Semiconductor technology & processingimec.academyGeneral

Voorwoord december 2019

Elke maand blikt onze CEO terug op gebeurtenissen uit zijn (professionele) leven en introduceert hij enkele van de onderwerpen die aan bod komen in imec magazine. Deze maand vertelt hij over imecs aanwezigheid op IEDM en over een nieuw initiatief dat een boost moet geven aan opleidingen en – als gevolg – aan het aantal experten die de chipindustrie zullen vormen.

“Tijdens de jaarlijkse ‘topontmoeting’ van de chipindustrie, IEDM, presenteert imec 6 invited en 24 technische papers.”

Momenteel ben ik in San Francisco voor de jaarlijkse topontmoeting van de chipindustrie: IEDM. Deze conferentie, voluit ‘International Electron Devices Meeting’, wordt bezocht door managers, ingenieurs, en wetenschappers uit de industrie, en van universiteiten en de overheid van over heel de wereld. Ze tonen er de belangrijkste doorbraken die er het afgelopen jaar gemaakt zijn op het vlak van chiptechnologie, -ontwerp, manufacturing, modellering enz. Het is ook de plaats waar de term ‘Moore’s Law’ ontstaan is. Gordon Moore presenteerde er zijn voorspellingen aan het publiek en niet lang erna begon iedereen die er aanwezig was geweest, ernaar te verwijzen als Moore's Law. Een begrip dat tot op vandaag de chipindustrie vorm geeft.

Imec heeft 6 invited papers en 24 technische papers op IEDM en is co-chair van 2 sessies.

We tonen er onder andere veelbelovende resultaten over de ‘forksheet’ transistor, een mogelijke alternatieve architectuur om sub-3nm transistoren te maken.

Ook tonen we werk op transistoren met zogenaamde 2D-nanomaterialen. Deze materialen lijken de perfecte kandidaten te zijn voor de verdere schaling van transistoren, en dit zowel voor high-performance logic als voor geheugentoepassingen. Via deze link krijg je een mooi overzicht van deze en andere resultaten die we op IEDM tonen.

De chipindustrie evolueert snel, dat merk je op IEDM, maar ook op de werkvloer. Het juiste (technische) profiel vinden voor onderzoekers of technici is niet eenvoudig, en ook als je medewerkers aan boord hebt, is het van essentieel belang om hen voortdurend trainingen te laten volgen. Alleen op die manier kan de chipindustrie aan hetzelfde tempo en met dezelfde innovatieve kracht blijven evolueren.

Daarom ook dat ik zeer enthousiast ben over een nieuw initiatief dat deze maand gelanceerd werd: SEMI zal samen met 19 partners de samenwerking tussen de chipindustrie en opleidingscentra versterken.

Het project kreeg de naam METIS – Microelectronics Training, Industry and Skills – en zal focussen op skills en training die nodig zijn om innovaties op het vlak van artificiele intelligentie, autonoom rijden en industrie 4.0 te stimuleren. Vanzelfsprekend neemt imec deel aan dit project, meer bepaald onze imec academy. Ze zullen meewerken aan een gezamenlijke strategie om de ontwikkeling van ‘semiconductor skills’ te stimuleren en zullen mee training curricula uitwerken.

In dit magazine lees je allereerst meer over een van onze belangrijkste IEDM-resultaten, over de forksheet transistor. Ook kom je meer te weten over hoe zonnecellen te integreren in fietspaden, geluidswanden en autowegen; over het belang van een open data-architectuur voor slimme steden: over onze unieke samenwerking met u-blox en over nieuwe resultaten ivm silicium fotonica die van belang zijn voor de volgende generatie datacentra.

 

Veel leesplezier!

 

Luc Van den hove,

Algemeen directeur en CEO imec

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies