imec.iconSmart Mobility

10 min

Imec.icon-onderzoek geeft Televic Rail inzicht in de nieuwste technologieën

Televic Rail ontwikkelt spoorgerelateerde passagiersinformatiesystemen en sensoroplossingen die de concurrentie ver achter zich laten. Het West-Vlaamse bedrijf maakt daarbij dankbaar gebruik van de inzichten en technologieën die voortvloeien uit de imec.icon-onderzoeksprojecten.

We staan er eigenlijk nooit bij stil – maar wanneer we de trein, tram of metro nemen, worden er continu grote hoeveelheden data uitgewisseld tussen de wagons en de (spoor)controlecentra in de buurt om alle verplaatsingen veilig te laten verlopen.  

Maar niet alleen veiligheid staat centraal. Passagiers zijn een stuk veeleisender geworden en willen voortdurend op de hoogte worden gehouden van vertragingen, pannes en onderhoudswerken die een invloed hebben op hun reis en hun agenda’s. 

En dat allemaal in een omgeving waarin het garanderen van een stabiel draadloos communicatienetwerk geen evidentie is: de hoge snelheid waarmee spoorvoertuigen zich verplaatsen, de omgeving waarin zij rijden (tunnels, bergen, platteland, enz.) en het gebruik van hoogspanningsleidingen zijn immers nefast voor goede draadloze communicatie.

Televic Rail: spoorvervoer zo veilig, efficiënt en comfortabel mogelijk maken 

“Dat is de complexe omgeving waarin Televic Rail actief is,” zegt Dirk Van Den Wouwer , Research Lead bij het West-Vlaamse bedrijf. “Televic Rail maakt sinds 1985 deel uit van de Televic Group. Terwijl de bredere groep focust op de bouw van kritische communicatiesystemen, leggen wij ons specifiek toe op de ontwikkeling en de verkoop van passagiersinformatiesystemen en sensoroplossingen voor spoorvoertuigen. Ons doel: spoorvervoer zo veilig, efficiënt en comfortabel mogelijk maken. Televic Rail kan daarvoor rekenen op meer dan 200 medewerkers. Onder hen een 70-tal ingenieurs die nieuwe oplossingen onderzoeken en ontwikkelen.”

“Onze belangrijkste klanten zijn grote treinbouwers zoals Alstom, Bombardier en Siemens. En we zijn wereldwijd actief: vandaag zijn al meer dan 24,000 trein-, tram- en metrowagons – verspreid over Azië, Europa, Noord-Amerika en Oceanië – uitgerust met Televic Rail-technologie.”

Innovatie zit ingebakken in het Televic-DNA. Zo investeert het bedrijf 10 à 15% van zijn jaarlijkse omzet in onderzoek en ontwikkeling, haalt het 80% van zijn omzet uit producten die in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld zijn, en beschikt het over een legertje eigen ingenieurs. Maar desondanks voelde het bedrijf aan dat samenwerking over de bedrijfsgrenzen heen een absolute must is om zichzelf opnieuw te blijven uitvinden en een concurrentieel voordeel uit te bouwen.

Van imec.icon-onderzoeksproject tot multi-miljoen dollar contract in de VS

“Onze spooroplossingen zijn bijzonder veelzijdig en complex. Typisch bestaan ze uit een combinatie van (draadloze) communicatie-componenten, software én hardware. Door samen te werken met andere bedrijven en onderzoekscentra kunnen we snel nieuwe technologieën omhelzen; technologieën die ons helpen een meerwaarde te creëren voor onze klanten en onze concurrenten steeds een stapje voor te blijven. Zo zijn we bij het imec.icon-onderzoeksprogramma terechtgekomen,” aldus Dirk Van Den Wouwer .

De voorbije jaren heeft Televic Rail inderdaad aan een reeks imec.icon-onderzoeksprojecten deelgenomen – met namen zoals TRACK, RAILS en TraPIST; projecten waarvan de technologische uitkomsten en inzichten ondertussen door Televic vertaald werden in concrete producten. En die producten legden dan weer de basis voor een aantal belangrijke contracten – zowel in Europa als in de VS. 

Van Brussel en Londen tot San Francisco

Onder meer de Eurostar-treinen die rijden tussen Brussel en London zijn uitgerust met technologie die tijdens die imec.icon-projecten het licht zag. En hetzelfde geldt voor het contract dat Televic Rail onlangs afsloot met San Francisco lightrail; een contract waarbij het West-Vlaamse bedrijf een op maat gemaakt IP-netwerk levert, net als informatieschermen, een audiocommunicatiesysteem en ondersteunende software. 

Voortaan zullen de passagiers en de crew op de nieuwe trams van San Francisco dus over hun reisweg geïnformeerd worden met Vlaamse technologie; een contract ter waarde van ruim 10 miljoen dollar.

“De basis voor deze technologie – die verwerkt zit in ons nieuw synchronisatieproduct – werd gelegd tijdens het ‘TRACK’-project (2009 tot 2012). In het kader van dat project onderzochten we samen met een aantal partnerbedrijven en imec-onderzoekers aan de universiteiten van Antwerpen, Brussel en Gent hoe grotere (multimedia)bestanden voor passagiersinformatie- en entertainmentsystemen op een betrouwbare manier kunnen worden gedeeld tussen trein en controlecentrum; in realtime, over een heterogeen draadloos netwerk, en daarbij maximaal gebruik makend van de beschikbare bandbreedte,” licht Dirk Van Den Wouwer  toe. 

“Met de technologieën en inzichten uit dat project gingen wij vervolgens aan de slag om een baanbrekende synchronisatie-oplossing te bouwen, een platform dat gebruik maakt van verschillende draadloze communicatiestandaarden om software op grote schaal (tot maar liefst 30,000 wagons), vanop afstand, en met één druk op de knop te updaten.” 

Voordat Televic Rail dat synchronisatieproduct op de markt bracht, moest het spoorpersoneel met een USB-stick op elke trein afzonderlijk software en databases updaten (bijvoorbeeld bij het invoeren van een nieuwe dienstregeling); een proces dat helemaal niet werkt voor vloten van duizenden wagons. 

“Dankzij het onderzoek in TRACK en RAILS kan dat nu allemaal een stuk eenvoudiger: software-updates kunnen nu centraal gecoördineerd én gelanceerd worden. Zo kan de crew zich voortaan bezighouden met zaken die écht cruciaal zijn.”

‘Top of the bill’ in het Verenigd Koninkrijk

Ook in het Verenigd Koninkrijk ziet de toekomst er trouwens rooskleurig uit voor Televic Rail – onder meer dankzij de resultaten van het imec.icon ‘TraPIST’-project (2014 - 2015).

“Vroeger was treininfo statisch: het aankomstuur van je trein op de centrale displays paste zich bijvoorbeeld niet aan realtime omstandigheden aan. Van zodra er vertraging optrad, bleven de passagiers in het ongewisse van de impact ervan. Dankzij de uitkomsten van het TraPIST-project kunnen we nu echter de hele context van de treinreis in de gaten houden, die info op een intelligente manier verwerken, en de impact van vertragingen en disrupties in kaart brengen. Bovendien kunnen we – door middel van persoonlijke berichten op de smartphone bijvoorbeeld – elke passagier individueel informeren en alternatieve reiswegen voorstellen in functie van zijn of haar agenda,” legt Dirk Van Den Wouwer  uit. 

“Die functionaliteit wordt voor steeds meer klanten een belangrijke vereiste. Het feit dat wij één van de eersten zijn om zo’n systeem te kunnen aanbieden, geeft ons dan ook een belangrijk concurrentieel voordeel. We merken bijvoorbeeld nu al dat dit een aantal deuren heeft geopend in het Verenigd Koninkrijk – waar we als een echt innovatieve speler worden binnengehaald.”

televic screens metro

Televic Rail passagiersinformatiesystemen in de praktijk.

Allesbehalve op een dood spoor!

De voorbije maand is er een nieuw imec.icon-project van start gegaan waarin Televic Rail één van de hoofdrolspelers is. Ditmaal is het onderwerp niet het ontwikkelen van nieuwe generaties passagiersinfosystemen, maar wel het optimaliseren van de toegevoegde waarde van sensorsystemen.

“Niet alleen de treinomgeving wordt alsmaar complexer; hetzelfde geldt voor de sensorsystemen aan boord. Je kan immers steeds makkelijker en goedkoper sensoren produceren, met als resultaat dat er ook steeds meer sensoren effectief gebruikt worden: van 3 à 4 naar maar liefst 50 sensoren per wagon,” zegt Dirk Van Den Wouwer . 

Dankzij die sensoren kunnen een heleboel parameters continu in de gaten worden gehouden, met als doel slijtage aan de trein te beperken of vroegtijdig op te sporen en het comfort van de passagiers te verhogen. Zo worden onder meer de temperatuur van de motoren, wielen, assen en kogellagers, maar ook laterale en verticale trillingen, snelheid en versnelling, en belasting op de metalen structuur van de trein voortdurend gemonitord.

“Maar hoewel die sensoren extra data aanleveren, maken ze de zaken ook aanzienlijk complexer; en dat terwijl mensen die van die sensorinfo gebruik willen maken noch geïnteresseerd zijn in de technische aspecten van die sensoren, noch beschikken over de juiste tools om die informatie op een overzichtelijke manier te presenteren. En precies dat gaan we in het kader van het nieuwe DyVerSIFy-project onderzoeken.” 

Een eenvoudige rekensom: 1 + 1 = 3

Voor Dirk Van Den Wouwer  en Televic Rail heeft het imec.icon-onderzoeksmodel alvast zijn waarde bewezen. Hebben zij nog goede raad voor andere bedrijven die innovatie hoog in het vaandel dragen, en die (internationale) concurrenten voortdurend een paar stappen voor willen zijn?

“Eén van de valkuilen waar bedrijven vaak intrappen is dat zij hun eigen markt vrij goed kennen, en louter vanuit dat perspectief nieuwe oplossingen proberen te bedenken. Maar precies daardoor gaan – en blijven – ze op een eiland werken. Mijn advies voor echt innovatieve bedrijven is: kijk breder, hou je blik open en werk samen met anderen – niet alleen met onderzoekers, maar ook met spelers uit andere markten." 

"Door je eigen marktinzichten te koppelen aan externe expertise kan je erg veel leren. Op die manier wordt 1 + 1 effectief 3,” besluit hij.

 

Meer weten?

  • Het imec.icon-onderzoeksprogramma staat voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek. Over een periode van typisch twee jaar werken multidisciplinaire onderzoeksteams van (imec) wetenschappers, industriële partners en/of non-profitorganisaties samen om digitale oplossingen te ontwikkelen die hun weg vinden in het productportfolio van de deelnemende partners. 
    Interesse om deel te nemen? Een nieuwe oproep voor projectvoorstellen wordt gelanceerd op 12 januari 2018. Voor meer info kan je alvast terecht op deze pagina of door een mail te sturen naar icon@imec.be
  • Je kan meer info vinden over de drie imec.icon-projecten die in dit artikel worden vermeld op hun respectievelijke projectpagina's: TRACK, RAILS en TraPIST. Of, bekijk deze filmpjes voor een mooi overzicht van de projectinhoud en -resultaten:

Video over het TRACK project:

Video over het RAILS project:  

Video over het TraPIST project:

Biografie Dirk Van Den Wouwer 

Dirk Van Den Wouwer leads the R&D department of Televic Rail. Research activities include machine-learning and datamining, communications networks, railway applications,
big data infrastructures and mechatronics.  He has been involved in several nationally and internationally funded research projects and has a track record in executing and valorizing 
scientific research projects. Before joining Televic Rail, he was R&D Director at Gemidis NV - a spin-off company from Ghent University.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies