Smart Media Meetups

Platform dat innovaties in de mediasector stimuleert door het samenbrengen van het ecosysteem en door het informeren over nieuwe inzichten en initiatieven.

Media industrie

In Vlaanderen en Brussel zijn meer dan zeventigduizend mensen werkzaam in de media. In totaal creëert deze belangrijke economische pijler tweeënhalve procent van de lokale netto toegevoegde waarde. (bron: ‘Report on Data Analysis: Brussels’ media industry’ – Marlen Komorowski – SMIT, een imec-onderzoeksgroep aan de VUB – 2017).

De Smart Media Meetups hebben als doel alle stakeholders te verzamelen om deze positieve cijfers een groei-impuls te geven en een link te leggen tussen wat er lokaal en internationaal gebeurt. 

Smart Media Meetups

De Smart Media Meetups richten zich op:

  • Spelers uit de mediaindustrie en aanverwante sectoren
  • Vertegenwoordigers uit de verschillende overheidsniveaus
  • Onderzoekers

De inhoud steunt op twee pijlers. De eerste pijler is kennismaking met overheidssteun op Brussels, Vlaams of Europees niveau, zoals de steun vanuit VLAIO, Innoviris of de imec.icon of imec.livinglabs werking. De meetups kunnen ook inzichten delen met media professionals uit een programma zoals City of Things in Antwerpen, indien relevant voor nieuwe mediadiensten. 
Een tweede pijler behelst kennisdeling van resultaten uit innovatieprojecten tussen de aanwezige deelnemers en de betrokken nationale en internationale stakeholders. Best practices uit het brede media-ecosysteem presenteren zich om op die manier groei, vernieuwing en samenwerking aan te moedigen.

Smart Media Meetups vloeit samen uit de gemeenschappelijke doelen van twee specifieke initiatieven binnen imec.

  • In 2017 startte imec met communitywerking voor de Vlaamse media, zoals omschreven in het convenant van imec met Minister van Innovatie Muyters. Imec slaat hiervoor de handen in elkaar met MediaNet Vlaanderen, de ledenorganisatie van de Vlaamse mediasector.
  • In juni 2018 lanceerde SMIT, een imec-onderzoeksgroep aan de VUB, de Mediahub Brussel. Dit project beoogt kenniscreatie (nieuwe opleidingen, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek), kennisdeling (workshops, colloquia, conferenties), en het stimuleren van groei. De Mediahub komt voort uit het vierjarig onderzoek rond de Media Clusters Brussels en wordt gesubsidieerd door Minister van Media en Brusselse Aangelegenheden Gatz.

Smart Media Meetups is de plaats waar vanuit bovenstaande context initiatieven rond kennisdeling, vraaggedreven onderzoek en acceleratie voor het voetlicht worden geplaatst.

Partners

Smart Media Meetups is een initiatief van imec en Mediahub Brussel (SMIT, een imec-onderzoeksgroep aan de VUB), met ondersteuning van MediaNet Vlaanderen en de Belgian Association of Marketing.

Agenda en registratie

Alle details over Smart Media Meetup-data en registratie zijn te vinden op de MediaNet Vlaanderen website en de evenementenpagina van SMIT, een imec-onderzoeksgroep aan de VUB.

Contact

Heb je een vraag of wil je lid worden van de community? Stuur ons een e-mail.

Voor vragen over trainingprogramma’s in media economie en mediabeleid en informatie over mediagerelateerde onderzoeksprojecten, contacteer Prof. Dr. Karen Donders, Hoofd van de Media Unit van imec-SMIT. Voor Mediahub Brussels gerelateerde vragen, contacteer Olivier Braet, Senior Researcher bij imec-SMIT. 

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies