GeneralArtificial intelligence

5 min

Voorwoord mei 2019

Elke maand blikt onze CEO terug op gebeurtenissen uit zijn (professionele) leven en introduceert hij enkele van de onderwerpen die aan bod komen in imec magazine. Deze maand geeft hij een paar mooie voorbeelden over hoe technologie wordt ingezet voor maatschappelijke thema’s als wateroverlast, onderwijs en lokale handel in de stad. 

“Technologie en innovatie moeten de maatschappij ten goede komen. En deze maand hebben we enkele mooie voorbeelden die dat illustreren.”

Technologie kan ons leven leuker maken – denk aan Netflix met persoonlijke aanbevelingen, de nieuwste smartphones, hippe fitnesstrackers – maar het kan ook ingezet worden om maatschappelijk-relevante thema’s aan te pakken. Zo maakte Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters deze maand budget vrij om een ‘Internet of Water’ uit te rollen in Vlaanderen. Met 2.500 kleine, energiezuinige en draadloze sensoren zal de waterkwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater continu gemonitord worden. Op basis van actuele meetgegevens, aangevuld met zelflerende voorspellingen van belangrijke parameters, zullen er tijdig maatregelen kunnen genomen worden. Met alle relevante partners aan boord – VMM, Watergroep, Aquafin, VITO, imec en Vlakwa – kan dit een echt verschil maken.

movie internet of water

Ook voor het onderwijs werd deze maand een grote som geld vrijgemaakt door onze minister, meer bepaald om het project i-learn te lanceren. Op deze manier moet gepersonaliseerd leren in onze klassen een realiteit worden. Imec- en KU Leuven-onderzoekers zullen een studie maken van de concrete noden en ook een grondige screening en kritische evaluatie maken van wat in binnen- en buitenland aan oplossingen bestaat. Waar nodig zullen ook nieuwe oplossingen ontwikkeld worden. Dit alles zal dan gratis aangeboden worden via het i-learn leerlingenportaal.

Hoe technologie eenzaamheid in de stad kan aanpakken, kwam aan bod in het vorige nummer van imec magazine. Deze maand keren we opnieuw naar de stad, meer bepaald met een nieuw project dat zal trachten om op basis van artificiële intelligentie de stad aantrekkelijker te maken. De slimme stad van morgen moet niet enkel efficiënt zijn maar moet vooral een plaats zijn waar je continu nieuwe dingen kan ontdekken. Kan technologie ervoor zorgen dat we meer op ontdekking gaan in de stad, en de lokale handel meer gaan waarderen? Ik geloof dat dit kan dankzij een nieuwe – maatschappelijk getinte – kijk op artificiële intelligentie.

Verder in dit nummer ook artikels over een unieke radaroplossing die onze gezondheid kan monitoren en ons laat communiceren met machines; een ‘schitterend’ onderzoek van onze IMO-IMOMEC collega’s (imec-onderzoeksgroep aan de UHasselt) over kunstmatige diamanten voor sensoren, kwantumcomputers enz.; en hoopgevend onderzoek van onze BioMed collega’s (imec-onderzoeksgroep aan de KU Leuven) over hoe wiskundige modellen dokters en patiënten kunnen bijstaan. Veel leesplezier!

Luc Van den hove,

Algemeen directeur en CEO imec

 

Meer weten?

  • Lees het persbericht over het Internet of Water.
  • Ontdek meer over het i-Learn project in dit persbericht.
  • In het imec magazine van april verscheen dit artikel over eenzaamheid bij ouderen en hoe technologie kan ingezet worden.

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies