imec.icon

5 min

Een smartwatch om patiënten sneller van plaats A naar B te brengen

Onderzoekers van imec ontwikkelden, samen met enkele bedrijven en ziekenhuizen, zelflerende planningsalgoritmes en een smartwatch-interface.

De ziekenhuizen van tegenwoordig zijn vaak grote campussen, een dorp in het klein. Achter de schermen transporteren honderden werknemers patiënten en goederen van de ene plaats naar de andere. Onderzoekers van imec ontwikkelden, samen met enkele bedrijven en ziekenhuizen, zelflerende planningsalgoritmes en een smartwatch-interface om dit efficiënter te laten verlopen. Greet Vanden Berghe van imec – ITEC – KU Leuven en haar collega’s uit het imec.icon-project AORTA vertellen er meer over.

Een ritje naar Radiologie, graag

Tijdens hun verblijf in een ziekenhuis moeten patiënten vele onderzoeken of behandelingen ondergaan, en dat op verschillende locaties. Daarom worden er continu patiënten van de ene plaats naar de andere gebracht. Hetzelfde geldt voor medisch materiaal. Toestellen moeten worden overgebracht, voorraden aangevuld. Vandaag gebeurt dit transport gescheiden: verpleegpersoneel zorgt voor patiëntentransport, logistiek personeel zorgt voor het transport van medisch materiaal. En elke stroom heeft zijn eigen centrale dispatching die een planning maakt voor deze transporten.

Kan technologie dit transport efficiënter maken? Greet Vanden Berghe, onderzoeksleider AORTA: “Twee jaar geleden startten we met het imec.icon-project AORTA met als doelstelling de logistieke processen in ziekenhuizen verder te optimaliseren. Met twee grote ziekenhuizen, de bedrijven Xperthis en Televic Healthcare, en drie imec-onderzoeksgroepen gingen we aan de slag. Het oorspronkelijk doel was om het patiëntentransport en dat van medisch materiaal te combineren, maar dat bleek in de praktijk (nog) niet mogelijk. Het is met de huidige regelgeving in de ziekenhuizen immers niet toegestaan dat iemand die een patiënt overbrengt ook medisch materiaal meeneemt en vice versa. Maar met onze technologie is het wel perfect mogelijk om – eventueel later – beide te combineren.”

Smartwatch geeft duidelijke instructies

Een verpleger die een patiënt komt ophalen moet verschillende toestellen raadplegen i.v.m. dit transport: verschillende apps op zijn smartphone, een pc in de kamer, enz. Het zou gemakkelijker zijn als alle basisinfo op één scherm kan verschijnen, dat direct zichtbaar is (dus geen smartphone die je uit je zak moet halen). Na gesprekken met deze medewerkers werd gekozen voor een smartwatch. Het wordt echter niet rond de pols gedragen (want niet toegelaten voor ziekenhuispersoneel vanwege hygiëne) maar het smartwatch-schermpje hangt aan een rekbaar lint aan het borstzakje.

Wim Dereuddre, software-ingenieur bij Televic Healthcare: “We maakten een user interface die zeer gebruiksvriendelijk is en – aangezien we maar beschikken over een klein schermpje – telkens een minimale hoeveelheid aan informatie toont. Vanuit een centrale database wordt een opdracht naar de medewerker verstuurd; en dit verschijnt op zijn of haar schermpje. Bijvoorbeeld: patiënt x moet van kamer A naar radiologie gebracht worden. Indien men deze opdracht accepteert (bv. omdat men vrij én in de buurt is), verschijnt de nodige info chronologisch op het scherm. Allereerst moet het armbandje van de patiënt gescand worden (met de smartwatch) ter identificatie. Vervolgens verschijnt info over wat mee te nemen, enz.”

Vandaag moeten alle medewerkers steeds langs de dispatch passeren om nieuwe opdrachten te krijgen. Via dit systeem kunnen ze onderweg echter al nieuwe opdrachten aannemen. Dit alleen al bespaart hen tijd, en kilometers. En het systeem houdt ook rekening met andere belangrijke informatie: in het geval van een zwaardere patiënt, bijvoorbeeld, zullen twee personeelsleden gevraagd worden voor de opdracht. Bovendien wordt via het schermpje bijvoorbeeld ook aangegeven of er onderweg een rolstoel moet worden opgehaald.

Peter Beirlaen, Xperthis: “Het meest verrassende in dit project vond ik de makkelijke acceptatie van dit systeem door het personeel. Je zou het immers kunnen zien als een extra ‘controle’ (waar is het personeel, hoeveel opdrachten nemen ze aan, enz.), maar in plaats daarvan gaven de medewerkers aan dat het hun werk veel gemakkelijker maakte. En die meerwaarde woog op tegen de mogelijke vorm van controle. Ook gaven nieuwkomers aan dat het voor hen gemakkelijker was om zich in te werken, omdat ze via de module heel duidelijke en chronologische instructies kregen.”

Een dynamische planning

Voor een goede planning van dit soort situaties heb je gespecialiseerde software nodig. Wim Vancroonenburg, imec – ITEC – KU Leuven: “Onze onderzoeksgroep is gespecialiseerd in algoritmes voor planningsproblemen. Voor dit specifieke project hebben we dynamische planningsalgoritmes ontwikkeld. Die herberekenen de planning telkens er nieuwe info binnenkomt. Bijvoorbeeld: ’s middags raakt een van de liften defect, dus de berekende route van A naar B gaat beter niet langs deze liften. De ontwikkelde algoritmes kunnen in ziekenhuizen gebruikt worden, maar ook in andere contexten waar planning en transport belangrijk zijn.”

Een algoritme dat steeds slimmer wordt

Greet Vanden Berghe: “Bovendien zijn de algoritmes ook zelflerend. Ze ‘leren’ bijvoorbeeld dat er steeds vertraging is als je de medewerkers via een bepaalde lift stuurt, en bij de berekening van de snelste route wordt dit dan mee als input gebruikt.”

De toekomst

Op 8 maart wordt het imec.icon-project AORTA officieel afgesloten met een voorstelling van de resultaten aan de partners en andere geïnteresseerden. De betrokken partijen gaven al aan zeker verder gebruik te maken van de opgedane kennis. Zo zal de imec – ITEC – KU Leuven onderzoeksgroep zich meer focussen op dynamische planningssoftware omdat hier een duidelijke nood aan is. Televic zal de opgedane kennis en nieuwe technologie verwerken in hun huidig aanbod van slimme verpleegoproepsystemen om op deze manier de efficiëntie ervan te verhogen. En Xperthis, als ICT-specialist voor ziekenhuizen, zal de opgedane expertise ook aanwenden voor het verbeteren van hun service. Maar natuurlijk hoopt iedereen dat deze oplossing uiteindelijk aan het borstzakje van het verplegend personeel zal hangen.

Biografie Greet Vanden Berghe

Greet Vanden Berghe is professor aan het Departement Computerwetenschappen van de KU Leuven. Ze leidt in imec - ITEC - KU Leuven de onderzoeksgroep CODeS op de Technologiecampus Gent, die zich richt op het ontwikkelen van algoritmen voor personeelsplanning, rittenplanning, productieplanning. De resultaten van het onderzoek zijn geïmplementeerd in beslissingsondersteunende software voor de gezondheidszorg en de industrie.

Biografie Wim Dereuddre

Wim Dereuddre studeerde af in 2005 als Burgerlijk Ingenieur Computerwetenschappen aan de Universiteit Gent. Momenteel werkzaam hij bij Televic Healthcare in Izegem als Research & Software Engineer. e-mail: w.dereuddre@televic.com

Biografie Wim Vancroonenburg

Wim Vancroonenburg is postdoctoraal onderzoeker bij de onderzoeksgroep imec - KU Leuven - ITEC & CODeS, waar hij onderzoek verricht naar dynamische en stochastische optimalisatieproblemen met toepassingen in de gezondheidszorg, logistiek en productieomgevingen. Sinds 1 oktober 2016 wordt zijn onderzoek hiernaar gesteund door een postdoctoraal mandaat van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO).

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies