imec.cityofthings

5 min

Visie: Imec helpt goudmijn van Vlaamse hightech technologie te ontginnen

Intro

In Vlaanderen wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe hightech technologieën, en daar komen vaak prachtige resultaten uit. Maar uiteindelijk stroomt maar een klein deel van die innovaties door naar de markt, bijvoorbeeld als een nieuw product of een verbeterde versie van een bestaand product. Roger Lemmens, directeur voor de incubatie- en innovatiediensten van imec, vertelt hoe imec die kloof helpt te overbruggen, met nog meer ondersteuning voor het volledige innovatietraject en vanaf 2017 ook een totaalaanbod van expertise in software én hardware.

iMinds (nu geïntegreerd in imec) heeft door de jaren heen een aantal diensten opgebouwd om jonge starters en bedrijven te helpen nieuwe digitale technologie naar de markt te brengen. Ook bij imec zelf werd een scala aan diensten uitgebouwd, maar dan meer gericht op de ontwikkeling van hardware. Door het samengaan van de twee onderzoekscentra in oktober 2016 heeft het vernieuwde imec nu topexpertise in huis op het gebied van zowel software als hardware. Bovendien heeft imec dankzij zijn 3.500 onderzoekers belangrijke hefbomen in handen in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, het IoT, en slimme steden, mobiliteit en logistiek.

“In 2016 was de startupwerking iStart (nu imec.istart) goed voor 20 nieuwe startende digitale ondernemingen,” zegt Roger Lemmens. “Dat brengt het totale aantal bedrijven dat door iStart – sinds de start van het programma in 2011 - is begeleid ruim boven de 100. Alleen al in 2016 heeft ons portfolio van starters bijna 20 miljoen euro aan vervolgfinanciering opgehaald, wat toont dat onze aanpak heel wat waarde naar boven kan halen.”

Ook ICON (nu imec.icon) – de formule voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek door multidisciplinaire teams uit bedrijven en universiteiten – leverde in 2016 opnieuw een aantal succesvolle projecten af. Een voorbeeld is iFest, een project met als doel een nieuwe generatie festivalbandjes te ontwikkelen die op basis van ingebouwde communicatie- en sensorfunctionaliteiten voor een rijkere festivalervaring zorgen.

Een ander hoogtepunt van het voorbij jaar was het opstarten van het City of Things-project in Antwerpen, een ambitieuze proeftuin wat betreft de organisatie en technologische opzet van de toekomstige slimme stadsomgeving.

Het Leuvense innovatieteam voor Vlaanderen van zijn kant leverde onder meer een belangrijke bijdrage aan een aantal sectorinitiatieven. Een voorbeeld is het i-FAST platform van de Vlaamse voedingsindustrie, een platform om innovatieve technologieën en analysemethodieken naar de voedingsbedrijven te brengen. Met de deelname aan die sectorwerking kan imec nieuwe technologie onder de aandacht brengen van groepen bedrijven die op zichzelf vaak geen weet hebben van de huidige snelle evolutie in hightech. Daarnaast organiseerde de Leuvense groep opnieuw heel wat workshops voor de industrie en ondersteunde ook concreet een aantal Vlaamse kmo’s om hun producten klaar te maken voor de markt, zoals bv. de startups Airobot (module voor precieze afstandsmeting in drones) en Sensolus (gps-tracker) en het bedrijf Hydroko dat een slimme watermeter ontwikkelt, een oplossing die o.a. tegen 2020 in Antwerpen zal uitgerold worden.

“Wat we tot nu toe met deze programma’s in Vlaanderen deden, was vooral een steuntje in de rug geven, met onderzoek, zakelijke expertise en waar toepasselijk ook financiële hulp,” zegt Lemmens. “Die aanpak willen we nog meer gaan uitbouwen, waarbij we bedrijven helpen doorheen het volledige innovatietraject van idee via applicatie-prototypes tot een succesvol digitaal product. Dat noemen we onze digitale incubatie- en innovatieservices (DIS). Centraal daarbij is onder meer de ‘Living Labs’-methodologie. Kort samengevat bestaat die erin dat we in elke fase van het innovatietraject de resultaten voorleggen aan panels van eindgebruikers of professionals. Die geven dan feedback die direct gebruikt kan worden om het idee, de plannen, of het prototype bij te sturen via co-creatie. Door die voortdurende interactie krijg je uiteindelijk een product dat beter beantwoordt aan de noden en verwachtingen van de gebruikers, en dat dus ook sneller zijn plaats kan veroveren op de markt.”

In 2017 wordt de DIS-aanpak uitgerold als een geïntegreerde dienst aan Vlaamse en internationale industriepartners. Roger Lemmens: “Dat we dit vanaf 2017 kunnen is mede dankzij het vernieuwde imec; door nauwe samenwerking met alle afdelingen zoals imec.IC-link of imec Taiwan die ons aanbod vervolledigen.”

Centraal in de nieuwe aanpak wordt vanaf maart 2017 de site ‘De Krook’ in Gent. Het ultramoderne gebouw is volledig ingericht voor de digitale toekomst, met onder andere een data wall, aangepaste ruimtes waar gebruikers technologie in verschillende stadia kunnen ontwerpen en uitproberen, en verspreid over de site zo’n 250 intelligente sensoren. Die sensoren sturen hun data naar een open platform, gelijkaardig aan het City of Things-platform dat imec in Antwerpen uitrolt. De Krook moet het fysieke uitstalraam worden van al onze digitale incubatie & innovatiediensten, waarbij we ook nauw samenwerken met andere strategische partners, zoals UGent en industriële spelers die met digitale innovatie bezig zijn.

Een ander speerpunt blijft het City of Things-project in Antwerpen. Roger Lemmens: “Antwerpen is ons grootste Living Lab, met ons open datanetwerk waarop bedrijven in alle fases van hun innovatie kunnen experimenteren en hun oplossing kunnen valideren, onder andere door op een gestructureerde wijze gebruik te maken van de expertise van onze panels van gebruikers. Welnu, van dat project willen wij ons Smart City-vlaggenschip maken, een voorbeeld van wat we ook in andere steden of omgevingen kunnen gaan realiseren.”

‘Voor de starters,” zegt Lemmens, “bieden we vanaf 2017 een complementair aanbod aan. Imec.istart zal zich richten op Vlaamse hightech startups die door ervaren entrepreneurs en experts begeleid worden naar groei en internationale doorbraak. Imec.xpand, het tweede initiatief, dient dan weer ter ondersteuning van meer kapitaalintensieve starters: initiatieven die knowhow en technologie van imec naar de markt brengen, met producten die gebruik maken van de unieke kracht van nanotechnologie en miniaturisatie. Bijkomend gaan we voor onze starters meer nadruk leggen op acceleratie, zodat ze sneller kunnen groeien. Daarvoor gaan we ook meer inzetten op verticale ondersteuning, met diensten en experten gespecialiseerd in een specifiek domein, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg.”

 

Biografie Roger Lemmens

Roger Lemmens is imecs directeur voor de incubatie- en innovatiediensten. Hij werd in 1993 Burgerlijk Ingenieur Wiskunde bij de TU Eindhoven en behaalde in 2002 een MBA aan Vlerick Business School. Hij bouwde zijn loopbaan uit binnen verschillende softwarebedrijven zoals Real Dolmen, Pietercil (Nederland) en NMC (Duitsland). Voor hij bij iMinds kwam was Roger 6 jaar CEO van xperthis, een Belgisch bedrijf van bijna 200 medewerkers, dat software ontwikkelt, implementeert en supporteert voor de gezondheidssector.

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies