General

5 min

Voorwoord januari 2017

Elke maand blikt onze CEO terug op gebeurtenissen uit zijn (professionele) leven en beschrijft enkele van de onderwerpen die die maand aan bod komen in imec magazine. 

Samen het onmogelijke mogelijk maken

“Fantastische groeicijfers, belangrijke technologische doorbraken in tal van domeinen, de fusie met het digitale onderzoekscentrum iMinds: 2016 was een superjaar voor imec. Maar lang blijven stilstaan bij realisaties uit het verleden is voor imec geen optie. Meer dan ooit kijken we immers naar de toekomst; een toekomst die stoelt op radicale innovatie; een toekomst waarin we de ambitie hebben om samen met onze klanten en partners het onmogelijke mogelijk te maken…” – Luc Van den hove, Algemeen Directeur en CEO imec.

2016 – een superjaar voor imec

Wanneer ik terugblik op 2016, kan ik maar één ding concluderen: 2016 was een superjaar voor imec. 

Enerzijds konden we alweer fantastische groeicijfers voorleggen, en dat in alle segmenten waarin we actief zijn. Groeicijfers die bovendien resulteerden in een omzetstijging van ongeveer 35 miljoen euro (+7 à 8 procent op jaarbasis). Dat is immens – en bovendien een trend die we al een aantal jaren op rij mogen optekenen.

Daarnaast hebben we samen met jullie – onze trouwe partners en klanten – tal van innovatieve projecten geïnitieerd en succesvol afgewerkt, en daarbij verschillende technologische doorbraken gerealiseerd in een heel aantal domeinen. Een beknopt overzicht daarvan vinden jullie terug verder in dit jaarverslag. Ook dat zijn prestaties waar we trots op mogen zijn!

Een andere belangrijke realisatie in 2016 was de opening van de nieuwe cleanroom. Dankzij dit ultramoderne lab van meer dan 4.000 m² (waarmee we onze cleanroominfrastructuur uitbreiden tot meer dan 12.000m²) kunnen we verder onderzoek verrichten naar nieuwe technologieën om microchips nog krachtiger, kleiner en energiezuiniger te maken – en dat met de meest geavanceerde chipproductieapparatuur.

En tenslotte was er natuurlijk de fusie met het Vlaamse digitale onderzoekscentrum iMinds. Het is een fusie die tot stand kwam op basis van opportuniteiten; een fusie bovendien die werd afgerond met een snelheid die niemand voor mogelijk had gehouden in het begin van het jaar. Het is een huwelijk tussen chip- en systeemtechnologie enerzijds en digitale technologie anderzijds – waardoor we voortaan nog beter gewapend zijn om onze sterktes verder uit te bouwen en een nog grotere lokale en internationale impact te creëren.

Dat laatste blijkt overigens ook uit de duo-interviews in deze editie van het imec Magazine, waarin een hardware- en een software-expert telkens samen hun licht laten schijnen op de belangrijkste realisaties in hun vakgebied het voorbije jaar. En meteen blikken ze ook vooruit op wat de toekomst voor ons in petto heeft.    

Onze missie: samen het onmogelijke mogelijk maken

Want terugblikken op een succesvol jaar is uiteraard altijd leuk. Maar waar we bij imec vooral mee bezig zijn, is de toekomst. En ook daar zal de fusie met iMinds de volgende jaren een belangrijke meerwaarde creëren. 

Onze snel evoluerende maatschappij heeft immers steeds meer nood aan disruptieve oplossingen in domeinen zoals slimme steden, gezondheid(szorg), industrie 4.0, mobiliteit en energie; oplossingen waarin hardware en software nauw met elkaar verweven zijn. En precies die multidimensionale R&D-omgeving creëren we nu bij imec door onze expertise in nano-elektronica te bundelen met iMinds-kennis in onderzoeksgebieden zoals datawetenschap, cryptografie en slimme netwerktechnologie.

Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat die kennis niet enkel van binnen de imec-muren kan komen. Vandaar onze ambitie om de samenwerking met lokale universitaire onderzoeksgroepen, maar ook met internationale universiteiten, verder uit te diepen.  Net door ons wereldwijde ecosysteem verder te versterken, kunnen we onze internationale leiderschapspositie immers verder uitbouwen en de alsmaar groeiende innovatiebehoefte in onze industrie adequaat aanpakken.  

Een nauwe samenwerking met Vlaamse (industrie)partners – waarbij we hen vakkundig begeleiden doorheen hun disruptieve innovatietrajecten – blijft uiteraard ook centraal staan in onze werking. Als ’s werelds toonaangevende onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie zijn we immers uitstekend geplaatst om hightech innovatie te stimuleren én te realiseren, zowel op lokaal, Europees als wereldwijd vlak. Enkel op die manier kunnen we een stevige basis leggen voor oplossingen die bijdragen aan een beter leven voor iedereen.

Daarnaast zullen we – via venturing-initiatieven – het naar de markt brengen van hightech oplossingen blijven ondersteunen, via programma’s zoals imec.istart en imec.xpand die op dit moment verder worden uitgebouwd.

Op al die punten zetten we in 2017 dus volop in. Zo kunnen we soepel blijven inspelen op de snel veranderende noden van onze maatschappij, en samen met jullie het onmogelijke mogelijk maken. Met imec als jullie vertrouwde en strategische innovatiepartner bij uitstek!  

 

Luc Van den hove,
Algemeen directeur en CEO imec

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies