Sven Etzold, hoofd business marketing bij u-blox, en Michael Peeters, programmadirecteur connectiviteit bij imec, wisselen inzichten uit over hoe de toekomst van connectiviteit hand in hand zal gaan met verschuivingen in onze fundamentele visie op technologie en op onze zakelijke relaties.

In het novembernummer van U, het u-blox-technologiemagazine, en op het YouTube-kanaal van het bedrijf, geven Sven Etzold en Michael Peeters in een uitgebreide dialoog hun visie op connectiviteit in relatie tot maatschappelijke en technologische megatrends. Een mooie gelegenheid voor een introductie van imec's partner u-blox, een wereldwijde leverancier van toonaangevende positionering- en draadloze communicatietechnologieën, en om de meest fascinerende inzichten uit de interactie tussen deze experts samen te vatten.

u-blox en imec: toonaangevend in connectiviteit

Met hoofdkantoor in Zwitserland en met meer dan 1000 werknemers op 28 locaties wereldwijd, is u-blox gespecialiseerd in technologie voor het lokaliseren en draadloos verbinden van mensen, machines en apparaten. Met 6900 klanten in 54 landen kan je veilig zeggen dat u-blox sinds de oprichting in 1997 is uitgegroeid tot een belangrijke speler in het brengen van connectiviteit naar de wereldwijde markt (en naar de ruimte). Gestart vanuit het eerste commerciële GPS-product dat wordt gebruikt voor de wegentaks voor zware voertuigen in Zwitserland (LSVA), bevat de productportfolio van u-blox inmiddels een veelheid van geavanceerde connectiviteitsoplossingen voor het Internet of Things (IoT). Het is dan ook geen toeval dat u-blox en imec een geschiedenis hebben van succesvolle samenwerkingen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een volledig digitale phased-locked loop (ADPLL), een cruciale component in moderne elektronische communicatiesystemen zoals frequentiesynthesizers, (de)modulatoren enz.

“De markt voor connectiviteit is enorm. Maar welke fundamentele veranderingen brengt dit met zich mee? (©u-blox)”

De markt voor connectiviteit is enorm. Maar welke fundamentele veranderingen brengt dit met zich mee? (©u-blox)

Vertrouwen dat we niet alles kunnen begrijpen

Maar wat heeft de toekomst van connectiviteit voor ons in petto? Michael Peeters: “We evolueren geleidelijk naar een nieuw paradigma in onze relatie tot kennis en technologie waarin we beslissingen en informatie moeten leren vertrouwen die we niet kunnen begrijpen. Vroeger was er een tijdperk van ‘de Renaissance-man’, toen het voor een persoon nog mogelijk was om alle wetenschappelijke kennis te kennen en te begrijpen. Met de opkomst van de digitalisering zijn we overgegaan op het concept van ‘de internetman’: die niet alles weet, maar toch alle informatie kan vinden en begrijpen. De volgende stap is een wereld waarin we niet alles kunnen vinden, laat staan ​​het begrijpen.

De man van de toekomst zal moeten weten hoe hij de beslissingen van machines en niet-menselijke entiteiten kan vertrouwen.

Dit begrip van vertrouwen wordt belangrijker dan het begrip van informatie. We zullen beginnen te vragen welke de juiste beslissingen zijn, in plaats van welke de juiste informatie is.”

Sven Etzold: “Een kader creëren voor mensen om beslissingen van machines te vertrouwen, is iets dat we nog niet hebben opgelost. We zijn vooral bezig met de technische betrouwbaarheid van systemen. Ik denk dat de grote paradigmaverschuiving echt zal zijn wanneer we overstappen van betrouwbaarheid naar veiligheid en vertrouwen. Dit is de grootste stap om te overwinnen. En uiteindelijk hebben we mensen nodig, omdat zij beslissen: zoek ik naar technische betrouwbaarheid of vertrouw ik iets dat me advies geeft of me van A naar B brengt? We moeten ervoor zorgen dat, zelfs als machines slimmer worden en beslissingen nemen, mensen aan het stuur blijven zitten. En dat we hen ook met gezond verstand een goede richting meegeven. Ik denk dat technologie kan helpen de wereld te verbeteren . Maar we kunnen technologieontwikkeling niet loskoppelen van uitdagingen zoals de opwarming van de aarde, vluchtelingencrises, politieke incidenten en een bepaalde wereldwijde instabiliteit."

Michael Peeters: “Of zoals de AI-expert Pedro Domingos zegt: 'Mensen maken zich zorgen dat computers te slim worden en de wereld overnemen, maar het echte probleem is dat ze te dom zijn en de wereld al hebben overgenomen. '”

Nieuw technologieparadigma

Michael Peeters: “Op een vergelijkbare manier zie ik een paradigmaverschuiving op het niveau van technologie en netwerken. Waar de netwerken van vroeger vooral over menselijke communicatie gingen, zullen de netwerken van de toekomst in toenemende mate worden bevolkt door interacties van de ene AI-engine naar de andere. Deze AI-naar-AI interactie kan compleet verschillende eisen stellen aan de technische specificaties van een netwerk."

Sven Etzold: “Daar ben ik het mee eens. Maar als je het analyseert, hebben we het tot op zekere hoogte altijd over dezelfde elementen: hoe dingen met elkaar te verbinden, hoe informatie te transporteren en hoe de informatie te interpreteren om een ​​bepaald doel te bereiken. En hoewel de use cases zullen veranderen en anders kunnen zijn voor eHealth dan voor voor een slimme stad, zijn de basiscomponenten en -technologieën altijd dezelfde."

Michael Peeters:

Als ik denk aan de toekomst van connectiviteit, weten we al wat de kerntechnologieën zijn: capaciteit (breedband), deterministische draadloze netwerken en zeer gevoelige, low-power sensornetwerken.

Ten eerste zullen we steeds meer capaciteit nodig hebben en technologieën zoals millimetergolf met betere versterkers, betere netwerken, kleinere, energiezuiniger chips, multimodale connectiviteit, enzovoort. Ten tweede is er wat ik deterministische draadloze netwerken zou noemen. Betrouwbaar, op tijd. Zodat we weten dat wanneer we iets verzenden, het ook aankomt. De protocolstacks, de software, de codering, misschien zelfs de machine learning die deze netwerken optimaliseert, zijn allemaal cruciale technologieën voor de netwerken van de toekomst.
Als derde belangrijke bouwblok zie ik sensortechnologie: gevoelige netwerken die werken met een zeer laag vermogen en voor altijd kunnen werken op één batterij (of geen batterij) hebben een enorme behoefte aan doorgedreven integratie. Steeds kleinere systemen, die we BOM-less noemen (zonder bill of materials): waar je alles op silicium kan integreren. Kijk maar naar Bluetooth, naar GNSS-ontvangers (Global Navigation Satellite Systems) en hun ongelooflijke daling in stroomverbruik in de afgelopen 10 jaar. Je hebt nu drie GNSS-ontvangers in één horloge, terwijl je vroeger een grote doos in je auto nodig had. Dat is een ongelooflijke evolutie geweest en die moet zich verder doorzetten."

Ecosystemen als concurrerende entiteit

Sven Etzold: “Systemen worden meer en meer geïntegreerd, dus we verwachten dat we de onderliggende technologie en de integriteit van verzonden informatie kunnen vertrouwen. We moeten 100% garanderen dat verzonden gegevens niet kunnen worden gemanipuleerd. Dat het altijd de gegevens zijn van de afzender, of die nu een mens of een IoT-apparaat is. Uiteindelijk zal dit zelfs onderdeel worden van de ingebouwde technologieën. Vroeg of laat zullen systeemingenieurs verwachten dat al deze functionaliteiten vooraf in de chips en componenten zijn ingebouwd en dat ze ze meteen kunnen gebruiken.”

Michael Peeters: “Ik denk dat ecosysteem hierin een sleutelbegrip is. Vanwege de veel nauwere integratie van technologie worden ecosystemen steeds belangrijker. Het lijkt me zelf niet ondenkbaar dat de concurrerende entiteit niet langer het bedrijf of de fabrikant zal zijn, maar het ecosysteem. Een concept wat niet geheel nieuw is. Denk aan het ongelicentieerde IEEE wifi-ecosysteem en het gelicentieerde 3GPP mobiele ecosysteem, die nu voor een groot deel dezelfde ruimte innemen. In de toekomst zul je zien dat bedrijven zoals Amazon ecosystemen rondom zichzelf creëren aan de logistieke kant, aan de distributiekant en aan de kant van de productieketen. Bedrijven zoals Softbank investeren in Uber, Lyft en Careem. Vervolgens voegen ze inhoud toe en zorgen ze voor kruisbestuiving binnen het ecosysteem. Vergelijkbare scenario’s zullen ook de sleutel zijn voor connectiviteit. Ik denk dat het belangrijkste van een ecosysteem een ​​gedeelde visie op de toekomst is: bijvoorbeeld als het gaat over sensoren en connectiviteit in relatie tot vertrouwen.”

Sven Etzold: “Deze notie van ecosystemen zal ook onze zakelijke relaties veranderen.

In plaats van een bepaald product op een bepaald moment te leveren, betekent dit dat je als speler op dit gebied gedurende de hele levensduur deel moet uitmaken van het ecosysteem.

Het is echt van de wieg tot in het graf dat je expertise in het ecosysteem zal brengen. Ik denk niet dat we nog van onze afhankelijkheid van de grote technologiereuzen af ​​kunnen komen. We hebben Apple, Google, Facebook ... die hun eigen ecosystemen creëren. Maar zelfs deze reuzen kunnen het niet helemaal zelf vooruit stuwen, want dat zou geen mooie toekomst zijn. Ze hebben een sterke samenwerking nodig."

Vanuit de gebruiker bekeken

Sven Etzold: “Ook vanuit het perspectief van de eindgebruiker denk ik dat connectiviteit zal betekenen dat je overal toegang hebt tot een ecosysteem. Wanneer je een gebouw of een bepaald gebied betreedt, heb je ook de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het bijhorend ecosysteem. Ik geloof dat ook dit in de toekomst een paradigmaverschuiving zal teweegbrengen. Waarbij connectiviteit niet noodzakelijk betekent dat je ergens mee verbonden bent, maar eerder dat je deel uitmaakt van het ecosysteem. Bij voorkeur doe je dit in combinatie met politieke stabiliteit; in een goede wereld waarin systemen veilig en betrouwbaar zijn voor degenen die deel uitmaken van het ecosysteem."

Michael Peeters: “Veel van die ecosystemen zijn data-ecosystemen waarin iedereen de data wil bezitten. Politieke stabiliteit is dan essentieel, omdat toegang tot bepaalde soorten gegevens in een politiek onstabiele context een tikkende tijdbom is.”

Sven Etzold: “Ook kan geld een obstakel zijn voor een democratisch en inclusieve toegang tot deze ecosystemen. Zo heeft iedereen het vandaag over 5G en bestaan er al veel demo's die laten zien hoe ons leven zal verbeteren door deze technologie toe te passen. De voortgang in realiteit is echter langzamer dan verwacht. En dat hangt vooral samen met de enorme investeringen die moeten worden gedaan.

Dus geld is echt een factor die een volledig verbonden toekomst in de weg staat.

Het betekent niet noodzakelijk alleen maar dat bedrijven niet bereid zijn te investeren. Het is ook zo dat, vanwege het snel veranderende technologische aanbod, mensen of zelfs overheden zelf vaak niet weten of ze twee dagen later nog blij zullen zijn met hun aankoopbeslissingen. We moeten ons ervan bewust zijn dat veel use-cases levenscycli hebben die veel langer zijn dan de volgende technologische innovatiecyclus. Het wordt moeilijk voor mensen om te beslissen wanneer ze moeten investeren. 5G is opnieuw een perfect voorbeeld. Wat in 5G massive machine type communication heet, is min of meer hetzelfde dan wat we in het 4G-tijdperk LPWA (low power, wide area) noemen. We merken nu al de behoefte van markten – van ecosystemen – om niet alles te willen veranderen als ze vandaag besluiten LPWA te doen en binnen vijf jaar massive machine type communication willen adopteren. Dus als ze vandaag niet investeren, stellen ze de investering gewoon vijf tot zes jaar uit, tot wanneer echt alles beschikbaar is."

Michael Peeters: “Over geld en prioriteiten gesproken: zelfs binnen 5G is hier een voorbeeld van. Toen 5G werd gedefinieerd, waren er discussies in de International Telecommunication Union (ITU) om een ​​aantal use cases te definiëren. Een daarvan was bijvoorbeeld alomtegenwoordige connectiviteit, maar met een veel lagere capaciteit: 50 Mbit per seconde over honderden vierkante kilometers, in plaats van de Gbit over kortere afstanden waarop nu wordt gefocust. Dit zou ideaal zijn in ontwikkelingslanden en dunbevolkte gebieden om hen op een bepaald niveau van connectiviteit te brengen en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden voor automatisering en efficiëntie. Maar zoals gezegd: het investeringsklimaat is er momenteel niet, omdat veel van de ontwikkelingen in connectiviteit worden voortgestuwd vanuit entertainment en communicatie. Die vereisen breedband en alle andere use cases krijgen daardoor onvoldoende aandacht.”

Connectiviteit als mensenrecht?

Michael Peeters: “Er circuleren op internet afbeeldingen van Maslow's behoeftenpiramide, waarbij een onderste laag wordt aangevuld met wifi, en waar connectiviteit en de mogelijkheid om te communiceren de evolutie aandrijven. Ik denk dat, voor zover je technologie en connectiviteit nodig hebt om als mens te evolueren – zoals op een veel fundamentelere manier voedsel, schone lucht en water – dit een recht zou moeten zijn. En er is ongelijkheid. Maar tegelijkertijd, als ik mijn optimistische hoed opzet, zijn er wereldwijd meer mensen dan ooit verbonden. Gezondheidszorg over de hele wereld is gemiddeld beter dan ooit. Toegang tot onderwijs in het algemeen is beter dan ooit. Zolang er een digitale kloof is, moeten we ze in de gaten houden. Misschien is het technologie een mensenrecht, maar educatie en het begrijpen van de technologie.”

Sven Etzold: “Als technologie wordt gedefinieerd als het recht op toegang tot informatie die ik nodig heb om mijn leven te verbeteren, zou ik zeggen: ja, technologie is een mensenrecht. Technologie lijkt meer op het vehikel: je moet er toegang toe hebben om alle andere uitdagingen aan te gaan. Ik ben het ermee eens dat als we naar de piramide van Maslow kijken, de dingen zijn veranderd. Toegang tot informatie en het recht om ook je eigen gedachten te kunnen verwoorden en om deel te nemen aan een mondiale dialoog zou er ook moeten zijn. Het gaat niet alleen om overleven, het gaat ook om een ​​vitaal onderdeel van een samenleving te worden. Wij in de westerse wereld moeten ervoor zorgen dat fundamentele rechten kunnen worden toegepast in andere samenlevingen. En ik denk dat technologie een zeer nuttig hulpmiddel is om dit te doen. En ook om de vlag in de lucht te steken en te zeggen dat we een andere koers moeten varen, in plaats van blind rechtdoor te gaan."

Meer weten?

Biografie Sven Etzold

Sven Etzold is Senior Marketing Director, Head of Business Marketing bij u-blox. Na 10 jaar advieswerk op het gebied van nieuwe media, nam Sven Etzold de verantwoordelijkheid over voor de online marketing van een beveiligingssoftwarebedrijf. Sinds 2015 leidt hij het Business Marketing-team op het hoofdkantoor van u-blox, in Thalwil, Zwitserland. Sven studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit van Darmstadt (Duitsland).

Biografie Michael Peeters

Dr. Ir. Michael Peeters is program director connectivity en humanized technology bij imec. Als hoofd van de Nokia Incubator en het innovatieportfolio bij Nokia – en eerder als CTO voor de draadloze (wireless) divisie van Alcatel-Lucent – heeft Michael steeds de afweging moeten maken tussen de mogelijkheden van technologie en de economische realiteit. Voorafgaand aan zijn rol als CTO voor de wireless divisie was hij ook CTO voor de wireline divisie van Alcatel-Lucent. Michael is auteur van meer dan 100 peer-reviewed publicaties, verschillende whitepapers en patenten op het vlak van access-netwerken en fotonica. Michael behaalde een Ph.D. in Toegepaste Fysica en Fotonica aan de Vrije Universiteit Brussel, evenals een masterdiploma in elektrotechniek.

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies