General

5 min

Voorwoord mei 2018

Elke maand blikt onze CEO terug op gebeurtenissen uit zijn (professionele) leven en introduceert hij enkele van de onderwerpen die aan bod komen in imec magazine. Deze maand vertelt hij over hoe je ‘met andere ogen’ tot echte innovaties kan komen.  

“Door chiptechnologie met andere ogen te gaan bekijken, ontstaan prachtige innovaties die echt het verschil maken voor onze planeet en ons leven.”

Het thema van ons ITF-congres is dit jaar ‘New perspectives’. Hoe echte innovatie ontstaat als je iets met andere ogen gaat bekijken. Neem bijvoorbeeld lithografie. Voor een chipfabrikant is het dé manier om kleinere transistoren te maken en dus snellere en betere chips. Maar toon dezelfde technologie aan een onderzoeker die OLED-schermen maakt, en hij ziet er een manier in om kleinere pixels te maken. En zo krijgen we plooibare tv-schermen met hogere resolutie. 

Of neem oxidedoorslag, een bekend betrouwbaarheidsprobleem bij transistoren doordat er een geleidend pad ontstaat doorheen het oxide, een zogenaamd filament. Als je dit met andere ogen gaat bekijken – bv. die van een expert in hersenonderzoek – dan zal je al gauw de gelijkenis zien met onze hersenen. Er bestaan namelijk verschillende tussenniveaus van dit filament en je kan de sterkte van het filament controleren. En dat is precies wat er in onze hersenen gebeurt: de verbindingen tussen neuronen kunnen sterker of zwakker worden afhankelijk van gebeurtenissen, het leerproces, enz. En zo kwamen onze onderzoekers op het idee om deze RRAM-filamenten te gaan gebruiken in chips die werken zoals onze hersenen., zogenaamde neuromorfische chips.

Of neem elektrodes, de basisonderdelen van een transistor. Geef ze aan een celbioloog en hij ziet een manier om minutieuze stroompjes te zetten op een cel waardoor het celmembraan opent en genetisch materiaal kan opnemen. Op basis van dit inzicht, maakten onze onderzoekers een chip met honderden kleine elektrodes en met speciale oppervlaktechemie zodat cellen erop kunnen groeien. Startend van stamcellen, kan je zo een orgaan groeien. Dankzij de elektrodes – die individueel aanstuurbaar zijn – kan je namelijk heel precies selecteren welke cellen een bepaalde genetische code opnemen en zo gaan de stamcellen differentiëren tot bloedvaten, hartcellen, enz. tot je een volledig orgaan hebt. 

Tijdens ons ITF-congres zullen we enerzijds tonen hoe chiptechnologie verder evolueert om steeds betere elektronica te maken, maar anderzijds ook hoe chiptechnologie aan de basis ligt van prachtige innovaties in heel andere sectoren. Net door er met andere ogen naar te kijken. Chiptechnologie zal ervoor zorgen dat we veiliger gaan rijden, langer gezond kunnen leven, beter omspringen met energie, enz. Innovaties die echt het verschil maken voor onze planeet en ons leven.

In het meinummer van imec magazine brengen we zowel iets over ‘deep’ chiptechnologie als over zijn toepassing in andere sectoren. ‘Meerderheidspoorten’ zijn een totaal nieuwe manier om rekenchips te maken die veel sneller, zuiniger en compacter zijn dan hun CMOS-tegenhangers. In het artikel over OLED-schermen tonen we het nut van fotolithografie in dit domein, en verder ook aandacht voor folies met sensoren en een voorspeller voor de energieproductie van zonnepanelen. Veel leesplezier!

Luc Van den hove,
Algemeen directeur en CEO imec

 

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies