Hoe verloopt jouw reis doorheen de stad?

Ontdek hoe mobiliteit een beetje efficiënter werd gemaakt

Lees het op maakdatmee.be

In het imec.livinglabs-traject werd onderzoek gevoerd naar deze nieuwigheid door jou erbij te betrekken en te vragen naar je mening, je voorkeur en je afknappers. Je kon als eerste het prototype uittesten in jouw dagelijkse omgeving en feedback geven.

Hoe geraak jij van A naar B in Antwerpen?

De Pikaway-app, die zijn primeur eerst in Antwerpen zal kennen, is een bundeling van alle vervoersmiddelen om makkelijk én snel in en uit de stad te geraken. Is de tram of bus de goedkoopste manier? Kan je er op vier wielen op tijd geraken? Of is de Cloudbike toch de snelste? Misschien is er wel een efficiëntere of goedkopere route?

Pikaway biedt één duidelijk platform en stelt jou alternatieve routes en transportmiddelen voor. Zowel de ingeschatte reistijd als de kosten worden onmiddellijk voor jou berekend. Bovendien kan je via enkele klikken een ticketje aankopen.

In de volgende 4 stappen kregen we een beter inzicht in jouw noden en behoeften als potentiële (weg)gebruiker.

De coole co-creatiesessie

De coole co-creatiesessie

Het doel was hier om inzicht te krijgen in jouw huidige gewoontes wat betreft mobiliteit. Welke applicaties gebruik je nu om je vervoer te plannen, wat vind je van die applicaties, werken die al dan niet goed? Waar zitten nog frustraties?
Daarnaast werd het concept Pikaway toegelicht door Lab Box. Daarop kon je feedback geven en vragen stellen.

De verkennende vragenlijst

Welke verschillende types mobiliteitsgebruikers bestaan er? We trachten hier inzicht in te krijgen met een verkennende vragenlijst! Welk vervoer gebruik je voor welke trip, welke apps gebruik je en waarom, waar zitten nu de grootste problemen? We zijn gekomen tot 4 profielen, elk met hun eigen voorkeuren en gewoontes omtrent mobiliteit (type voertuigen, apps, …).

De voorbereidende veldtest

De voorbereidende veldtest

Tijdens deze test werd de applicatie voor de eerste keer op kleine schaal uitgetest gedurende één uur. Je kreeg de opdracht om je naar een locatie te begeven met behulp van de applicatie. Op die manier konden we de eerste ‘kinderziekten’ uit de applicatie halen.

De echte veldtest

De echte veldtest

Tijdens deze veldtest kon je de applicatie uittesten voor 3 weken in een dagelijkse context. Bovendien kreeg je gratis mobiliteitsbudget van ons!

We gingen na hoe je de applicatie gebruikt (wanneer gebruik je Pikaway, in welke situaties, …) .
We vroegen je om bij de de start een vragenlijst in te vullen net vóór de introductie van Pikaway. Op het einde van de veldtest heb je opnieuw een vragenlijst ingevuld. Zo konden we gaan bekijken of er bepaalde elementen veranderd waren doorheen de veldtest.
Daarnaast kreeg je ook nog een probing kit (een enveloppe met een opdracht) mee naar huis om tijdens die drie weken in te vullen. Deze bestond uit stickers, post-its, en werkmateriaal. Daarin zaten een aantal opdrachtjes met betrekking tot de applicatie.  

De verrassende vragenlijst

De verrassende vragenlijst

Deze laatste stap is heel belangrijk om het adoptiepotentieel in te schatten. Wie is de eerste doelgroep (leeftijd, geslacht, interesses, mobiliteitsprofiel, …) die interesse kan hebben in een applicatie als Pikaway en welke functionaliteiten moeten zeker aanwezig zijn om die mensen te bereiken? En hoe moet men die mensen bereiken? Welke mediagebruiken ze het meest? (video, social media, …)

Dankzij jou kan Lab Box een beter businessmodel ontwerpen en een strategie opmaken om de markt succesvol te betreden.

Bedankt dat je je steentje hebt bijgedragen aan innovatie en onderzoek! 

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies