Mens en machine samen op de fabrieksvloer: nachtmerrie of droomhuwelijk?

Hoe zien onze fabrieken er in 2035 uit? Je hoeft geen groot visionair te zijn om je een ultramoderne productiehal voor te stellen die is volgestouwd met robots en artificiële intelligentie (AI). Een nachtmerriescenario à la ‘rise of the machines’? Niet noodzakelijk, want ook de mens zal in de fabriek van de toekomst een belangrijke rol spelen. Meer zelfs: als we de sterktes van mens en machine optimaal weten te combineren, kunnen we misschien zelfs de basis leggen voor een droomhuwelijk dat – tegen 2035 – het tijdperk inluidt van de vijfde industriële revolutie.

De maakindustrie (het deel van de industrie dat materialen tot nieuwe producten verwerkt) is de voorbije 300 jaar in sneltreinvaart geëvolueerd; in de 18e eeuw was er de verstedelijking en de uitvinding van de stoommachine; net voor de Eerste Wereldoorlog zagen nieuwe industrieën (zoals de staal- en olie-industrie) het licht, terwijl de uitvinding van elektriciteit de massaproductie van goederen mogelijk maakte. Sindsdien volgen de (r)evoluties elkaar steeds sneller op. Zo hadden we in de jaren ’70 de opkomst van digitale technologie, en een doorgedreven automatisatie (onder meer door de introductie van robots). En vandaag maken we het begin mee van Industrie 4.0. Die staat in het teken van het ‘Internet of Things’ (IoT): apparaten klein en groot – inclusief industriële robots – worden verbonden met het internet en produceren een continue stroom van data waarop doorgedreven data-analyses worden uitgevoerd. De bedoeling: het verschaffen van meer inzichten in industriële processen en de verdere optimalisatie ervan.

Indrukwekkend, niet? Maar uiteraard moeten we bij deze ontwikkelingen ook een aantal kanttekeningen durven te plaatsen; zo werden automatisering en optimalisatie doorheen de jaren steeds belangrijker terwijl de menselijke inbreng alsmaar meer in het gedrang kwam. 

 

imec-2035-header-12

 

En net die trend wordt met de komst van Industrie 5.0 doorbroken. In een wereld waarin elk individu zich ten volle wil ontplooien en uitdrukken, zal er immers steeds meer vraag komen naar unieke, op maat gemaakte, gepersonaliseerde producten. In zo’n tijdperk is niet langer robotgestuurde massaproductie de heilige graal, maar zal de menselijke creativiteit de doorslag geven. 

In de slimme fabrieken van 2035 zal er dus ruimte gemaakt moeten worden voor een nieuw samenwerkingsmodel. Een huwelijk – zo je wil – tussen mens en machine, waarbij robots het zware mechanische bandwerk voor hun rekening nemen, maar met de mens als ‘creatieve architect’ die gepersonaliseerde producten bedenkt en het werk in de fabriek in goede banen leidt. 

En zoals in elk huwelijk, zal communicatie heel belangrijk zijn. Machines mogen geen black boxes zijn waarvan de mens niet begrijpt hoe die redeneren en hoe die tot een bepaald besluit komen. Een nieuwe vorm van artificiële intelligentie zal hierbij heel belangrijk worden. Machines leren dan op een autonome manier en leren ook te anticiperen op daden van iets of iemand anders. 

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies