitiatief imec.xpand.

Dit start- en groeifonds is erop gericht om van innovaties op het domein van hardwaregebaseerde nanotechnologie commerciële successen te maken. In tegenstelling tot imec.istart staat imec.xpand alleen open voor initiatieven waarvoor de intellectuele eigendom, technologie en expertise van imec van doorslaggevend belang zijn. Ook als het idee voor de start-up van elders afkomstig is, moet imec-technologie belangrijk zijn om de doelstellingen te behalen.

Hoewel imec-technologie centraal staat in alle innovatieprojecten die imec.xpand steunt, wordt het fonds beheerd door een onafhankelijk team van ondernemers, ervaren durfkapitaalverstrekkers en experts. Niet alleen imec levert een belangrijke bijdrage tot het imec.xpand-fonds; er zijn ook institutionele, corporate en overheidsinvesteerders. Een onafhankelijk management is de beste garantie dat het fonds in het belang van alle aandeelhouders handelt en uitsluitend ideeën selecteert die het potentieel hebben om uit te groeien tot een succesvolle, schaalbare onderneming.

Imec.xpand is met zijn 100 miljoen euro een krachtig investeringsvehikel.

Wat imec.xpand uniek maakt, is dat het fonds het hele investeringsproces omvat.

Het onderscheidt zich ook van de meer traditionele durfkapitaalfondsen door de praktijkgerichte aanpak in de eerste ontwikkelingsfasen. Het fonds geeft veelbelovende start-ups advies over hun businessplan, go-to-market-strategie, financieringsaanpak en teamsamenstelling. Het fonds biedt niet alleen pre-seed financiering, maar ook follow-up- en groeifinanciering. Op die manier vult het de financieringshiaten waar start-ups vaak mee kampen en garandeert het de aandeelhouders een optimaal rendement op hun investering. Imec.xpand biedt naast financiële ondersteuning ook toegang tot het partnernetwerk en de geavanceerde infrastructuur van imec, inclusief lagevolumeproductie.

Ga verder dan onderzoek: ontdek de ondernemer in jezelf!

De belangrijkste inspiratiebron van imec.xpand is de intellectuele eigendom die bij imec wordt ontwikkeld, over alle programma’s heen. De uitdaging voor imec bestaat erin om medewerkers te motiveren om met hun ideeën voor de dag te komen. Dat vergt moed. Jo De Boeck, CTO bij imec, legt uit: “In de loop der jaren hebben imec-medewerkers een indrukwekkend aantal spin-offs opgezet. Toch denk ik dat er bij imec nog veel potentieel onbenut blijft. Daarom organiseren wij twee keer per jaar een Innovation Week voor onze medewerkers. Iedereen kan dan een idee indienen, individueel of als team. Ons interne innovatieteam stuurt het evaluatieproces: welke ideëen hebben het potentieel om tot een onderneming uit te groeien?”

Ongeveer de helft van de ingediende ideeën komt in aanmerking voor de verrijkingsfase. Dit betekent dat het innovatieteam gedurende enkele maanden de initiatiefnemers ondersteunt om het potentieel van het idee te verkennen. Er vindt marktonderzoek plaats, het product wordt getest met prospects uit de doelgroep en er wordt een eerste versie geschreven van het ontwikkelingsplan, het budget en de zakelijke vooruitzichten. De ideeën die als veelbelovend uit deze verrijkingsfase komen, krijgen toegang tot het imec.xpand-programma. Daar komen ze op een hoger niveau terecht, met een eerste financiële injectie in een Venture Timebox, en sommige halen ook de A-investeringsronde.

Jo De Boeck: “De weg van idee naar commercieel succes is niet eenvoudig. Alleen een sterk team met de juiste instelling en de nodige ervaring haalt de eindstreep.

Het is belangrijk om te weten dat een idee delen niet altijd hoeft te betekenen dat je CEO wordt van je eigen spin-off. Veel onderzoekers hebben briljante ideeën, maar zijn niet echt geïnteresseerd in het commerciële aspect ervan. Wij geven deze ‘smart creatives’ alle steun om binnen imec aan het succes van de spin-off te werken en nieuwe ideeën naar voren te brengen. Tegelijk breiden wij zowel intern als extern ons netwerk van ondernemend talent uit. Wij staan open voor zogeheten seriële ondernemers, die vertrekken van hun ervaring met een vorige start-up om nieuwe, nooit eerder onderzochte ideeën te ontwikkelen tot bloeiende bedrijven.” 

Zo’n mensen zitten bijvoorbeeld in het imec innovatieteam: de 5 teamleden hebben ruime ervaring met het ondernemerschap. Zij werken nauw samen met het spin-off-team en de imec.xpand-partners om ideeën te laten uitgroeien tot nieuwe bedrijven, met optimale zakelijke vooruitzichten en de juiste, deskundige investeerders.

Jouw voordeel: imec als missing link

Imec.xpand staat ook open voor externe start-ups, op voorwaarde dat imec-technologie een beslissende factor is in het succes van het project. Start-ups die toetreden tot imec.xpand slaan twee vliegen in één klap: ze krijgen financiële steun én ze gaan in zee met een sterke hightech ontwikkelingspartner. Bovendien krijgen ze toegang tot de hoogwaardige infrastructuur en het partnernetwerk van imec. Maar met praktische ondersteuning alleen red je het niet: als start-up heb je naast innovatieve technologie en durfkapitaal ook commercieel inzicht nodig. Filip Merckx, CFO bij imec, legt uit wat imecs rol hierin kan zijn: “Imec beschikt dankzij het imec.istart-acceleratorprogramma over in-house expertise voor de begeleiding van nieuwe ondernemers. De coaching en workshops die wij als onderdeel van het imec.istart-programma aanbieden, is vaak ook waardevol voor start-ups in het imec.xpand-traject. Hoewel het om twee aparte programma’s gaat, elk met hun eigen aanpak en visie, kunnen ze elkaar ook verrijken. Imec beschikt op die manier over de juiste instrumenten om zijn leiderschap op het vlak van hightech innovatie nog verder te versterken. Ondernemingsgeest is altijd al een kenmerk van de bedrijfscultuur van imec geweest. Met de lancering van het imec.xpand-programma werd deze visie nu ook in een meer formeel kader gegoten.”

 

Meer weten?

  • Klik hier voor meer informatie over imec.istart.  De volgende open call start in mei 2018. Via deze link ontdek je ons huidige start-up portfolio.
  • Klik hier voor meer informatie over imec.xpand.
  • Meer weten over onze spin-offs? Het volledige overzicht vind je hier.
  • Wil je toetreden tot ons netwerk van ondernemers? Mail naar jo.deboeck@imec.be

 

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies