Kr8cht

Kr8cht is een online game voor alle leerlingen van de laatste jaren van het lager onderwijs. In het kader van de onderwijsloopbaanbegeleiding wordt tijdens deze jaren de overgang naar het secundair onderwijs voorbereid. Na het spelen van de game hebben leerlingen kennisgemaakt met de studiedomeinen in het secundair onderwijs en een zicht gekregen op de inhouden en de beroepen die daarmee verband houden. De game biedt de leerlingen ook inzicht in hun eigen interesses.

Lees meer

VSimulation@ChildCareEducation

Kinderbegeleiders in opleiding komen in aanraking met heel wat regels en procedures rond veiligheid, hygiëne,… Kinderbegeleiders moeten hierbij verantwoorde keuzes leren maken. Dit vraagt om complexe vaardigheden en een innovatief leerproces waar VSimulation@ChildCareEducation met hun project aan tegemoet wil komen. Het project omvat een slim online spel dat via actieve participatie en directe feedback het kritisch denken en reflectie binnen kinderzorgopleidingen wil stimuleren. Door de integratie van learning analytics heeft de leerkracht vervolgens een innovatieve tool in handen om via een dashboard het onderwijsleerproces van elke lerende op te volgen en slim vorm te geven.

Dit project wordt uitgevoerd door cvo MIRAS in samenwerking met Greygin BVBA- Playitsafe, RHIZO 4 en VBJK

 

Lees meer

Tienerpas

Digitaal talentenportfolio voor onderwijsloopbaanbegeleiding

Binnen ons Vlaams onderwijs ligt de focus in eerste plaats op het bereiken van de eindtermen. Slechts enkele leerkrachten brengen ook de passies en talenten van hun leerlingen in kaart, vaak zonder systematische opvolging. Bijgevolg wordt er bij het maken van een studiekeuze te weinig rekening gehouden met talenten en passies van leerlingen. Tienerpas wil hier een antwoord op bieden. Tieners worden binnen dit project de trotse eigenaar van hun talentenportfolio. Een digitale tool die de mogelijkheid biedt om ieders unieke talenten in kaart te brengen en leerlingen zo ondersteunt bij hun ontwikkelingsproces. Tienerpas wil de koppeling maken tussen de eindtermen en talenten en helpt zo bij het maken van een bewuste en goed geïnformeerde studiekeuze.

Dit project wordt uitgevoerd door Stedelijk onderwijs Gent, Pedagogische Begeleiding PBSOG in samenwerking met Stedelijke Basisschool De letterdoos en de Freinet Middenschool

Lees meer

SAM- APP

De digitale coach in de praktijk

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben nood aan extra structuur en differentiatie. Dit is vaak een zware taak voor de leerkracht. De SAM- applicatie helpt de druk voor leerkrachten verlagen en fungeert als coach om op maat gestructureerde stappenplannen te voorzien tijdens praktijkvakken. Zo wordt individuele ondersteuning echt mogelijk voor leerlingen bij het uitvoeren van taken. SAM maakt het zo mogelijk om zowel voor leerkracht als leerling een rustige leeromgeving te creëren.

Dit project wordt uitgevoerd door het Maria Assumpta intituut – Opwijk in samenwerking met de MOZA-ik

Lees meer

KIKS

Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata

Begrippen als klimaat en artificiële intelligentie zijn niet meer uit de actualiteit weg te denken, toch bestaat hier nauwelijks kwalitatief lesmateriaal rond. KIKS biedt hier met hun project een antwoord op. KIKS legt via hun leerplatform artificiële intelligentie (AI) op een laagdrempelige manier uit aan jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs. Tevens brengen technieken uit AI leerlingen nieuwe inzichten bij over de klimaatproblematiek. Niet alleen het samenbrengen van verschillende disciplines - biologie, ingenieurswetenschappen, aardrijkskunde en informatica – maar ook de samenwerking met de Universiteit van Gent en de Plantentuin Meise zorgen voor dit uniek, actueel en kwalitatief lesmateriaal.

Dit project werd uitgevoerd door Sint- Bavohumaniora Gent in samenwerking met KA Etterbeek, Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Dwengo vzw, STEM-steunpunt Brussel, 2LinK2 en Plantentuin Meise.

Lees meer

Bekijk de video

SCI-I

Het oog van de wetenschap

Wetenschappen wordt door leerlingen vaak gezien als een moeilijk vak. Leerlingen vinden begrippen zoals ‘orbitalen’, ‘elektrische veldlijnen’,…  te abstract en haken daarom af. SCI-I is een applicatie (app) bestaande uit vier augmented reality (AR) applicaties binnen de domeinen fysica en chemie voor de derde graad van het secundair onderwijs. Via interactieve 3D-visualisaties maakt de app abstracte begrippen bevattelijk en worden leerlingen ongeacht de thuistaal uitgedaagd om actief aan de slag te gaan en de abstracte begrippen zelfstandig te verkennen. De applicatie is gratis beschikbaar via de Google Play Store.

Dit project werd uitgevoerd  door GO! Atheneum Anderlecht in samenwerking met Maria Boodschaplyceum, Nils Faber en Frank Verheye

Lees meer

Bekijk de video

SENSEI

Jouw teacherbot

In onze steeds meer digitaliserende wereld is er binnen het leerproces van de leerling veel veranderd. Zo zijn niet alleen de leermiddelen, maar ook de leerinhouden de afgelopen jaren grondig gewijzigd. Dit vergt dan ook een aangepaste studiebenadering. Sensei is een applicatie die leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs begeleidt doorheen hun studieproces. De app biedt met zijn chatbot en studieplanner datagedreven, gemotiveerde en gepersonaliseerde leerlingbegeleiding voor elke leerling.

Dit project werd uitgevoerd door het Sint-Lievenscollege Gent in samenwerking met BOTHRS.

Lees meer

Bekijk de video

Smart Symbols

Slim observeren in de kleuterklas

Kleuterleerkrachten spenderen heel wat tijd aan administratieve taken zoals het observeren, registreren van aanwezigheden, maaltijden,…  dankzij Smart Symbols neemt deze administratie af doordat het platform een deel van deze taken vereenvoudigt en digitaliseert. Smart Symbols ondersteunt de coördinatie van het klasverloop en registreert met behulp van slimme armbanden de activiteiten van de kleuters. De leerkracht kan de activiteiten van de kinderen sturen en krijgt zicht op de (sociale) activiteiten van de kleuters. Na afloop kan zowel de leerling als de leerkracht feedback toevoegen over het verloop van de activiteit.

Dit project werd uitgevoerd door VBS De Peereboom in samenwerking met VBS De Bunderboog, VBS Brugske Slyps, VBS Sint- Jan, VBS Sint- Eloois- Winkel, VBS De Fontein, Fourcast, Optis & Pozyx.

Lees meer

Bekijk de video

VRhoogte

Veilig werken op virtual hoogte

De bouwsector kampt met een structureel tekort aan geschoolde werknemers. Het blijft niet alleen moeilijk om jongeren te boeien, maar ook de context en het imagoprobleem van het technisch- en beroepsonderwijs vormen problemen die VRhoogte met hun opleidingsmodule wil aanpakken. Veilig werken op virtuele hoogte is een hoogstaande virtual reality-opleidingsmodule voor leerlingen van het secundair onderwijs en voor cursisten volwassenenonderwijs. De module ondersteunt het leerproces om veilig te leren werken op hoogte in de steigerbouw. Dankzij deze virtual reality software is het mogelijk om in een realistische, maar veilige, situatie leerlingen te trainen. Alles gebeurt in een veilige, interactieve en tevens uitdagende omgeving, ter voorbereiding op de werkplek. 

Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met Centrum voor Leren en Werken Deeltijds onderwijs VTI Brugge, Syntra West, Constructiv, Howest, Rising You en Rhinox

Lees meer

Bekijk de video

VRkeer

Immersief leertraject voor verkeersinzicht bij fietsers

De resultaten van de grote verkeerstoets bij Vlaamse kinderen van het vijfde leerjaar scoren ondermaats. Het aanbrengen van verkeersinzicht is echter niet eenvoudig en resulteert in extra uitdagingen voor onze onderwijsmethode. VRKEER speelt hierop in en brengt met zijn serious game in virtual reality (VR) leerlingen meer verkeersinzicht bij, dit via interactieve oefeningen. Leerlingen worden met behulp van een VR-bril en een fietsstuurtje ondergedompeld in levensechte situaties. Niet alleen handelingen zoals je hand uitsteken, bellen, of omkijken, maar ook het omgaan met complexe situaties zoals de dode hoek worden tijdens het spel ingeoefend, en dit zonder de veiligheid van de kinderen in gevaar te brengen. 

Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met VBS Broederschool Driegaaien, Technisch Instituut Sint-Carolurs, Universiteit Gent, Odisee hogeschool, Vlaamse stichting Verkeerskunde, Moev, Mobiel vzw, Virtual Learning is Reality, Aeroplane XR en Achilles Design.

Lees meer

Bekijk de video

Ontdek meer over Smart Education @ Schools

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies